Written Answers. - O bair fé Achtanna na dTithe.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí chríochnuithe, um an 30/6/38, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

Méid tightbe a críochnuíodh agus an méid deóntas a h-íocadh i ngach Baile-líomatáiste go mbaineann Acbt na Tighthe, 1932-37, leis um an 30/6/38.

Liomatáiste

Daoine Príomháideacha

Cumann Mhaitheasa Puiblí

Iomlán

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

s.

£

£

s.

Corcaigh

263

15,145

0

208

13,440

471

28,585

0

Baile Atha Cliath

4,152

211,542

0

1,434

76,694

5,586

288,236

0

Luimneach

290

14,839

0

24

1,167

314

16,006

0

Portláirge

53

2,579

0

53

2,579

0

An Uaimh

10

590

0

10

590

0

Inbhear Mór

6

285

0

6

285

0

Ath Luain

52

2,680

0

52

2,680

0

Baile Atha h-I

1

45

0

1

45

0

Béal Atha'n Fheadha

52

2,677

0

52

2,677

0

Béal Ath'n Sluagh

21

1,064

10

21

1,064

10

Béal Táirbheirt

4

250

0

4

250

0

Bri Chualann

188

9,652

0

189

9,652

0

Bun Crannaighe

5

276

0

5

276

0

Bun Dóbhrann

4

182

0

4

182

0

Ceatharlach

38

1,965

0

38

1,965

0

Carraig Machaire Róis

7

335

0

7

335

0

Carraige-na-Súire

2

100

0

2

100

0

Caiseal

5

280

0

5

280

0

Caisleán a Barraigh

53

2,771

0

9

630

62

3,401

0

Caisleán Mhaghamhnach

7

360

0

7

360

0

Cabhán

12

660

0

12

660

0

Ceannanus Mór

3

145

0

3

145

0

Clanna Caoilte

22

1,144

0

22

1,144

0

Cluan Meala

16

905

0

16

905

0

Muinchille

4

260

0

4

260

0

Droichead Átha

43

2,180

0

43

2,180

0

Dun Dealgain

57

3,120

0

26

1,820

83

4,940

0

Dún Garbhán

42

2,102

0

42

2,102

0

Dún Laoghaire

640

34,509

0

640

34,509

0

Innis

78

4,109

0

78

4,109

0

Innis Corthaidh

1

45

0

1

45

0

An Gaillimh

526

26,821

0

526

26,821

0

Granard

11

60

0

11

60

0

Beann Eadair

133

7,469

0

2

90

135

7,559

0

Cill Coinnigh

19

968

0

19

968

0

Cill Áirne

35

1,809

0

35

1,809

0

Cill Ruis

8

510

0

8

510

0

Cionn tSáile

2

100

0

2

100

0

Leitir Ceannainn

7

350

0

7

350

0

Lios Thuathail

44

2,425

0

44

2,425

0

Longphort

6

281

0

6

281

0

Maghcromtha

5

244

0

5

244

0

Magh Ealla

6

271

0

6

271

0

Mainistir na Corann

2

105

0

2

105

0

Muineachain

10

625

0

10

625

0

Nás na Ríogh

11

725

0

11

725

0

Aonach Urmhúmhain

11

647

0

11

647

0

Ros Mic Treoin

8

405

0

8

405

0

Sciobairín

12

685

0

12

685

0

Sligeach

31

1,690

0

31

1,690

0

Teampall Mór

10

495

0

10

495

0

Dúrlas Éile

48

2,421

0

48

2,421

0

Tiobraid Árann

14

780

0

14

780

0

Traighlí

39

2,090

0

39

2,090

0

Tulac Mhór

6

290

0

6

300

12

590

0

Cathair na Mart

20

943

0

20

943

0

Loch gCarmáin

19

921

0

19

921

0

Cill Mainntáin

8

475

0

8

475

0

Eochaill

32

1,800

0

32

1,800

0

Ard Fhirdiadh

6

370

0

2

100

8

470

0

Baile Brigín

8

450

0

8

450

0

Béal Atha Beithe

1

40

0

1

40

0

Béal Atha Seannaigh

4

200

0

4

200

0

Droichead na Banndon

27

1,664

0

27

1,664

0

Beanntraighe

20

1,024

0

20

1,024

0

Mainistir na Buaille

2

95

0

2

95

0

Droichead Nua

10

500

0

2

130

12

630

0

Fiodh Ard

8

455

0

8

455

0

Guaire

10

557

0

10

557

0

Cill Caoidhe

14

808

0

3

200

17

1,008

0

Baile Locha Riach

5

260

0

2

90

7

350

0

Mointeach Mílic

1

70

0

1

70

0

Muilleann gCearr

15

815

0

2

95

17

910

0

Muine Bheag

2

90

0

2

90

0

Caisleán Nua

21

1,224

0

21

1,224

0

Portlaoighise

9

550

0

9

550

0

Rath Caola

2

110

2

110

0

Roscomáin

6

280

0

6

360

12

640

0

Tuaim

77

4,445

0

8

560

85

5,005

0

IOMLÁIN

7,450

387,098

10

1,736

95,786

9,186

482,884

10

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdheanamh críochnuithe, um an 30/6/38, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

Méid tighthe a h-ath-deanadh agus an méid deóntas a híochadh fé Acht na dTighthe (1932-37) go 30/6/'38.

Líomatáiste

Sclábhuighte Talmhuigheachta

Mion Fheirmeoirí

Iomlán

Méid Tighthe

Méid Deóntas

Méid Tighthe

Méid Deóntas

Méid Tighthe

Méid Deóntas

£

£

s.

£

s.

Ceartharlach

59

2,330

279

11,011

0

338

13,341

0

An Cabháin

25

958

400

15,182

0

425

16,140

0

An Clár

29

1,137

246

9,650

0

275

10,787

0

Corcaigh

379

14,568

3,757

144,749

0

4,136

159,317

0

Dún na nGall

15

600

186

7,251

0

201

7,851

0

Baile Atha Cliath

20

776

41

1,606

0

61

2,382

0

An Gaillimh

19

741

1,075

41,403

0

1,094

42,144

0

Ciarraidhe

99

3,878

710

27,414

0

809

31,292

0

Cill Dara

20

785

69

2,742

0

89

3,527

0

Cill Choinnigh

56

2,228

291

11,353

0

347

13,581

0

Laoighis

29

1,086

247

9,606

0

276

10,692

0

Liathdruim

9

324

364

14,207

0

373

14,531

0

Luimneach

53

2,083

217

8,438

5

270

10,521

5

Longphort

18

683

1,034

36,950

10

1,052

37,633

10

Lubhaidh

192

7,265

1,106

41,533

0

1,298

48,798

0

Muigheo

39

1,490

1,196

46,707

0

1,235

48,197

0

An Mhighe

56

2,116

295

11,303

0

351

13,419

0

Muineacháin

10

400

676

26,469

0

686

26,869

0

O'Fhailghe

40

1,526

376

13,705

0

416

15,231

0

Roscomáin

12

442

711

27,395

0

723

27,837

0

Sligeach

11

439

326

12,789

0

337

13,228

0

Tiobraid Arann Thuaidh

16

620

145

5,604

0

161

6,224

0

Tiobraid Arann Theas

47

1,825

257

9,932

0

304

11,757

0

Portláirge

41

1,570

343

13,257

0

384

14,827

0

An Iar Mhidhe

32

1,273

242

9,330

0

274

10,603

0

Loch gCarmáin

36

1,378

307

11,906

10

343

13,284

10

Cill Manntáin

27

1,038

202

7,904

10

229

8,942

10

Iomláin

1,389

53,559

15,098

579,397

15

16,487

632,956

15

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-liomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/6/38, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tithe a bhí faighte ar an údarás áitiúil um an 30/6/38.

Baile Atha Cliath.

23

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Bailelíomatáiste, um an 30/6/38, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tighthe a leagadh um an 30/6/38.

Ceatharlach

168

Muine Bheag

89

Béal Tairbeirt

27

An Cabhan

35

Muinchille

14

Inis

60

Cill Rúis

101

Cill Caoidhe

40

Mainistir Fhear Muighe

58

Corcaigh

460

Clanna Caoilte

33

Magh Cromtha

38

Magh Ealla

56

Pasáiste

17

Eochaill

38

Baile Atha Cliath

695

Leitir Ceanann

20

Béal Atha Seanaigh

12

Traighlí

206

Cill Airne

47

Béal Atha h-Í

174

Rath Caola

12

Luimneach

245

Dún Laoghaire

291

Béal Atha na Sluagh

57

Gaillimh

2

Baile Locha Riach

8

Gránárd

48

Longphort

12

Droichead Atha

344

Dún Dealgain

292

Guaire

74

Baile Atha Fhirdiadh

59

Bundobhran

1

Lios Tuathail

60

Ceannanus Mór

38

Béal Ath'n Fheadha

217

Cathair na Mart

58

Caisleán an Barraigh

63

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

84

Carraig Macaire Rois

61

Caisleán Maghamhnach

30

Cluain Eois

98

Béal Atha Beithe

9

Tulach Mhor

126

Biorra

40

Eadon Doire

10

Sligeach

193

Dúrlas Eile

215

Portláirge

176

Dun Garbhán

86

Ath Luain

128

Muilleann gCearr

44

Carraig na Súire

60

Caiseal Mhumhan

108

Cluain Meala

142

Tiobraid Árann

112

Inbhear Mhór

47

Cill Manntáin

47

Brí Cualainn

209

Loch gCarmán

111

Inis Cortaigh

148

Cill Choinnigh

287

Ros Mhic Treoin

45

Calainn

20

Mointeach Milic

86

Cionn tSáile

37

An Uaimh

54

Teampaill Mhór

87

Aonach Urmhumhan

112

Iomlán:

7,327

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críchnuíodh, um an 30/6/38, tithe go mhbaineann Ailt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/38.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste

Méid tighthe a críochnuíodh um an 30/6/38

Méid tighthe a criochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/38

Ceatharlach

168

Muinebheag

90

Béal Tairbart

26

An Cabhán

45

Muinchille

28

Innis

56

Cill Caoidhe

42

Cill Rúis

130

Corcaigh

697

Clanna Caoilte

40

An Cobh

30

Mainistear Fhear Muighe

103

Magh Cromtha

46

Magh Ealla

88

6

Pasáiste

17

Eochaill

48

Beanntraighe

8

Ath Cliath

2,121

79

Leitir Ceannain

36

Beal Atha Seanaigh

80

Dún Laoghaire

568

98

Beann Eadair

17

Béal Atha na Sluagh

101

Gaillimh

313

Baile Locha Riach

9

Traighlí

251

Cill Áirne

46

Baile Atha h-Í

174

Nás na Riogh

80

Cill Coinnigh

312

Calainn

20

Mointeach Milic

63

20

Luimneach

479

Mainistear na Buaille

24

Sligeach

384

Teampall Mhór

99

Aonach Urmhumhan

111

Dúrlas Eile

256

Longphort

22

Droichead Atha

528

Dún Dealgain

281

Baile Atha Fhirdiadh

57

Carraigh-na-Súire

91

12

Caiseal Mumhan

104

Cluain Meala

231

Tiobraid Arann

169

Loch gCarmán

284

Inis Cortaidh

152

Ros Mhic Treoin

47

Inbhear Mór

60

Cill Manntáin

140

46

Brí Chualann

391

3

Béal Atha 'n Fheadha

344

154

Caisleán an Barraigh

92

Cathair na Mart

88

Ceannanus Mór

59

An Uaimh

100

Baile Atha Thruim

40

Muineacháin

62

Carraig Machaire Róis

49

Caisleán Maghamhnach

36

Cluain Eois

100

Béal Atha Beithe

10

Tulach Mhór

202

Portlaoighise

66

66

Biorra

126

Eadan Doire

36

Caisleán Nuadh Thiar

32

Gránárd

48

Portláirge

271

Dun Garbhán

86

Ath Luain

199

Muilleann gCearr

46

Cionn tSáile

26

Rath Caola

12

Bun Dobhran

12

Tuaim

40

Buncrannaighe

28

Guaire

48

IOMLÁIN

12,021

484

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/38, tithe go mbaineann Ailt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an meid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/38.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste

Méid tighthe a críochnuíodh um an 30/6/38

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramhan dar críoch an 30/6/38

Ceatharlach

36

An Cabhán

47

Muinchille

12

Innis

4

Corcaigh

185

Cionn tSáile

8

Magh Ealla

27

8

Mainister na Corann

26

Pasáiste

29

Sciobairín

20

Ath Cliath

3,438

157

Buncrannaighe

30

Bundobhrain

12

Dún Laoghaire

14

Baile Brigín

34

Beann Eadair

19

Baile Locha Riach

16

Tuaim

120

Lios Tuathail

104

Nás na Riogh

37

Droichead Nua

40

Portlaoighise

31

Luimneach

97

Droichead Atha

28

Dun Dealgain

231

18

Baile Atha Fhirdiadh

10

Carraig-na-Súire

25

Cluain Meala

56

Muilleann gCearr

62

Carraig Machaire Róis

10

Cathair na Márt

9

An Uaimh

68

66

Tiobraid Árann

9

Loch gCarmán

14

Cill Manntáin

18

Béal Ath 'n Fheadha

111

Ceannanus Mór

12

Baile Atha Thruim

26

Muineacháin

37

Cluain Eois

18

Béal Atha Beithe

9

Eadon Doire

2

Port Láirge

280

Liosmór

4

Caisleán Maghamhnach

5

Dúrlas Eile

32

Magh Cromtha

6

IOMLAIN

5,468

249

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/38, tithe go mbaineann Ailt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/38.

Tá an freagra mar leanas

Líomatáiste

Méid tighthe a críochnuíodh um an 30/6/38

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramhan dar críoch an 30/6/38

Ceatharlach

455

57

Cabhan

179

23

Clár

409

20

Corcaigh

743

63

Dún na nGall

357

17

Baile Atha Cliath

847

8

An Gaillimh

364

11

Ciarraidhe

170

Cill Dara

511

9

Cill Coinnigh

477

Laoighis

383

6

Liathdruim

61

10

Luimneach

853

41

Longphort

315

16

Lubhaidh

438

1

Muigheo

189

An Mhidhe

632

114

Muineachán

173

17

O 'Failghe

337

1

Roscomán

266

23

Sligeach

209

2

Tiobraid Árann Thuaidh

717

13

Tiobraid Árann Theas

714

31

Port Láirge

417

1

Iar Mhidhe

371

35

Loch gCarmán

879

106

Cill Manntáin

669

20

IOMLÁIN

12,135

645

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 30/6/38, i ngach Tuathlíomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de lucháil ortha agus, (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

LÍOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh ag daoine príomháideacha um an 30/6/'38

Tighthe a criochnuiodh um an 30/6/'38 ag Cumainn Mhaitheasa Puiblí

IOMLÁN

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachá ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeoirí na fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chríochnuíodh um an 30/6/38

Méid iomlán na ndeontas a h-íocadh um an 30/6/38

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

3

210

17

1,190

6

360

10

445

36

2,205

1

80

1

80

37

2,285

An Cabhán

2

140

16

1,109

6

355

78

3,433

102

5,037

28

2,210

145

11,664

60

4,200

233

18,074

335

23,111

An Clár

2

140

13

905

5

300

108

4,802

128

6,147

64

5,095

230

18,285

75

5,200

369

28,580

497

34,727

Corcaigh

112

7,755

156

10,876½

42

2,511

918

40,785½

1,228

61,928

106

8,430½

160

12,753½

36

2,496½

302

23,680½

1,530

85,608½

Dún na nGall

31

2,164

151

10,460

8

475

98

4,186

288

17,285

27

2,121

104

8,208

4

276

135

10,605

423

27,890

Baile Átha Cliath

68

4,760

16

1,105

6

360

1,453

65,157

1,543

1,382

8

640

2

160

1

70

11

870

1,554

72,252

Gaillimh

20

1,388

83

5,748

17

1,020

183

8,082½

303

16,238½

80

6,372

592

47,331

128

8,917

800

62,620

1,103

78,858½

Ciarraidhe

22

1,503

17

1,185

5

299

258

11,472

302

14,459

599

47,916

620

49,516½

100

6,965

1,319

104,397½

1,621

118,856½

Cill Dara

10

682

1

70

2

120

45

2,014

58

2,886

44

3,515

50

3,990

8

560

102

8,065

160

10,951

Cill Choinnigh

15

1,050

19

1,330

10

600

46

2,046½

90

5,026½

1

70

1

70

91

5,096½

Laoighis

4

280

5

350

21

935

30

1,565

3

237

44

3,505

22

1,540

69

5,282

99

6,847

Liathdruim

5

340

46

3,089

11

657

70

3,005

132

7,091

23

1,823

127

10,043

16

1,056

166

12,922

298

20,013

Luimneach

20

1,389

32

2,225

8

477

277

12,445½

337

16,536½

103

8,198

82

6,527½

27

1,880

212

16,605½

549

33,142

Longphort

1

70

27

1,875

6

360

26

1,167

60

3,472

1

80

3

240

4

280

8

600

68

4,072

Lubhaidhe

4

280

1

60

81

3,612

86

3,952

51

4,076

104

8,246

20

1,397

175

13,719

261

17,671

Muigheo

3

210

213

9,439

216

9,649

195

14,782

1,586

126,267½

114

7,934

1,895

148,983½

2,111

158,632½

An Mhidhe

9

630

12

835

11

660

48

2,144

80

4,269

3

240

21

1,660

8

554

32

2,454

112

6,723

Muineacháin

17

1,165

5

290

56

2,484

78

3,939

15

1,200

428

34,145

79

5,528

522

40,873

600

44,812

O'Fháilghe

4

280

6

395

2

115

16

713

28

1,503

24

1,920

86

6,765

30

2,099

140

10,784

168

12,287

Roscomáin

6

420

52

3,619

5

295

134

5,982

197

10,316

22

1,760

328

26,122

69

4,813

419

32,695

616

43,011

Sligeach

4

280

24

1,647

4

240

112

4,957½

144

7,124½

31

2,474

302

24,040

54

3,761

387

30,275

531

37,399½

Tiobraid Árann Thuaidh

7

490

10

690

11

650

34

1,506

62

3,336

5

400

2

160

7

560

69

3,896

Tiobraid Árann Theas

1

70

5

350

37

1,623

43

2,043

29

2,320

22

1,752

4

280

55

4,352

98

6,395

Portláirge

8

557

2

140

4

237

45

1,963

59

2,897

1

80

3

240

4

320

63

3,217

Iar Mhidhe

9

630

23

1,590

16

960

31

1,390

79

4,570

7

560

23

1,835

16

1,120

46

3,515

125

8,085

Loch gCarmán

89

6,080

41

2,867

13

773

66

2,912

209

12,632

209

12,632

Cill Manntáin

6

420

6

415

2

120

31

1,377

45

2,332

2

140

2

140

47

2,472

IOMLÁIN

462

32,008

800

55,440½

206

12,294

4,495

200,078½

5,963

299,821

1,469

116,449½

5,066

403,606

877

61,066½

7,412

581,112

13,375

880,943