Written Answers. - Tithe do thógadh agus d'ath dhéanamh.

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/12/1937, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndearfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/12/1937, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid do sna tithe sin a críochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íochadh i ngach baile líomatáistí go mbaineann d'Acht na dTighthe 1932-36 um an 31/12/1937.

LÍOMATÁISTE

Daoine Priomháideacha

Cumainn Maitheasa Puiblí

Iomláin

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

257

14,880

206

13,340

403

28,220

Baile Atha Cliath

3,861

198,347

1,432

76,604

5,293

274,951

Luimneach

267

13,804

24

1,167

291

14,971

Portlairge

51

2,489

51

2,489

An Uaimh

10

590

10

590

Inbhear Mor

6

285

6

285

Ath Luain

32

1,780

32

1,780

Baile Atha h-Í

1

45

1

45

Béal Ath'n Fheadha

45

2,362

45

2,362

Béal Ath'n Sluagh

19

974½

19

974½

Beal Tairbheirt

4

250

4

250

Bri Chualann

177

9,157

177

9,157

Bun Crannaighe

4

231

4

231

Bun Dobhrann

2

92

2

92

Ceatharlach

18

1,065

18

1,065

Carraig Macaire Rois

7

335

7

335

Carraig-na-Súire

2

100

2

100

Caiseal

5

280

5

280

Caisleán-a-Barraigh

48

2,552

9

630

57

3,182

Caisleán Mhaghamhnach

7

360

7

360

Cabhan

12

660

12

660

Ceannanus Mór

2

100

2

100

Clanna Caoilte

22

1,144

22

1,144

Clúain Meala

16

905

16

905

Muinchille

4

260

4

260

Droichead Atha

38

1,955

38

1,955

Dún Dealgain

55

3,030

26

1,820

81

4,850

Dún Garbhán

41

2,057

41

2,057

Dún Laoghaire

618

33,519

618

33,519

Innis

71

3,794

71

3,794

Innis-Corthaidh

1

45

1

45

An Gaillimh

504

25,811

504

25,811

Granard

1

60

1

60

Beann Eadair

127

7,214

2

90

129

7,304

Cill Choinnigh

19

968

19

968

Cill Áirne

33

1,719

33

1,719

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannainn

7

350

7

350

Lios Thuathail

44

2,425

44

2,425

Longphort

6

281

6

281

Maghcromtha

4

199

4

199

Magh Ealla

5

226

5

226

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachain

9

580

9

580

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhumhan

11

647

11

647

Ros Mic Treoin

8

405

8

405

Sciobairin

12

685

12

685

Sligeach

29

1,600

29

1,600

Teampall Mór

10

495

10

495

Durlas Eile

45

2,283

45

2,283

Tiobraid Arann

14

780

14

780

Traighlí

35

1,919

35

1,919

Tulach Mhór

5

245

6

300

11

545

Cathair na Mart

17

808

17

808

Loch gCarmain

13

654

13

654

Cill Manntain

8

475

8

475

Eochaill

32

1,800

32

1,800

Ard Fhirdiadh

6

370

2

100

8

470

Baile Brigin

8

450

8

450

Béal Atha Beithe

1

40

1

40

Beal Atha, Scannaigh

4

200

4

200

Droichead na Baoindain

27

1,664

27

1,664

Beanntraighe

18

934

18

934

Mainistir na Búille

2

95

2

95

Droichead Nua

8

410

2

130

10

540

Fiodh Ard

8

455

8

455

Guaire

10

557

10

557

Cill Caoidhe

12

730

3

200

15

930

Baile Locha Riach

5

260

2

90

7

350

Mointeach Milic

1

70

1

70

Muileann gCearr

14

770

2

95

16

865

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleán Nua

19

1,134

19

1,134

Portlaoighise

9

550

9

550

Rath Caola

2

110

2

110

Roscomáin

5

235

6

360

11

595

Tuaim

76

4,400

8

560

84

4,960

IOMLÁIN

6,959

364,930½

1,732

95,596

8,691

460,526½

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 31/12/1937, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

Méid tighthe a h-ath-rinneadh agus an méid deontas a h-focadh fé Acht na dTighthe (1932-36) go 31/12/1937.

Lomatáiste

Sclabhuighte Talmhuigheachta

Mion-fheirmeóirí

Iomlán

Méid Tighthe

Méid deontas

Méid Tighthe

Méid deontas

Méid Tighthe

Méid deontas

£

£

s.

£

s.

Ceahtarlach

40

1,582

174

6,858

0

214

8,440

0

An Cabhan

24

918

350

13,236

0

374

14,154

0

An Clár

25

992

210

8,254

0

235

9,246

0

Corceagh

318

12,243

3,126

120,374

0

3,444

132,617

0

Dún na nGall

13

520

161

6,258

0

174

6,778

0

Baile Átha Cliath

16

626

24

948

0

40

1,574

0

An Gaillimh

15

591

770

29,525

0

785

30,116

0

Ciarraidhe

89

3,478

581

22,310

0

670

25,788

0

Cill Dara

19

745

57

2,270

0

76

3,015

0

Cill Choinnigh

42

1,670

199

7,729

0

241

9,399

0

Laoighis

29

1,086

211

8,211

0

240

9,297

0

Liathdruim

6

205

306

11,975

0

312

12,180

0

Luimneach

47

1,843

179

6,937

5

226

8,780

5

Longphort

15

563

835

29,318

10

850

29,881

10

Lubhaidh

181

6,869

1,064

39,938

0

1,245

46,807

0

Muigheo

29

1,095

899

35,083

0

928

36,178

0

An Mhidhe

53

1,999

270

10,223

0

323

12,222

0

Muineacháin

7

280

613

23,996

0

620

24,276

0

Uibh Fáilghe

32

1,211

309

11,067

0

341

12,278

0

Roscomáin

11

402

561

21,664

0

572

22,066

0

Sligeach

8

319

242

9,526

0

250

9,845

0

Tiobraid Arann Thuaidh

13

505

118

4,542

0

131

5,047

0

Tiobraid Arann Theas

33

1,275

200

7,692

0

233

8,967

0

Portlairge

27

1,020

271

10,594

0

298

11,614

0

An Iarmhidhe

30

1,193

185

7,172

0

215

8,365

0

Loch gCarman

33

1,258

260

9,966

10

293

11,224

10

Cill Mhanntáin

21

798

170

6,629

10

191

7,427

10

Iomláin

1,176

45,286

12,345

472,296

15

13,521

517,582

15

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/12/1937, ag an údaras áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tithe a bhí faighte ar an údarás áitiúil um an 31/12/'37.

Baile Atha Cliath

23

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/12/1937, mar choth om gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tighthe a leagadh um an 31/12/'37.

Ceatharlach

168

Muine Bheag

66

Béal Tairbeirt

32

An Cabhan

35

Muinchille

8

Inis

60

Cill Rúis

60

Cill Caoidhe

32

Mainistir Fhear Muighe

56

Corcaigh

450

Clanna Caoilte

33

Magh Cromtha

17

Magh Ealla

58

Pasáiste

17

Eochaill

38

Baile Atha Cliath

577

Leitir Ceanann

20

Béal Atha Seanaigh

1

Tráighlí

206

Cill Áirne

47

Béal Atha h-I

174

Luimneach

236

Dún Laoghaire

288

Béal Atha na Sluagh

57

Gaillimh

47

Baile Locha Riach

9

Gránárd

48

Longphort

12

Droichead Atha

344

Dún Dealgain

166

Baile Atha Fhirdiadh

59

Bundobhrain

1

Beal Ath'n Fheadha

168

Cathair na Mart

27

Caisleán an Barraigh

46

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

46

Carraig Macaire Rois

59

Caisleán Mhagamhnach

30

Cluain Eois

98

Beal Atha Béithe

9

Tulach Mhor

142

Biorra

65

Eadon Doire

10

Sligeach

99

Durlas Eile

200

Portláirge

176

Dun Garbháin

86

Ath Luain

127

Muilleann gCearr

22

Carraigh na Súire

60

Caiseal Mhumhan

104

Cluain Meala

139

Tiobraid Árann

107

Inbhear Mhór

25

Cill Manntáin

30

Brí Cualainn

220

Loch gCarmán

128

Inis Cortaigh

146

Cill Choinnigh

287

Calainn

20

Mointeach Milic

42

Ceann tSáile

37

An Uaimh

33

Teampaill Mhór

15

Aonach Urmhumhan

112

Iomlán:

6,394

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críoch—nuíodh, um an 31/12/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha, 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a criochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1937.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/1937

Méid tighthe a críoch nuíodh sa raithe dar chríoch an 31/12/1937.

Ceatharlach

168

Muinebheag

66

Béal Tairbeirt

26

An Cabhan

34

Muinchille

28

24

Inis

56

Cill Caoidhe

42

10

Cill Rúis

130

Corcaigh

638

43

Clanna Caoilte

28

An Cobh

30

Mainistear Fhear Muighe

103

Magh Cromtha

52

Magh Ealla

82

Pasáiste

17

Eochaill

48

Beanntraighe

8

Atha Cliath

1,969

82

Leitir Ceannain

36

Beal Atha Seanaigh

70

Dún Laoghaire

382

Beann Eadair

17

Béal Atha na Sluagh

101

Gaillimh

313

12

Baile Locha Riach

9

Traighlí

251

Cill Airne

46

Baile Atha h-I

174

Nás na Ríogh

18

Cill Choinnigh

312

Calainn

20

Mointeach Milic

43

Luimneach

479

Mainistear na Buaille

24

Sligeach

292

Teampall Mhór

99

Aonach Urmhumhan

111

Durlas Éile

250

45

Longphort

22

Droichead Atha

528

Dún Dealgain

279

50

Baile Atha Fhirdiagh

57

Carraig-na-Súire

79

Caiseal Mumhan

104

Cluain Meala

231

Tiobraid Arann

169

Loch gCarman

284

Innis Cortaidh

152

Ros Mhic Treoin

47

Inbhear Mór

55

Cill Manntain

53

25

Brí Chualann

388

Béal Atha'n Fheadha

190

Caisleán an Bharraigh

92

Cathair na Mart

79

Ceannanus Mór

59

An Uaim

52

Baile Atha Thruim

40

Muineachain

62

Carraig Machaire Róis

59

Caisleán Maghamhnach

36

Cluain Eois

100

Beal Atha Beithe

10

Turlach Mhór

198

20

Biorra

126

Eadon Doire

36

Caisleán Nuadh Thiar

32

Gránárd

48

Portláirge

271

63

Dun Garbhán

86

Ath Luain

137

Muilleann gCearr

46

Cionn tSáile

26

Rath Caola

12

Bun Dobhran

12

Tuaim

40

Buncrannaighe

28

Iomláin

10,897

374

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críchnuíodh, um an 31/12/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1937.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/1937.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramhan dar chríoch an 31/12/1937.

Ceatharlach

36

An Cabhán

24

Muinchille

12

Innis

4

Corcaigh

192

11

An Cobh

3

Cionn tSáile

8

Magh Ealla

19

Mainistear na Corann

26

Pasáiste

29

Sciobairin

20

Ath Cliath

3,229

48

Buncrannaighe

30

Bundobhrain

12

Béal Atha Seanaigh

10

Dún Laoghaire

102

Baile Brígín

34

Beann Eadair

19

Baile Locha Riach

16

Tuaim

120

Cill Airne

27

Lios Tuathail

104

Nas na Ríogh

37

Droichead Nua

40

Portlaoighise

31

Luimneach

97

Sligeach

56

Droichead Atha

28

18

Dún Dealgain

215

Baile Atha Fhirdiadh

10

Carraig-na-Súire

25

Cluain Meala

56

Tiobraid Arann

9

Loch gCarman

14

Inbhear Mhór

5

Cill Manntáin

10

Beal Ath'n Fheadha

91

Ceannanus Mór

12

An Uaimh

42

Baile Atha Thruim

26

Muineacháin

11

Cluain Eois

18

Béal Atha Beithe

9

Eadon Doire

2

Port Lairge

280

Liosmór

4

Caisleán Mhagamhnach

5

Durlas Eile

34

22

Iomlán:

5,243

99

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/1937, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheachta), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa réithe dar chroch an 31/12/1937.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/1937.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramhan dar chríoch an 31/12/1937.

Ceatharlach

358

84

Cabhan

120

21

Clár

340

5

Corcaigh

623

77

Dún na nGall

315

37

Baile Atha Cliath

783

18

An Gaillimh

333

31

Ciarraidhe

146

Cill Dara

478

15

Cill Choinnigh

478

24

Laoighis

375

22

Liathdruim

42

8

Luimneach

702

70

Longphort

283

25

Lubhaidh

437

1

Muigheo

189

1

An Mhidhe

506

6

Muineachán

140

9

O Failghe

330

6

Roscomáin

232

Sligeach

198

23

Tiobraid Arann Thuaidh

699

8

Tiobraid Arann Theas

627

71

Portláirge

416

2

Iar Mhidhe

320

41

Loch gCarmán

679

64

Cill Mhanntáin

624

4

Iomláin

10,773

673

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Áiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 31/12/1937, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

LIOMATÁISTE

Méid tighthe a criochnuiodh agus an méid deontas a h-iocadh ag daoine priomháideacha um an 31/12/'37

Tighthe a criochnuiodh um an 31/12/'37 ag Cumainn Maitheasa Puibli

IOMLÁN

Sclabhuighthe Talmhuighiochta

Feirmeoiri na fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoiri go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1),(2) agus (3)

Iomlán

Sclábhuighthe Talmhuighiochta

Feirmeoiri ná fuil thar £15 luaclála ortha

Feirmeoiri go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a criochnuiodh um an 31/12/'37

Mé iomlán na ndeontas a h-iocadh um an 31/12/'37

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

1

70

11

770

2

120

9

400

23

1,360

1,360

An Cabhán

2

140

14

970

6

355

75

3,298

97

4,763

24

1,890

121

9,647

48

3,453

193

14,990

290

19,753

An Clár

2

140

14

905

5

300

101

4,488

121

5,833

61

4,855

209

16,605

67

4,640

337

26,100

45821

31,933

Corcaigh

102

7,058

144

10,036½

36

2,157

819

36,362½

1,101

55,614

89

7,070½

114

9,084½

28

1,938½

231

18,093½

1,332

73,707½

Dún na nGall

30

2,098

147

10,182

7

415

88

3,770

272

16,465

22

1,721

84

6,641

3

210

109

8,572

381

25,037

Baile Atha Cliath

59

4,130

14

965

4

240

1,321

59,222

1,398

64,557

8

640

2

160

1

70

11

870

1,409

65,427

Gaillimh

19

1,318

81

5,610

17

1,020

160

7,070½

277

15,018½

67

5,342

484

38,720

86

6,677

647

50,739

924

65,757½

Ciarraidhe

21

1,433

10

695

5

299

234

10,398

270

12,825

537

42,960

542

43,276½

85

5,915

1,164

92,151½

1,434

104,976½

Cill Dara

9

612

1

70

2

120

33

1,484

45

2,286

42

3,355

46

3,670

8

560

96

7,585

141

9,871

Cill Choinnigh

13

910

15

1,050

8

480

40

1,777½

76

4,217½

1

70

1

70

77

4,287½

Laoighis

4

280

4

280

19

845

27

1,405

1

80

38

3,025

19

1,330

58

4,435

85

5,840

Liathdruim

5

340

46

3,089

6

357

66

2,829

123

6,615

21

1,663

109

8,630

13

860

143

11,153

266

17,768

Luimneach

20

1,389

31

2,155

7

417

245

11,013½

303

14,974½

91

7,240

59

4,687½

19

1,320

169

13,247½

472

28,222

Longphort

1

70

26

1,805

4

240

24

1,080

55

3,195

1

80

1

70

2

150

57

3,345

Lubhaidh

4

280

1

60

74

3,299

79

3,639

46

3,679

94

7,490

20

1,397

160

12,566

239

16,205

Muigheo

2

140

196

8,675

198

8,815

179

13,510

1,398

111,242

100

6,954

1,677

131,706

1,875

140,521

An Mhidhe

8

560

12

835

11

660

40

1,795

71

3,850

3

240

18

1,420

6

420

27

2,080

98

5,930

Muineacháin

17

1,165

5

290

48

2,125

70

3,580

12

960

381

30,403

68

4,760

461

36,123

531

39,703

Uibh Fháilghe

4

280

6

395

2

115

14

623

26

1,413

22

1,760

59

4,697

19

1,329

100

7,786

126

9,199

Roscomáin

6

420

52

3,619

4

235

120

5,567

182

9,641

17

1,360

282

22,456

57

3,977

356

27,793

538

37,434

Sligeach

4

280

23

1,580

4

240

95

4,210½

126

6,310½

28

2,236

249

19,859

45

3,139

322

25,234

448

31,544½

Tiobraid Árann Thuaidh

7

490

8

550

11

650

33

1,461

59

3,151

5

400

2

160

7

560

66

3,711

Tiobraid Árann Theas

1

70

5

350

35

1,536

41

1,956

28

2,240

21

1,672

4

280

53

4,192

94

6,148

Portláirge

7

490

2

140

2

117

42

1,828

53

2,575

1

80

2

160

3

240

56

2,815

An Iarmhidhe

8

560

20

1,380

13

780

25

1,120

66

3,840

7

560

22

1,755

14

980

43

3,295

109

7,135

Loch gCarman

80

5,460

35

2,455

10

597

59

2,597

184

11,109

184

11,109

Cill Manntáin

5

350

6

415

2

120

29

1,290

42

2,175

2

140

2

140

44

2,315

IOMLÁN

422

29,228

745

51,606½

174

10,384

4,044

179,964½

5,385

271,183

1,311

103,841½

4,338

345,610½

723

50,419½

6,372

499,871½

11,757

771,054½