Written Answers. - Obair fe Achtanna na dTithe.

D'fiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/3/1938, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a híochadh i ngach baile líomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe 1932-37 leis um an 31-3-'38.

LÍOMATÁISTE

Daoine Príomhaideacha

Cumainn Mhaitheasa Puiblí

Iomláin

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

258

14,920

208

13,440

466

28,360

Baile Atha Cliath

3,989

204,107

1,432

76,604

5,421

280,711

Luimneach

272

14,029

24

1,167

296

15,196

Portláirge

51

2,489

51

2,489

An Uaimh

10

590

10

590

Inbhear Mor

6

285

6

285

Áth Luain

52

2,680

52

2,680

Baile Átha h-Í

1

45

1

45

Béal Áth'n Fheadha

47

2,452

47

2,452

Béal Áth'n Sluagh

20

1,01910

20

1,01910

Béal Táirbheirt

4

250

4

250

Brí Chualann

186

9,562

186

9,562

Bun Crannaighe

5

276

5

276

Bun Dobhrann

2

92

2

92

Ceatharlach

34

1,785

34

1,785

Carraigh Macaire Róis

7

335

7

335

Carraig-na-Súire

2

100

2

100

Caiseal

5

280

5

280

Caisleán-a-Barraig

50

2,642

9

630

59

3,272

Caisleán Mhaghamhnach

7

360

7

360

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

2

100

2

100

Clanna-Caoilte

22

1,144

22

1,144

Cluan Meala

16

905

16

905

Muinchille

4

260

4

260

Droichead Átha

41

2,090

41

2,090

Dún Dealghain

55

3,030

26

1,820

81

4,850

Dún Garbhán

41

2,057

41

2,057

Dún Laoghaire

631

34,104

631

34,104

Innis

71

3,794

71

3,794

Inis-Corthaidh

1

45

1

45

An Gaillimh

513

26,236

513

26,236

Granard

1

60

1

60

Beann Eadair

131

7,379

2

90

133

7,469

Cill Ghoinnigh

19

968

19

968

Cill Airne

33

1,719

33

1,719

Cill Rúis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannainn

7

350

7

350

Lios Thuathail

44

2,425

44

2,425

Longphort

6

281

6

281

Maghcromtha

5

244

5

244

Magh Ealla

6

271

6

271

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachain

10

625

10

625

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhúmhain

11

647

11

747

Ros Mic Treoin

8

405

8

405

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

31

1,690

31

1,690

Teampall Mór

10

495

10

495

Dúrlas Eile

46

2,331

46

2,331

Tiobraid Árann

14

780

14

780

Tráighlí

38

2,045

38

2,045

Tulac Mhór

6

290

6

300

12

590

Cathair na Mart

18

853

18

853

Loch gCarmáin

15

741

15

741

Cill Manntáin

8

475

8

475

Eochaill

32

1,800

32

1,800

Ard Fhirdiadh

6

370

2

100

8

470

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Atha Beithe

1

40

1

40

Béal Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndan

27

1,664

27

1,664

Beanntraighe

19

979

19

979

Mainistir na Búille

2

95

2

95

Droichead Nua

8

410

2

130

10

540

Fiodh Ard

8

455

8

455

Guaire

10

557

10

557

Cill Caoidhe

14

808

3

200

17

1,008

Baile Locha Riach

5

260

2

90

7

350

Móinteac Mílic

1

70

1

70

Muilean gCearr

14

770

2

95

16

865

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleán Nua

21

1,224

21

1,224

Portlaoighise

9

550

9

550

Rath Caola

2

110

2

110

Roscomáin

6

280

6

360

12

640

Tuaim

77

4,445

8

560

85

5,005

IOMLÁIN

7,193

375,43910

1,734

95,696

8,927

471,13510

D'fiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnuithe, um an 31/3/1938, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

tighthe a h-ath-deanadh agus an méid deontas a h-íocadh fé Acht na dTighthe (1932-37) go 31/3/1938.

LÍOMATÁISTE

Sclabhuighte Talmhuigheachta

Mion-fheirmeóirí

IOMLÁN

Méid Tighthe

Méid deontas

Méid Tighthe

Méid deontas

Méid Tighthe

Méid deontas

£

£

£

Ceatharlach

45

1,782

211

8,338

256

10,120

An Cabhan

25

958

362

13,695

387

14,653

An Clár

29

1,137

228

8,967

257

10,104

Corcaigh

352

13,556

3,455

133,167

3,807

146,723

Dún na nGall

15

600

184

7,171

199

7,771

Baile Átha Cliath

17

666

33

1,306

50

1,972

An Gaillimh

17

666

900

34,630

917

35,296

Ciarraighe

96

3,758

654

25,205

750

28,963

Cill Dara

19

745

60

2,390

79

3,135

Cill Choinnigh

45

1,790

236

9,196

281

10,986

Laoighis

29

1,086

228

8,856

257

9,942

Liathdruim

7

244

337

13,190

344

13,434

Luimneach

48

1,883

192

7,4425

240

9,3255

Longphort

15

563

934

33,07710

949

33,64010

Lubhaidh

187

7,107

1,082

40,592

1,269

47,699

Muigheo

36

1,370

1,061

41,345

1,097

42,715

An Mhidhe

55

2,076

282

10,668

337

12,744

Muineacháin

9

360

664

25,994

673

26,354

O'Fáilghe

36

1,371

348

12,602

384

13,973

Roscomáin

12

342

621

23,908

633

24,350

Sligeach

8

319

276

10,872

284

11,191

Tiobraid Árann Thuaidh

16

620

139

5,374

155

5,994

Tiobraid Árann Theas

43

1,675

241

9,302

284

10,977

Portláirge

34

1,300

301

11,717

335

13,017

An Iar Mhidhe

30

1,193

208

8,045

238

9,238

och gCarmán

34

1,298

286

11,09210

320

12,39010

Cill Manntáin

26

998

189

7,38910

215

8,38710

IOMLÁIN

1,285

49,563

13,712

525,53115

14,997

575,09415

D'fiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/3/1938, ag an údarás aitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile líomatáiste, um an 31/3/38, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomatáiste.

Méid tighthe a leagadh um an 31/3/38.

Ceatharlach

168

Muine Bheag

68

Béal Tairbeirt

27

An Cabhán

31

Muinchille

14

Inis

60

Cill Rúis

48

Cill Caoidhe

40

Mainistir Fhear Muighe

59

Corcaigh

460

Clanna Caoilte

33

Magh Cromtha

19

Magh Ealla

58

Pasáiste

15

Eochaill

38

Baile Atha Cliath

638

Leitir Ceanann

20

Béal Atha Ceanaigh

12

Traighlí

206

Cill Airne

46

Béal Atha h-I

174

Rath Caola

12

Luimneach

236

Dun Laoghaire

291

Béal Atha na Sluagh

57

Gaillimh

2

Baile Locha Riach

8

Granárd

48

Longphort

12

Droichead Atha

344

Dun Dealgain

210

Baile Atha Fhirdiadh

59

Bun Dóbhran

1

Lios Tuathail

54

Ceannanus Mór

38

Béal Ath'n Fheadha

188

Cathair na Mart

27

Caisleán an Barraigh

56

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

84

Carraig Macaire Rois

64

Caisleán Mhagamhnach

30

Cluain Eois

98

Béal Atha Beithe

9

Tulach Mhór

126

Biorra

40

Eadon Doire

10

Sligeach

193

Durlas Eile

215

Portláirge

176

Dun Garbhán

86

Ath Luain

127

Muilleann gCearr

44

Carraig na Súire

59

Caiseal Mhumhan

108

Cluain Meala

144

Tiobraid Arann

110

Inbhear Mhór

45

Cill Manntáin

15

Brí Cualainn

209

Loch gCarmán

111

Inis Cortaigh

133

Cill Choinnigh

281

Ros Mhic Treoin

45

Calainn

20

Mointeach Milic

81

Ceann tSáile

37

An Uaimh

33

Teampaill Mhór

87

Aonach Urhmumhan

112

Iomlán

6,855

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/1938, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/1938.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomatáiste

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/3/38

Méid tighthe a críochnuíodh sa ráíthe dar críoch an 31/3/38

Ceatharlach

168

Muinebheag

90

24

Béal Tairbert

26

An Cabhán

45

11

Muinchille

28

Innis

56

Cill Caoidhe

42

Cill Rúis

130

Corcaigh

697

59

Clanna Caoilte

40

12

An Cobh

30

Mainister Fhear Muighe

103

Magh Cromtha

46

Magh Ealla

82

Pasáiste

17

Eochaill

48

Beanntraighe

8

Ath Cliath

2,042

73

Leitir Ceannain

36

Béal Atha Seannaigh

80

10

Dún Laoghaire

470

88

Beann Eadair

17

Béal Atha na Sluagh

101

Gaillimh

313

Baile Locha Riach

9

Tráighli

251

Cill Áirne

46

Baile Atha h-I

174

Nás na Riogh

80

62

Cill Coinnigh

312

Calainn

20

Mointeach Milic

43

Luimneach

479

Mainistear na Buaille

24

Sligeach

384

92

Teampall Mhór

99

Aonach Urmhumhan

111

Dúrlas Eile

256

6

Longphort

22

Droichead Atha

528

Dún Dealgain

281

2

Baile Atha Fhir diadh

57

Carraig-na-Súire

79

Caiseal Mumhan

104

Cluain Meala

231

Tiobraid Árann

169

Loch gCarmán

284

Innis Cortaidh

152

Ros Mhic Treoin

47

Inbhear Mór

60

5

Cill Mhanntáin

94

41

Brí Chualann

388

Béal Atha'n Fheadha

190

Caisleán an Barraigh

92

Cathair na Mart

88

9

Ceannus Mór

59

An Uaimh

102

34

Baile Atha Thruim

40

Muineachain

62

Carraig Macaíre Róis

49

Caisleán Maghamhnach

36

Cluain Eois

100

Béal Atha Beithe

10

Tulach Mhór

202

4

Biorra

126

Eadan Doire

36

Caisleán Nuadh Thiar

32

Granárd

48

Portláirge

271

Dún Garbhán

86

Ath Luain

199

62

Muilleann gCearr

46

Cionn tSáile

26

Rath Caola

12

Bun Dobhran

12

Tuaim

40

Buncrannaighe

28

Guaire

48

48

IOMLAIN

11,539

642

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/1938, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/1938.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/3/38

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramhan dar crioch an 31/3/38

Ceatharlach

36

An Cabhán

47

Muinchille

12

Innis

4

Corcaigh

185

Cionn tSáile

8

Magh Ealla

19

Mainistir na Corann

26

Pasáiste

29

Sciobairín

20

Ath Cliath

3,281

42

Buncrannaighe

30

Bundobhrain

12

Dun Laoghaire

14

Baile Brigin

34

Beann Eadair

19

Baile Locha Riach

16

Tuaim

120

Lios Tuathail

104

Nás na Riogh

37

Droichead Nua

40

Portlaoighise

31

Luimneach

97

Droichead Atha

28

Dun Dealgain

213

Baile Atha Fhirdiadh

10

Carraig-na-Súire

25

Cluain Meala

56

Muilleann gCearr

62

Carraig Macaire Rois

10

Cathair na Mart

9

Tiobraid Árann

9

Loch gCarmán

14

Cill Manntáin

18

8

Béal Ath'n Fheadha

111

20

Ceannanus Mór

12

Baile Atha Thruim

26

Muineacháin

37

Cluain Eois

18

Béal Atha Beithe

9

Eadon Doire

2

Port Láirge

280

Liosmór

4

Caisleán Maghamhnach

5

Dúrlas Eile

32

Magh Cromtha

6

Iomláin

5,217

93

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/1938, tithe go mbaineann Ailt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheachta), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/1938.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste

Méid tighthe a criochnuiodh um an 31/3/38

Méid tighthe a críochnuiodh i rith na ceathramhan dar crioch an 31/3/38

Ceatharlach

398

40

Cabhán

156

36

Clár

389

49

Corcaigh

680

57

Dun na nGall

340

25

Baile Atha Cliath

839

56

An Gaillimh

353

20

Ciarraidhe

170

24

Cill Dara

502

24

Cill Coinnigh

477

Laoighis

377

2

Liathdruim

51

9

Luimneach

812

110

Longphort

299

16

Lubhaidh

437

Muigheo

189

An Mhidhe

518

12

Muineachán

156

16

Ó Failghe

336

6

Roscomán

243

11

Sligeach

207

8

Tiobraid Árann Thuaidh

704

5

Tiobraid Árann Theas

683

56

Portláirge

416

Iar Mhidhe

336

16

Loch gCarmán

773

94

Cill Mhanntáin

649

25

Iomláin

11,490

717

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithc um an 31/3/1938, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

LÍOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-iocadh ag daoine príomháideacha um an 31/3/'38.

Tighthe a críochnuíodh um an 31/3/'38 ag Cumainn Mhaitheasa Puiblí

IOMLÁN

Sclabhuighthe Talmhuighí ochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachálaortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeoirí na fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chríochnuí odh um an 31/3/'38

Méid iomlán na ndeontas a h-íocadh um an 31/3/'38

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

2

140

14

980

2

120

10

445

28

1,685

28

1,685

An Cabhán

2

140

14

970

6

355

78

3,433

100

4,898

26

2,050

137

10,926

58

4,060

221

17,036

321

21,934

An Clár

2

140

13

905

5

300

102

4,533

122

5,878

61

4,855

220

17,485

71

4,920

352

27,260

474

33,138

Corcaigh

104

7,198

146

10,176½

38

2,274

862

38,284½

1,150

57,933

100

7,950½

142

11,318½

31

2,146½

273

21,415½

1,423

79,348½

Dún na nGall

31

2,164

148

10,252

7

415

92

3,928

278

16,759

24

1,881

93

7,338

3

210

120

9,429

398

26,188

Baile Átha Cliath

67

4,690

15

1,035

6

360

1,371

61,467

1,459

67,552

8

640

2

160

1

70

11

870

1,470

68,422

Gaillimh

19

1,318

83

5,748

17

1,020

169

7,452½

288

15,538½

73

5,822

526

42,080

105

7,307

704

55,209

992

70,747½

Ciarraidhe

22

1,503

14

975

5

299

242

10,755

283

13,532

575

45,998

590

47,116½

90

6,265

1,255

99,379½

1,538

112,911½

Cill Dara

9

612

1

70

2

120

37

1,654

49

2,456

44

3,515

46

3,670

8

560

98

7,745

147

10,201

Cill Choinnigh

13

910

17

1,190

8

480

41

1,822½

79

4,402½

1

70

1

70

80

4,472½

Laoighis

4

280

5

350

19

845

28

1,475

2

160

44

3,505

22

1,540

68

5,205

96

6,680

Liathdruim

5

340

46

3,089

6

357

68

2,918

125

6,704

22

1,743

114

9,026

13

860

149

11,629

274

18,333

Luimneach

20

1,389

32

2,225

8

477

256

11,508½

316

15,599½

95

7,558

68

5,407½

22

1,530

185

14,495½

501

30,095

Longphort

1

70

26

1,805

6

360

25

1,123

58

3,358

1

80

2

160

1

70

4

310

62

3,668

Lubhaidhe

4

280

1

60

78

3,477

83

3,817

48

3,838

97

7,694

20

1,397

165

12,929

248

16,746

Muigheo

3

210

206

9,124

209

9,334

186

14,064

1,514

120,511

108

7,514

1,808

142,089

2,017

151,423

An Mhidhe

9

630

12

835

11

660

42

1,877

74

4,002

3

240

18

1,420

6

420

27

2,080

101

6,082

Muineacháin

17

1,165

5

290

50

2,215

72

3,670

14

1,120

402

32,070

72

5,038

488

38,228

560

41,898

O'Fáilghe

4

280

6

395

2

115

15

668

27

1,458

23

1,840

78

6,135

25

1,749

126

9,724

153

11,182

Roscomáin

6

420

52

3,619

5

295

130

5,810

193

10,144

21

1,680

318

25,322

66

4,603

405

31,605

598

41,749

Sligeach

4

280

23

1,580

4

240

103

4,568½

134

6,668½

29

2,316

279

22,214½

50

3,486

358

28,016½

492

34,685

Tiobraid Árann Thuaidh

7

490

10

690

11

650

33

1,461

61

3,291

5

400

2

160

7

560

68

3,851

Tiobraid Árann Theas

1

70

5

350

36

1,581

42

2,001

28

2,240

22

1,752

4

280

54

4,272

96

6,273

Portláirge

8

557

2

140

3

177

43

1,873

56

2,747

1

80

2

160

3

240

59

2,987

Iar Mhidhe

9

630

22

1,520

15

900

28

1,255

74

4,305

7

560

22

1,755

16

1,120

45

3,435

119

7,740

Loch gCarmán

84

5,735

38

2,660

12

716

63

2,777

197

11,888

197

11,888

Cill Manntáin

5

350

6

415

2

120

31

1,377

44

2,262

2

140

2

140

46

2,402

IOMLÁIN

442

30,616

770

53,349½

187

11,160

4,230

188,232½

5,629

283,358

1,396

110,630½

4,739

377,456

794

55,285½

6,929

543,372

12,558

826,730