Written Answers. - Tighthe do Thógáil.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 30/9/1937, i ngach Tuathlíomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaí ochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh ag daoine priomháideacha um 30/9/'37.

Tighthe a críochnuíodh um an 30/9/'37 ag Cumann Mhaitheasa Puiblí

IOMLÁN

LIOMATÁISTE

Sclábhuighthe uighthe Talmhuighíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomlán

Sclábhuighthe uighthe Talmhghíochta

Feirmeoirí náfuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirígo bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chríochnuíodh um an 30/9/37

Méid iomlán na ndeontas a h-íocadh um an 30/9/37

(1)

(2)

(3)

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceathariach

1

70

9

630

2

60

9

400

21

1,160

21

1,160

An Cabhán

2

140

13

900

6

355

75

3,298

96

4,693

22

1,730

100

7,968

37

2,580

159

12,278

255

16,971

An Clár

2

140

13

905

5

300

97

4,308

117

5,653

60

4,775

194

15,420

60

4,150

314

24,345

431

29,998

Corcaigh

101

6,988

143

9,966½

36

2,157

791

35,113½

1,071

54,225

79

6,270½

99

7,884½

26

1,798½

204

15,953½

1,275

70,178½

Dún na nGall

28

1,958

143

9,908

7

415

86

3,688

264

15,969

19

1,493

74

5,857

3

210

96

7,560

360

23,529

Baile Átha Cliath

56

3,920

13

895

4

240

1,276

57,292

1,349

62,347

8

640

2

160

1

70

11

870

1,360

63,217

Gaillimh

19

1,318

79

5,470

17

1,020

150

6,630

265

14,438½

63

5,022

425

34,006

85

5,907

573

44,935

838

59,373½

Ciarraidhe

19

1,295

10

695

5

299

221

9,828

255

12,117

509

40,734

508

40,556½

81

5,635

1,098

86,925½

1,353

99,012½

Cill Dara

8

542

1

70

2

120

33

1,484

44

2,216

42

3,355

43

3,430

8

560

93

7,345

137

9,561

Cill Choinnigh

13

910

14

980

7

420

37

1,643½

71

953½

1

70

1

70

72

4,023½

Laoighis

3

210

4

280

19

845

26

1,335

1

80

38

3,025

18

1,260

57

4,365

83

5,700

Liathdruim

5

340

45

3,019

5

299

65

2,789

120

6,447

18

1,425

100

7,917

13

860

131

10,202

251

16,649

Luimneach

18

1,249

31

1,295

7

417

235

10,563½

291

1,352½

83

6,600

54

4,287½

6

1,110

153

1,199½

444

25,522

Longphort

1

70

24

1,665

4

240

20

910

49

2,885

1

80

1

70

2

150

41

3,035

Lubhaidhe

4

280

1

60

71

3,165

76

3,505

43

3,439

92

7,330

19

1,327

154

12,096

230

15,601

Muigheo

2

140

191

8,459

193

8,599

177

13,350

1,302

103,582

93

6,482

1,572

123,414

1,765

132,013

An Mhidhe

8

560

12

835

11

660

37

1,660

68

3,715

2

240

17

1,340

6

420

26

2,000

94

5,715

Muineacháin

17

1,165

5

290

42

1,855

64

3,310

12

960

367

29,285

67

3,669

446

33,914

510

37,224

Oibh Fháilghe

4

280

5

350

1

55

11

495

21

1,180

21

1,680

51

4,057

14

979

86

6,716

107

7,896

Roscomán

5

350

52

3,619

4

235

117

5,235

178

9,439

17

1,360

250

19,977

53

3,697

321

25,034

499

34,473

Sligeach

4

280

23

1,580

4

240

91

4,041½

122

6,141½

27

2,156

215

17,144

38

2,650

280

21,950

402

38,091½

Tiobraid Árann Thuaidh

7

490

8

550

11

650

33

1,461

59

3,151

5

400

2

160

7

560

66

3,711

Tiobraid Árann Theas

1

70

5

350

35

1,536

41

1,956

28

2,240

21

1,672

4

280

53

4,192

94

6,148

Portláirge

7

490

2

140

2

117

41

1,786

52

2,533

1

80

1

80

53

2,613

An Iar Mhidhe

7

490

20

1,380

13

780

22

985

62

3,635

7

560

22

1,755

14

980

43

3,295

105

6,930

Loch gCarmán

78

5,333

33

2,288

9

538

56

2,468

176

10,627

176

10,627

Cill Mhanntáin

4

280

5

415

2

120

28

1,245

40

2,060

2

140

2

140

42

2,200

IOMLÁIN

405

28,053

727

49,490½

170

10,087

3,889

173,184½

5,191

260,815

1,245

98,589½

3,979

316,963½

659

44,834½

5,883

460,387½

11,074

721,202½

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 30/9/1937, fe Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha II. gnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaiteasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iom lán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a críochnuiodh agus an méid deóntas a h-iocadh agus baile liomataisti go mbaineann d'Acht na tighthe 1932-36 um an—

DAOINE PRÍOMHÁIDEACHA

CUMANN MAITHEASA PUIBLÍ

IOMLÁN

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

257

14,880

206

13,340

463

28,220

Baile Atha Cliath

3,763

193,937

1,421

75,834

5,184

269,771

Luimneach

261

13,534

24

1,167

285

14,701

Portláirge

51

2,489

51

2,489

An Uaimh

10

590

10

590

Inbhear Mór

6

285

6

285

Ath Luain

32

1,780

32

1,780

Baile Atha h-Í

1

45

1

45

Baile Ath'n Fheadh

45

2,362

45

2,362

Béal Ath'n Sluagh

19

974.10

19

974.10

Béal Fairbheart

4

250

4

250

Brí Chualann

169

8,797

169

8,797

Bun Crannaighe

4

231

4

231

Bun Dobhrann

2

92

2

92

Ceatharlach

18

1,065

18

1,065

Carraigmacaircróis

6

290

6

290

Carraig-na-Súire

2

100

2

100

Caiseal

4

235

4

235

Caislean-a-Bharraigh

46

2,462

9

630

55

3,092

Caisleán Mhaghan

7

360

7

360

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

2

100

22

100

Clanna-Coilte

22

1,144

22

1,144

Cluan Meala

16

905

16

905

Muinchille

4

260

4

260

Droichead Atha

38

1,955

38

1,955

Dún Dealgan

54

2,985

26

1,820

80

4,805

Dun Garbhán

38

1,928

38

1,928

Dun Laoghaire

612

33,249

612

33,249

Innis

71

3,794

71

3,794

Innis Corthaidh

1

45

1

45

An Gaillimh

488

25,082

488

25,082

Granárd

1

60

1

60

Beann Eadair

119

6,854

2

90

121

6,944

Cill Chinnig

19

968

19

968

Cill Airne

31

1,629

31

1,629

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn t-Sáile

2

100

2

100

Leiuir Ceannainn

7

350

7

350

Lios Tuathail

43

2,380

43

2,380

Longphort

5

240

5

240

Magh Cromtha

3

154

3

154

Magh Ealla

5

226

5

226

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachain

9

580

9

580

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhumhan

11

647

11

647

Ros Mhic Treoin

8

405

8

405

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

29

1,600

29

1,600

Teampall Mór

10

495

10

495

Dúrlas Eile

45

2,283

45

2,283

Tiobraid Arann

14

780

14

780

Traighlí

35

1,919

35

1,919

Tulach Mór

5

245

6

300

11

545

Cathair na Mart

15

713

15

713

Loch gCarmáin

12

609

12

609

Cill Mhanntáin

8

475

8

475

Eochaill

32

1,800

32

1,800

Ard Fhiriadh

6

370

2

100

8

470

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndan

27

1,664

27

1,664

Beanntraighe

18

934

18

934

Mainistir na Búille

2

95

2

95

Droichead Nua

8

410

2

130

10

540

Fiodh Ard

8

455

8

455

Guaire

10

557

10

557

Cill Caoidhe

12

730

3

200

15

930

Baile Locha Riach

5

260

2

90

7

350

Mointeach Mílic

1

70

1

70

Muileann Cearr

14

770

2

95

16

865

Muine Bheag

2

90

2

90

Caislean Nua

19

1,134

19

1,134

Port Laoighise

9

550

9

550

Rath Caola

2

110

2

110

Roscomán

4

190

6

360

10

550

Tuaim

76

4,400

8

560

84

4,960

IOMLÁN

6,799

357,731/10

1,721

94,826

8,520

452,577/10

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 30/9/1937, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé meid na ndeontas a bhí le n-íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a h-ath-deanadh agus an méid deontas a h-íochadh fé acht na dtighte (1932-36) go—

Limomaáiste

Sclábhuighte Talmhuigheachta

Mion-fheirmeóirí

Iomlán

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Ceatharlach

34

1,358

160

6,310

194

7,668

An Cabhán

22

838

342

12,929

364

13,367

An Clár

23

982

207

8,114

230

9,096

Corcaigh

291

11,178

2,794

107,513:10

3,085

118,691:10

Dun na nGall

13

520

138

5,338

151

5,858

Baile Atha Cliath

16

626

22

868

38

1,494

Gaillimh

14

571

688

26,483

702

27,054

Ciarraidhe

82

3,208

495

19,071

577

22,279

Cill Dara

18

705

54

2,150

72

2,855

Cill Choinnigh

38

1,510

185

7,169

223

8,679

Laoighis

26

976

196

7,616

222

8,592

Liathdruim

6

205

273

10,695

279

10,900

Luimneach

43

1,688

161

6,232: 5

204

7,920: 5

Longphort

13

483

755

26,186:10

768

26,669:10

Lubhaidh

178

6,749

1,041

39,054

1,219

45,803

Muigheo

25

935

761

29,751

786

30,686

An Mhidhe

53

1,999

231

8,774

284

10,773

Muineacháin

7

280

587

24,528

594

24,808

Uibh Fhailghe

29

1,111

275

9,739

304

10,850

Roscomáin

9

335

519

20,084

528

20,419

Sligeach

8

319

212

8,388

220

8,707

Tiobraid Arann Thuaidh

13

505

117

4,502

130

5,007

Tiobraid Arann Theas

32

1,235

197

7,572

229

8,807

Portlairge

26

980

248

9,711

274

10,691

An Iar-Mhidhe

29

1,153

160

6,202

189

7,355

Loch gCarman

33

1,258

249

9,536:10

282

10,794:10

Cill Mhanntáin

20

758

162

6,309:10

182

7,067:10

IOMLÁN

1,101

42,465

11,229

430,826: 5

12,330

473,291:5

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/9/1937, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomatáiste

Méid tithe a bhí táighte ar an údarás aitiúil um an 30/9/37.

Baile Atha Cliath

14

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 30/9/1937, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomatáiste

Méid tithe a leagadh um an 30/9/1937.

Ceatharloch

168

Muine Bheag

66

Béal Tairbeirt

32

An Cabhann

35

Muinchille

8

Inis

60

Cill Rúis

50

Cill Caoidhe

32

Mainistir Fhear Muighe

55

Corcaigh

436

Clanna Caoilte

33

Magh Cromtha

17

Magh Ealla

58

Pasáiste

17

Eochaill

38

Baile Atha Cliath

559

Leitir Ceanann

20

Béal Atha Seanaigh

12

Tráighlí

153

Cill Áirne

47

Béal Atha hI

174

Luimneach

234

Dún Laoghaire

288

Béal Atha na Sluagh

57

Gaillimh

47

Baile Locha Riach

9

Gránárd

48

Longphort

12

Droichead Atha

342

Dún Dealgan

166

Baile Atha Fhirdiadh

59

Bundobhran

1

Béal Ath'n Fheadha

168

Cathair na Mart

27

Caisleán an Bharraigh

46

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

46

Carraig Macaire Rois

53

Caisleán Mhaghamhnach

30

Cluain Eois

98

Beal Atha Béithe

9

Tulach Mor

122

Biorra

65

Eadon Doire

10

Sligeach

99

Durlas Eile

188

Portláirge

161

Dun Garbhán

86

Ath Luain

127

Muilleann gCearr

22

Carraig-na-Súire

60

Caiseal Mhumhan

100

Cluain Meala

105

Tiobraid Arann

80

Inbhear Mhór

12

Cill Mhanntáin

30

Brí Cualainn

220

Loch gCarmán

128

Inis Cortaigh

135

Cill Choinnigh

287

Calainn

20

Mointeach Mílic

42

Ceann tSáile

37

An Uaimh

33

Teampall Mór

15

Aonach Urmhumhan

112

IOMLAN

6,152

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/1937.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tithe a críochnuíodh um an 30/9/37.

Méid tithe a críochnuíodh sa raithe dar chríoch an 30/9/37.

Ceatharlach

168

54

Muinebheag

66

Béal Tairbart

26

An Cabhán

34

Muinchille

4

Innis

56

Cill Caoidhe

32

Cill Rúis

130

64

Corcaigh

595

Clanna Caoilte

28

An Cobh

30

Mainistir Fhear Muighe

103

Magh Cromtha

52

Magh Ealla

82

Pasáiste

17

Eochaill

48

Beanntraighe

8

Atha Cliath

1,887

Leitir Ceannain

36

Beal Atha Seannaigh

70

Dún Laoghaire

382

Beann Eadair

17

Béal Atha na Sluagh

101

Gaillimh

301

Baile Locha Riach

9

Traighlí

251

68

Cill Airne

46

Baile Aha h-I

174

Nás na Ríogh

18

Cill Coinnigh

312

Calainn

20

Mointeach Mílic

43

Luimneach

479

34

Mainister na Buaille

24

Sligeach

292

Teampall Mhór

99

Aonach Urmhumhan

111

Durlas Eile

205

6

Longphort

22

Droichead Atha

528

Dún Dealgain

229

101

Baile Atha Fhirdiagh

57

Carraig-na-Súire

79

Caiseal Mumhan

104

Cluain Meala

231

Tiobraid Arann

169

54

Loch gCarmán

284

Inis Cortaidh

152

Ros Mhic Treoin

47

Inbhear Mór

55

Cill Manntáin

28

Brí Chualann

388

Béal Atha'n Fheadha

190

Caisléán an Bharraigh

92

Cathair na Mart

79

Ceannanus Mór

59

An Uaimh

52

Baile Atha Thruim

40

Muineachain

62

Carraigh Machaire Róis

59

Caisleán Maghamhnach

36

Cluain Eois

100

Béal Atha Beithe

10

Tulach Mór

178

15

Biorra

126

Eadan Doire

36

Caisleán Nuadh Thar

32

32

Gránárd

48

Port Láirge

208

Dún Garbhán

86

Ath Luain

137

Muilleann Cearr

46

Cionn tSáile

26

Rath Caora

12

Bun Dobhran

12

Tuaim

40

Buncrannaighe

28

28

IOMLAIN

10,523

456

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomátistí inar chriochnuiodh, um an 30/9/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/1937.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste

Méid tithe a críochnuíodh um an 30/9/37.

Méid tithe a críochnuíodh i rith na ceathramhan dar crioch an 30/9/37.

Ceatharlach

36

An Cabhán

24

Muinchille

12

Innis

4

Corcaigh

181

An Cobh

3

Cionn tSáile

8

Magh Ealla

19

Mainistear na Corann

26

Pasáiste

29

Sciobairin

20

Ath Cliath

3,181

Buncrannaighe

30

Bundobhrain

12

Béal Atha Seanaigh

10

Dún Laoghaire

102

Baile Brígín

34

Beann Eadair

19

Baile Locha Riach

16

Tuaim

120

Cill Airne

27

Lios Tuathail

104

Nás na Ríogh

37

Droichead Nua

40

Portlaoighise

31

Luimneach

97

Sligeach

56

Droichead Atha

10

Dún Dealgain

215

Baile Ath Fhirdiadh

10

Carraigh-na-Súire

25

Cluain Meala

56

Tiobraid Arann

9

Loch gCarmán

14

Inbhear Mhór

5

Cill Manntáin

10

Béal Ath'n Fheadha

91

Ceannanus Mór

12

An Uaimh

42

Baile Atha Thruim

26

Muineacháin

11

Cluain Eois

18

Béal Atha Beithe

9

Eadon Doire

2

Port Láirge

280

Liosmór

4

Caisleán Mhagamnach

5

Durlas Eile

12

IOMLAIN

5,144

D'fhiafruí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach liomatáiste fé léith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/9/1937.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tithe a críochnuíodh um an 30/9/37.

Méid tithe a críochnuíodh i rith na ceathramhan dar crioch an 30/9/37.

Ceatharlach

274

48

Cabhan

99

3

Clár

335

27

Corcaigh

546

39

Dún na nGall

278

33

Baile Atha Cliath

765

16

An Gaillimh

302

16

Ciarraidhe

146

Cill Dara

463

19

Cill Choinnigh

454

72

Laoighis

353

14

Liathdruim

34

4

Luimneach

632

64

Longphort

258

42

Lubhaidh

436

14

Muigheo

188

25

An Mhidhe

500

4

Muineachán

131

14

O Fáilghe

324

6

Roscomán

232

15

Sligeach

175

22

Tiobraid Arann Thuaidh

691

7

Tiobraid Arann Theas

556

84

Port Láirge

414

2

Iar Mhidhe

279

17

Loch gCarmán

615

35

Cill Mhanntain

620

11

IOMLAIN

10,100

653