Written Answers. - Tithe do Thógáil.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 30-6-37, mar chothrom i gcoinnibh tithe tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Liomatáiste

Méid tithe a leagadh um an 30/6/'37

Ceatharlach

168

Muine Bheag

66

Béal Tairbeirt

32

An Cabhán

35

Muinchille

8

Inis

60

Cill Rúis

50

Cill Caoidhe

32

Mainistir Fhear Muighe

55

Corcaigh

436

Clanna Caoilte

33

Magh Cromtha

17

Magh Ealla

58

Pasáiste

17

Eochaill

30

Baile Atha Cliath

553

Leitir Ceanann

20

Béal Atha Seanaigh

12

Traighlí

153

Cill Airne

47

Béal Atha h-Í

174

Luimneach

232

Dún Laoghaire

288

Béal Atha na Sluagh

57

Gaillimh

47

Baile Locha Riach

9

Gránárd

45

Longphort

12

Droichead Atha

342

Dún Dealgain

122

Baile Atha Fhirdiadh

59

Bundóbharan

1

Béal Ath'n Fheadha

168

Cathair na Mart

27

Caisleán an Barraigh

46

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

46

Carrig Macaire Rois

53

Caisleán Mhagamhnach

30

Cluain Eois

98

Béal Atha Beithe

9

Tulach Mhór

107

Biorra

65

Eadan Doire

10

Sligeach

99

Durlas Eile

183

Portláirge

161

Dún Garbhán

86

Ath Luain

114

Muilleann gCearr

22

Carraig na Súire

60

Caiseal Mhumhan

66

Cluain Meala

105

Tiobraid Arann

46

Inbhear Mhór

11

Cill Manntáin

30

Brí Cualainn

220

Loch gCarmán

128

Inis Cortaigh

130

Cill Choinnigh

287

Calainn

20

Mointeach Mílic

42

Ceann tSaile

26

An Uaimh

33

Teampaill Mhór

15

Aonach Urmhumhan

112

IOMLÁN

5,971

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30-6-'37, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Liomatáiste

Méid tithe a bhí fáighte ar an údarás aitiúil um an 30/6/'37

Baile Atha Cliath

14

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 30-6-'37, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'-íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

MEID TIGHTHE A h-ATH-DEANADH AGUS AN MÉID DEONTAS A HIOCADH FÉ ACHT NA dTIGHTHE (1932-36) GO 30/6/'37.

Líomatáiste

SCLABHUIGHTE TALMHUIGHEACHTA

MIONFHEIRMEÓIRÍ

IOMLÁIN

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

Ceatharlach

23

918

120

4,729

143

5,647

An Cabhán

12

418

300

11,269

312

11,717

An Clár

18

692

165

6,480

183

7,172

Corcaigh

261

9,998

2,573

98,713½

2,834

108,711½

Dún na nGall

11

440

124

4,788

135

5,228

Baile Atha Cliath

14

546

13

518

27

1,064

An Gaillimh

14

571

507

19,536

521

20,107

Ciarraidhe

68

2,658

401

15,443

469

18,101

Cill Dara

616

625

52

2,070

68

2,695

Cill Choinnigh

36

1,430

161

6,231

197

7,661

Laoighis

22

831

181

7,041

203

7,872

Liathdruim

3

120

240

9,430

243

9,550

Luimneach

43

1,688

145

5,617¼

188

7,305¼

Longphort

8

308

545

19,078½

553

19,386½

Lubhaidh

176

6,672

1,028

38,544

1,204

45,216

Muigheo

24

898

654

25,551

678

26,449

An Mhidhe

53

1,999

228

8,654

281

10,653

Muineacháin

7

280

558

23,368

565

23,648

Uibh Fáilghe

28

1,081

231

8,004

259

9,085

Roscomáin

6

235

415

16,133

421

16,368

Sligeach

5

200

174

6,889

179

7,089

Tiobraid Arann Thuaidh

12

465

107

4,102

119

4,567

Tiobraid Arann Theas

26

995

159

6,080

185

7,075

Portláirge

25

965

207

8,020

232

8,985

An Iar Mhidhe

26

1,033

130

5,035

156

6,068

Loch gCarmán

32

1,218

227

8,696½

259

9,914½

Cill Mhanntáin

11

443

126

4,907½

137

5,350½

IOMLÁIN

980

37,757

9,771

374,928¼

10,751

412,685¼

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le 'ioc ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 30-6-'37, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) Selábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh ag daoine priomhaideacha um 30/6/'37.

Tighthe a críochnuíodh um an30/6/'37 ag Cumann Mhaítheasa Puiblí

IOMLÁN

Liomatáiste

Sclábhuighthe Taimhuighi ochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeóirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomlán

Sclábhuighthe Taimhuighi ochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chriochnuiodh um an 30/6/'37

Méid iomlán na ndeontas a h-íocadh um an 30/6/'37

(1)

(2)

(3)

Méid tighte

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

1

70

7

490

2

60

9

400

19

1,020

19

1,020

An Cabhán

2

140

13

900

6

355

68

3,000

89

4,395

21

1,650

77

6,128

30

2,090

128

9,868

217

14,263

An Clár

2

140

13

905

5

300

91

4,038

111

5,383

55

4,380

188

14,940

46

3,180

289

22,500

400

27,883

Corcaigh

96

6,690

138

9,622

32

1,917

752

33,373

1,018

51,602

67

5,312

83

6,584½

26

1,798½

176

13,695

1,194

65,297

Dún na nGall

28

1,958

142

9,839

6

360

84

3,603

260

15,760

13

1,022

60

4,737

2

140

75

5,899

335

21,659

Baile Átha Cliath

51

3,570

13

895

4

240

1,228

55,132

1,296

59,837

8

640

2

160

1

70

11

870

1,307

60,707

Gaillimh

17

1,180

77

5,330

16

960

139

6,137½

249

13,607½

60

4,782

365

29,206

75

5,207

500

39,195

749

52,802½

Ciarraidhe

18

1,225

10

695

5

299

209

9,292

242

11,511

475

38,019

460

36,721½

77

5,355

1,012

80,095½

1,254

91,606½

Cill Dara

8

542

1

70

2

120

31

1,394

42

2,126

40

3,195

43

3,430

8

560

91

7,185

133

9,311

Cill Choinnigh

12

840

12

840

7

420

35

1,565

66

3,665

66

3,665

Laoighis

2

140

2

140

19

840

23

1,125

1

80

38

3,025

18

1,260

57

4,365

80

5,490

Liathdruim

5

340

44

2,949

4

240

64

2,744

117

6,273

17

1,345

98

7,758

13

860

128

9,963

245

16,236

Luimneach

18

1,249

31

1,295

7

417

220

9,919½

276

12,880½

73

5,806

49

3,887½

15

1,040

137

10,733½

413

23,614

Longphort

1

70

22

525

4

240

18

820

45

2,655

1

80

1

70

2

150

47

2,805

Lubhaidhe

4

280

1

60

71

3,165

76

3,505

42

3,360

91

7,250

19

1,327

152

11,937

228

15,442

Muigheo

2

140

186

8,234

188

8,374

165

12,391

1,205

95,851

75

5,228

1,445

113,470

1,633

121,84

An Mhidhe

8

560

12

835

11

660

35

1,570

66

3,625

3

240

15

1,180

6

420

24

1,840

90

5,465

Muineacháin

17

1,165

5

290

42

1,855

64

3,310

11

880

352

28,085

63

3,400

426

32,365

490

35,675

Uibh Fáilfge

4

280

4

280

1

55

9

405

18

1,020

18

1,440

43

3,417

12

839

73

5,696

91

6,716

Roscomáin

5

350

51

3,550

4

235

110

4,923

170

9,058

16

1,280

205

16,232

46

3,207

266

20,719

436

29,777

Sligeach

4

280

23

1,580

4

240

86

3,828

117

5,928

20

1,599

181

14,458

31

2,160

232

18,217

349

24,145

Tiobraid Árann Thuaidh

6

420

8

550

11

650

32

1,417

57

3,037

5

400

2

160

7

560

64

3,597

Tiobraid Árann Theas

1

70

5

350

35

1,536

41

1,956

27

2,160

19

1,517

4

280

50

3,957

91

5,913

Portlairge

7

490

2

140

2

117

40

1,749

51

2,488

1

80

1

80

52

2,568

An Iar Mhidhe

7

490

20

138

13

780

17

760

57

3,410

6

480

21

1,675

13

910

40

3,065

97

6,475

Loch gCarmán

72

4,925

27

1,873

7

418

55

2,423

161

9,639

161

9,63

Cill Mhanntáin

3

210

5

345

2

120

26

1,155

36

1,830

2

140

2

140

38

1,970

IOMLÁIN

382

26,509

701

47,683

161

9,553

3,711

165,275

4,955

249,020

1,144

90,541

3,597

286,482½

583

39,541½

5,324

416,565

10,279

665,585

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé léith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 30-6-'37, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

MEID TIGHTHE A CRÍOCHNUÍODH AGUS AN MÉID DEÓNTAS A H-IOCHADH AGUS BAILE LIOMATÁISTÍ GO MBAINEANN D'ACHT NA TIGHTHE, 1932-36 UM AN 30/6/'37.

Liomatáiste

Daoine Príomháideacha

Cumann Maitheasa Puiblí

Iomláin

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

247

14,430

206

13,340

453

27,770

Baile Atha Cliath

3,762

192,272

1,361

72,382

5,087

264,654

Luimneach

248

12,958

24

1,167

272

14,125

Portlairge

51

2,489

51

2,489

An Uaimh

10

590

10

590

Inbhear Mór

5

240

5

240

Ath Luain

30

1,690

30

1,690

Baile Ath h-Í

1

45

1

45

Béal Ath'n Fheadha

43

2,275

43

2,275

Béal Ath'n Sluagh

12

665

12

665

Béal Tairbeirt

4

250

4

250

Brí Chualann

153

8,077

153

8,077

Bun Crannaighe

4

231

4

231

Bun Dobhrann

2

92

2

92

Ceatharlach

15

940

15

940

Carraigmacaireróis

6

290

6

290

Carraig-na-Súire

2

100

2

100

Caiséal

4

235

4

235

Caislean-a-Bharraigh

45

2,417

9

630

54

3,047

Caislean Mhaghan

7

360

7

360

Cabhan

12

660

12

660

Ceannanus Mór

2

100

2

100

Clanna-Coilte

21

1,100

21

1,100

Cluan Meala

16

905

16

905

Muinchille

4

260

4

260

Droichead Atha

38

1,955

38

1,955

Dun Dealgan

54

2,985

26

1,820

80

4,805

Dun Garbhan

37

1,885

37

1,885

Dun Laoghaire

605

32,934

605

32,934

Innis

68

3,659

68

3,659

An Gaillimh

446

23,195

446

23,195

Granard

1

60

1

60

Beann Eadair

117

6,752

2

90

119

6,842

Cill Coinnigh

17

878

17

878

Cill Airne

30

1,579

30

1,579

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannainn

7

350

7

350

Lios Thuathail

43

2,380

43

2,380

Longphort

5

240

5

240

Maghcromtha

3

154

3

154

Magh Ealla

5

226

5

226

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachain

8

535

8

535

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhum

11

647

11

647

Ros Mhic Treoin

8

405

8

405

Sciobarín

12

685

12

685

Sligeach

25

1,420

25

1,420

Teampall Mór

10

495

10

495

Durlas Éile

45

2,283

45

2,283

Tiobraid Árainn

14

780

14

780

Traighlí

34

1,874

34

1,874

Tulach Mhór

5

245

6

300

11

545

Cathair na Mart

15

713

15

713

Loch gCarmán

11

564

11

564

Cill Manntain

8

475

8

475

Eochaill

32

1,800

32

1,800

Árd Fhirdiadh

6

370

2

100

8

470

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndáin

26

1,619

26

1,619

Beanntraighe

18

934

18

934

Mainistir na Búille

2

95

2

95

Droichead Nua

8

410

2

130

10

540

Fiodh Ard

8

455

8

455

Guaire

10

557

10

557

Cill Caoidhe

12

730

3

200

15

930

Baile Locha Riach

5

260

2

90

7

350

Móinteach Mílic

1

70

1

70

Muilean gCearr

14

770

2

95

16

865

Muine Bheag

1

45

1

45

Caisleán Nua

17

1,060

17

1,060

Portlaoighise

9

550

9

550

Rath Caola

2

110

2

110

Roscomáin

2

100

6

360

8

460

Tuaim

76

4,400

8

560

84

4,960

IOMLÁN

6,634

350,339

1,661

91,374

8,295

441,713

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30-6-'37, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30-6-'37.

LIOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuiodh um an 30/6/'37

Méid tighthe a críochnuiodh i rith na ceathramhan dar críoch an 30/6/'37

Ceatharlach

226

5

Cabhán

96

2

Clár

308

53

Corcaigh

507

98

Dún na nGall

245

58

Baile Atha Cliath

749

25

An Gaillimh

286

40

Ciarraidhe

146

Cill Dara

444

8

Cill Coinnigh

382

67

Laoighis

339

20

Liathdruim

30

Luimneach

568

114

Longphort

216

22

Lubhaidh

422

14

Muigheo

163

2

An Mhidhe

496

8

Muineachán

117

O Fáilghe

318

4

Roscomán

217

5

Sligeach

153

22

Tiobraid Arann Tuaidh

684

32

Tiobraid Arann Theas

472

83

Port Láirge

412

13

Iar Mhidhe

262

15

Loch gCarmán

580

1

Cill Mhanntain

609

32

IOMLÁN

9,447

743

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30-6-'37, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30-6-'37.

LIOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuiodh um an 30/6/'37

Méid tighthe a críochnuiodh i rith na ceathramhan dar críoch an 30/6/37

Ceatharlach

36

An Cabhán

24

Muinchille

12

Innis

4

Corcaigh

181

An Cobh

3

Cionn tSáile

8

Magh Ealla

19

Mainistear na Corann

26

Pasáiste

29

Sciobairín

20

Ath Cliath

3,181

11

Buncrannaighe

30

Bundobhrain

12

Béal Atha Seanaigh

10

Dun Laoghaire

102

Baile Brigín

34

Beann Éadair

19

Baile Locha Riach

16

Tuaim

120

Cill Áirne

27

Lios Tuathail

104

Nás na Riogh

37

Droichead Nua

40

6

Portlaoighise

31

Luimneach

97

Sligeach

56

Droichead Atha

10

Dún Dealgain

215

Baile Atha Fhirdiadh

10

Carraig-na-Súire

25

Cluain Meala

56

Tiobraid Árann

9

Loch gCarmán

14

Inbhear Mhór

5

Cill Manntáin

10

Béal Ath'n Fheadha

91

Ceannanus Mór

12

10

An Uaimh

42

Baile Atha Thruim

26

Muineacháin

11

Cluain Eois

18

Béal Atha Beithe

9

Eadan Doire

2

Port Láirge

280

70

Liosmór

4

Caisleán Mhagamnach

5

Durlas Eile

12

12

IOMLÁN

5,144

109

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30-6-'37, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30-6-'37.

LIOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuiodh um an 30/6/'37

Méid tighthe a críochnuiodh sáraithe dar críoch an 30/6/37

Ceatharlach

114

18

Muinebheag

66

Béal Tairbart

26

An Cabhán

34

Muinchille

4

Innis

56

Cill Caoidhe

32

Cill Rúis

66

Corcaigh

595

Clanna Caoilte

28

An Cobh

30

Mainistear Fhear Muighe

103

Magh Cromtha

52

Magh Ealla

82

Pasáiste

17

Eochaill

48

Beanntraighe

8

Atha Cliath

1,887

12

Leitir Ceannain

36

Béal Atha Seanaigh

70

Dun Laoghaire

382

Beann Eadair

17

Béal Atha na Sluagh

101

Gaillimh

301

Baile Locha Riach

9

Traighlí

183

Cill Áirne

46

Baile Atha h-Í

174

Nás an Ríogh

18

Cill Coinnigh

312

8

Calainn

20

Mointeach Mílic

43

Luimneach

445

40

Mainistear na Buaille

24

Sligeach

292

Teampall Mhór

99

Aonach Urmhumhan

111

Durlas Éile

199

Longphort

22

Droichead Atha

528

Dún Dealgain

128

10

Baile Atha Fhirdiagh

57

Carraig-na-Súire

79

Caiseal Mumhan

104

38

Cluain Meala

231

101

Tiobraid Arann

115

70

Loch gCarmán

284

18

Innis Cortaidh

152

Ros Mhic Treoin

47

Inbhear Mór

55

Cill Manntáin

28

Brí Chualann

388

Béal Atha'n Fheadha

190

Caisleán an Barraigh

92

Cathair na Mart

79

Ceannanus Mór

59

An Uaimh

52

Baile Atha Thruim

40

Muineachain

62

Carraig Machaire Róis

59

Caisleán Maghamhnach

36

Cluain Eois

100

Béal Atha Beithe

10

Tualach Mhór

163

31

Biorra

126

34

Eadon Doire

36

Granárd

48

Port Láirge

208

Dún Garbhán

86

Atha Luain

137

Muillean gCearr

46

Cionn Sáile

26

Rath Caola

12

Bun Dobhran

12

Tuaim

40

40

IOMLÁN

10,067

420