Written Answers. - Tithe do Thogáil.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 31/3/1937, ins gach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na fcirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

LIOMATÁISTE

Tithe a chríochnuíodh um an 31/3/'37 ag Daoine Príobháideacha

Tithe a chríochnuíodh um an 31/3/'37 ag Cumainn Mhaitheasa Puiblí

Sclábha the Talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomláin

Sclábha the Talamhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomláin

Méid Iomlán na dtithe a nuíodh um an 31/3/37

Méid Iomlán na ndeontas híochadh um an 31/3/'37

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Méid tithe

Méid Deontas

Ceatharlach

1

70

3

210

1

60

9

400

14

740

14

740

An Cabhán

2

140

12

830

6

355

68

3,000

88

4,325

20

1,570

71

5,648

29

2,020

120

9,238

208

13,563

An Clár

2

140

13

905

5

300

83

3,678

103

5,023

52

4,140

181

14,380

41

2,830

274

21,350

377

26,373

Corcaigh

88

6,131

130

9,067

29

1,737

697

30,936

944

47,871

59

4,675

75

5,949

25

1,728½

159

12,352½

1,103

60,223½

Dún na nGall

27

1,878

141

9,779

6

360

83

3,563

257

15,580

12

947

55

4,337

2

140

69

5,424

326

21,004

Baile Átha Cliath

50

3,500

13

895

3

180

1,141

51,367

1,207

55,942

8

640

2

160

1

70

11

870

1,218

56,812

Gaillimh

17

1,180

76

5,285

16

960

131

5,787½

240

13,212½

54

4,302

333

26,646

72

4,997

459

35,945

699

49,157½

Ciarraidhe

17

1,155

7

485

5

299

197

8,752

226

10,691

449

35,979

428

34,168½

71

4,935

948

75,082½

1,174

85,773½

Cill Dara

8

542

1

70

2

120

28

1,259

39

1,991

40

3,195

40

3,190

7

490

87

6,875

126

8,866

Cill Choinnigh

12

840

11

770

6

360

34

1,520

63

3,490

63

3,490

Laoighis

2

140

2

140

19

845

23

1,125

1

80

38

3,025

18

1,260

57

4,365

80

5,490

Liathdruim

5

340

41

2,744

4

240

60

2,590

110

5,914

16

1,265

85

6,724

10

654

111

8,643

221

14,557

Luimneach

17

1,179

31

1,295

7

417

209

9,452½

264

12,343½

73

5,806

45

3,571

13

901

131

10,278

395

22,621½

Longphort

1

70

22

1,525

3

180

18

820

44

2,595

1

80

1

70

2

150

46

2,745

Lubhaidh

4

280

68

3,030

72

3,310

39

3,120

84

6,700

18

1,257

141

11,077

213

14,387

Muigheo

2

140

178

7,874

180

8,014

157

11,752

1,071

85,673

68

4,738

1,296

102,163

1,476

110,177

An Mhidhe

7

490

10

695

7

420

35

1,570

59

3,175

3

240

12

940

3

210

18

1,390

77

4,565

Muineacháin

16

1,095

5

290

39

1,720

60

3,105

10

800

324

25,845

56

2,910

390

20,555

450

32,660

Ua bhFáilghe

4

280

4

280

1

55

9

405

18

1,020

17

1,360

42

3,337

12

839

71

5,536

89

6,556

Roscomán

5

350

51

3,550

3

175

106

4,748

165

8,823

15

1,200

190

15,122

44

3,067

249

19,389

14

28,212

Sligeach

4

280

23

1,580

4

240

83

3,699

114

5,799

19

1,520

162

12,940

29

2,020

210

16,480

324

22,279

Tiobraid Árann Thuaidh.

6

420

8

550

11

650

32

1,417

57

3,037

5

400

2

160

7

560

64

3,597

Tiobraid Árann Theas.

1

70

5

350

34

1,491

40

1,911

26

2,080

18

1,437

4

280

48

3,797

88

5,708

Portláirge

7

490

2

140

1

60

38

1,656

48

2,346

1

80

1

80

49

2,426

An Íar Mhidhe

6

420

19

1,310

12

720

15

670

52

3,120

6

480

21

1,675

13

910

40

3,065

92

6,185

Loch gCarmán

67

4,581

24

1,663

7

418

53

2,336

151

8,998

151

8,998

Cill Manntáin

3

210

5

345

2

120

24

1,070

34

1,745

2

140

2

140

36

1,885

IOMLÁIN

363

25,176

672

45,698

146

8,716

3,491

155,656

4,672

235,246

1,082

85,631

3,280

261,707½

539

36,446½

4,901

383,805

9,573

619,051

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/3/1937, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste.—Baile Atha Cliath.

Méid tithe a bhí faighte ar an údarás áitiúil um an 31/3/37.—14.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá ingach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/1937.

LÍOMATÁISTE

Méid Tighthe a Críochnuiodh um an 31-3-'37

Méid Tighthe a Críochnuíodh sa Ráithe dar Chríoch an 31-3-'37

Ceatharlach

96

Muinebheag

66

Béal Tairbart

26

An Cábhán

34

Muinchille

4

Innis

56

Cill Caoidhe

32

Cill Rúis

66

Corcaigh

595

Clanna Caoilte

28

An Cobh

30

Mainistear Fhear Muighe

103

Magh Cromtha

52

Magh Ealla

82

Pasáiste

17

Eochaill

48

Beanntraighe

8

Atha Cliath

1,875

53

Leitir Ceannain

36

Béal Atha Seanaigh

70

Dun Laoghaire

382

Beann Eadair

17

Béal Atha na Sluagh

101

Gaillimh

301

Baile Locha Riach

9

Traighlí

183

Cill Áirne

46

Baile Atha h-í

174

Nás an Rícgh

18

Cill Coinnigh

304

11

Calainn

20

Mointeach Mílic

43

Luimneach

405

Mainistear na Buaille

24

Sligeach

292

22

Teampall Mhór

99

Aonach Urmhumhan

111

Durlas Éile

199

16

Longphort

22

Droichead Atha

528

46

Dún Dealgainh

118

12

Baile Atha Fhrdiagha

57

Carraig-na-Súirei

79

Caiseal Mumhan

66

Cluain Meala

130

Tiobraid Arann

45

Loch gCarmán

266

34

Innis Cortaidh

152

55

Ros Mhic Treoin

47

Inbhear Mór

55

Cill Manntáin

28

Brí Chualann

388

Béal Atha'n Fheadha

190

Caisleán an Barraigh

92

Cathair na Mart

79

6

Ceannanus Mór

59

An Uaimh

52

Baile Atha Thruim

40

Muineachain

62

Carraig Machaire Róis

59

Caisleán Maghamhnach

36

Cluain Lois

100

Béal Atha Beithe

10

Tulach Mhór

132

Biorra

92

26

Eadan Doire

36

Gránárd

48

Port Láirge

208

Dún Garbhán

86

Ath Luain

137

Muillean gCearr

46

Cionn Sáile

26

Rath Caola

12

Bun Dobhran

12

12

IOMLÁIN

9,647

293

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 31/3/1937, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a h-ath-deanadh agus an méid deontas a h-íocadh fé acht na dtighthe (1932-1936) go 31/3/1937

LÍOMATÁISTE

Sclábhuighthe Talmhuigheachta

Mion-fheirmeoirí

Iomláin

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

s.

£

s.

£

s.

Ceatharlach

23

918

0

113

4,459

0

136

5,377

0

An Cábhán

12

448

0

281

10,548

0

293

11,096

0

An Cláir

18

692

0

165

6,480

0

183

7,172

0

Corcaigh

231

8,850

0

2,290

87,619

10

2,521

96,469

10

Dun na nGall

11

440

0

122

4,708

0

133

5,148

0

Baile Atha Cliath

14

546

0

12

478

0

26

1,024

0

An Gaillimh

11

413

0

417

16,120

0

428

16,533

0

Ciarraidhe

56

2,188

0

347

13,367

0

403

15,555

0

Cill Dara

13

510

0

49

1,950

0

62

2,460

0

Cill Coinnigh

33

1,310

0

142

5,471

0

175

6,781

0

Laoighis

21

791

0

170

6,601

0

191

7,392

0

Liathdruim

3

120

0

216

8,470

0

219

8,590

0

Luimneach

41

1,615

0

137

5,297

5

178

6,912

5

Longphort

8

308

0

532

18,562

10

540

18,870

10

Lubhaidh

174

6,592

0

998

37,224

0

1,172

43,816

0

Muigheo

24

898

0

634

24,779

0

658

25,677

0

An Mhidhe

53

1,999

0

228

8,654

0

281

10,653

0

Muineacháin

7

280

0

501

21,130

0

508

21,410

0

Uibh Fhailghe

24

941

0

201

7,873

0

225

8,814

0

Roscomán

4

160

0

360

14,184

0

364

14,344

0

Sligeach

5

200

0

142

5,633

0

147

5,833

0

Tiobraid Arann Thuaidh

12

465

0

105

4,022

0

117

4,487

0

Tiobraid Arann Theas

26

995

0

144

5,490

0

170

6,485

0

Portláirge

21

810

0

171

6,620

0

192

7,430

0

An Iar-Mhidhe

21

838

0

113

4,360

0

134

5,198

0

Loch gCarmán

27

1,023

0

186

7,156

10

213

8,179

10

Cill Manntán

11

443

0

119

4,627

10

130

5,070

10

904

34,793

0

8,895

341,984

5

9,799

376,777

5

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha ins gach Baile líomatáiste, um an 31/3/37, mar chothrom i gcoinnibh tithe tógadh fé Alt (6) (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid tithe a leagadh um an 31/3/'37

Ceatharlach

136

Muine Bheag

66

Béal Táirbiert

32

An Cabhan

35

Muinchille

8

Inis

60

Cill Rúis

50

Cill Caoidhe

32

Mainistir Fhear Muighe

54

Corcaigh

420

Clanna Caoilte

33

Magh Cromtha

14

Magh Ealla

58

Pasáiste

17

Eochaill

30

Baile Atha Cliath

522

Leitir Ceanainn

20

Béal Atha Seanaigh

12

Tráighlí

153

Cill Airne

47

Béal Atha h-Í

174

Luimneach

225

Dún Laoghaire

288

Béal Atha na Sluagh

57

Gailiimh

47

Baile Locha Riach

9

Gránárd

40

Longphórt

12

Droichead Atha

342

Dún Dealgain

116

Baile Atha Fhirdiadh

59

Béal Ath'n Fheadha

140

Cathair na Mart

10

Caisleán an Barraigh

43

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

46

Carraig Macaire Rois

53

Caisleán Mhagamhnach

23

Cluain Eois

98

Beal Atha Béithe

9

Tulach Mhór

76

Biorra

65

Eadan Doire

6

Sligeach

99

Durlas Eile

183

Portláirge

152

Dún Garbhán

86

Ath Luain

114

Muillcann gCearr

22

Carrig na Súire

60

Caiscal Mhumhan

65

Cluain Meala

105

Tiobraid Arann

16

Inbhear Mhór

9

Cill Manntáin

30

Brí Cualainn

220

Loch gCarmán

75

Inis Cortaigh

122

Cill Choinnigh

281

Calainn

20

Mointeach Mílic

42

Ceann tSáile

15

An Uaimh

31

Teampaill Mhór

15

Aonach Urmhumhan

111

IOMLÁN

5,656

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/1937.

LÍOMATÁISTE

Méid Tighthe a Críochnuiodh um an 31-3-'37

Méid Tighthe a Críochnuiodh sa Ráithe dar Chríoch an 31-3-'37

Ceatharlach

36

An Cabhán

24

Muinchille

12

Innis

4

Corcaigh

181

An Cobh

3

Cionn tSáile

8

Magh Ealla

19

Mainistear na Corann

26

Pasálste

29

Sciobairin

20

Ath Cliath

3,170

396

Buncrannaighe

30

Bundobhraín

12

Béal Atha Seanaigh

10

Dún Laoghaire

102

Baile Brigin

34

Beann Edair

19

Baile Locha Riach

16

Tuaim

120

Cill Áirne

27

Lios Tuathail

104

Nás na Riogh

37

Droichead Nua

34

Portlaoighise

31

Luimneach

97

Sligeach

56

Droichead Atha

10

Dún Dealgain

215

Baile Ath Fhirdiadh

10

Carraig na Súire

25

Cluain Meala

56

Tiobraid Árann

9

Loch gCarman

14

Inbhear Mhór

5

Cill Manntáin

10

Béal Ath n Fheadha

91

Ceannanus Mór

2

An Uaimh

42

Baile Atha Thruim

26

Muineacháin

11

Cluain Eois

18

Béal Atha Béithe

9

Eadan Doire

2

Port Láirge

210

Liosmór

4

Caisleán Mhagamhnach

5

IOMLÁIN

5,035

396

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na bailelíomatáisí inar críochnuíodh, um an 31/3/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/1937.

LÍOMATÁISTE

Méid Tighthe a Críochnuíodh um an 31-3-'37

Méid Tighthe a Críochnuíodh i rith na Ceathramhan dar Crioch an 31-3-'37

Ceatharlach

22

7

Cabhán

94

2

Clár

255

35

Corcaigh

409

124

Dún na nGall

187

25

Baile Atha Cliath

724

11

An Gaillimh

246

21

Ciarraidhe

146

2

Cill Dara

436

28

Cill Choinnigh

315

107

Laoighis

319

19

Liathdruim

30

Luimneach

454

61

Longphort

194

13

Lubhaidh

408

9

Muigheo

161

14

An Mhidhe

488

36

Muineachán

117

6

Ó Fáilghe

314

10

Roscomán

212

6

Sligeach

131

3

Tiobráid Arann Thuaidh

652

16

Tiobraid Arann Theas

389

100

Port Láirge

399

7

Iar Mhidhe

247

6

Loch gCarmán

579

Cill Mhanntain

577

4

IOMLÁN

8,704

672

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndérfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/3/1937, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoineseachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán de sna tithe agus do sna deontaisí sin.

MÉID TITHE A CRIOCHNUIODH AGUS AN MÉID DEÓNTAS A H-IOCHADH I BAILE-LIOMATÁISTI GO MBAINEANN D'ACHTANNA NA DTIGHE, 1932-36 UM AN 31/3/'37.

Liomataiste

Daoine Príomháideacha

Cumann Maitheasa Puiblí

Iomláin

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontás

Tighthe

Méid Deontás

£

£

£

Corcaigh

244

14,295

206

13,340

450

27,635

Baile Atha Cliath

3,400

177,602

1,265

68,062

4,665

245,664

Luimneach

241

12,645

24

1,167

265

13,812

Portláirge

41

2,066

41

2,066

An Uaimh

10

590

10

590

Inbhear Mór

4

195

4

195

Ath Luain

30

1,690

30

1,690

Baile Ath h-I

1

45

1

45

Béal Ath'n Fheadha

40

2,140

40

2,140

Béal Ath'n Sluagh

8

485

8

485

Béal Tairbheirt

4

250

4

250

Brí Chualann

144

7,672

144

7,672

Bun Crannaighe

4

231

4

231

Bun Dobhrainn

2

92

2

92

Ceatharlach

15

940

15

940

Carraig Macaire Róis

5

245

5

245

Carraig-na-Súire

2

100

2

100

Caiseal Mhumhan

4

235

4

235

Caisleán-a'Bharraigh

43

2,327

9

630

52

2,957

Caisleán Mhaghamhnach

7

360

7

360

Cabhan

12

660

12

660

Ceannanus Mór

2

100

2

100

Clanna Caoilte

19

1,017

19

1,017

Cluain Meala

16

905

16

905

Muinchille

4

260

4

260

Droichead Atha

36

1,865

36

1,865

Dun Dealgan

48

2,715

26

1,820

74

4,535

Dun Garbhan

33

1,705

33

1,705

Dun Laoghaire

558

30,375

558

30,375

Innis

62

3,388

62

3,388

An Gaillimh

421

22,760

421

22,760

Granard

1

60

1

60

Beann Eadair

113

6,572

2

90

115

6,662

Cill Coinnigh

17

878

17

878

Cill Airne

25

1,354

25

1,354

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSaile

1

50

1

50

Leitir Ceannainn

5

260

5

260

Lios Thuathail

38

2,183

38

2,183

Longphort

5

240

5

240

Maghcromtha

3

154

3

154

Magh Ealla

4

184

4

184

Mainistir na Corainn

1

60

1

60

Muineachán

8

535

8

535

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhumhain

11

647

11

647

Ros Mich Treoin

8

405

8

405

Sciobairin

11

640

11

640

Sligeach

25

1,420

25

1,420

Teampall Mór

10

495

10

495

Durlas Eile

44

2,238

44

2,238

Tiobrad Arann

14

780

14

780

Traighli

32

1,782

32

1,782

Tulachmhor

5

245

6

300

11

545

Cathair na Mart

14

668

14

668

Loch Garman

11

564

11

564

Cill Mhanntain

8

475

8

475

Eochaill

32

1,800

32

1,800

Ard Fhirdiadh

6

370

2

100

8

470

Baile Brigin

8

450

8

450

Baile Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndain

26

1,619

26

1,619

Beanntraighe

14

754

14

754

Mainistir na Buaille

2

95

2

95

Droichead Nua

8

410

2

130

10

540

Fiodh Ard

8

455

8

455

Guaire

9

510

9

510

Cill Caoidhe

11

690

3

200

14

890

Baile Locha Riach

5

260

2

90

7

350

Mointeach Milic

1

70

1

70

Muillean gCearr

12

680

2

95

14

775

Caislean Nua

17

1,060

17

1,060

Portlaoighise

9

550

9

550

Rath Caola

2

110

2

110

Roscomáin

2

100

6

360

8

460

Tuaim

71

4,175

8

560

79

4,735

AN T-IOMLÁIN

6,138

328,327

1,565

87,054

7,703

415,381