Written Answers. - Tithe do Thogáil.

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí chríochnuithe, um an 31/12/38, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas: Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a híocadh i ngach naile líomatáiste go mbaineann Acht na dTighte (1932/37) leis um an 31/12/1938.

Líomatáiste

Dáoine Príomháideacha

Cumann Maitheasa Puiblí

Iomlám

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

266

15,320

210

13,740

476

29,060

Baile Atha Cliath

4,571

233,918

1,844

96,497

6,415

330,415

Luimneach

341

17,322

24

1,176

365

18,498

Portláirge

54

2,606

54

2,606

An Uaimh

10

590

10

590

Inbhear Mór

6

285

6

285

Ath Luain

58

2,905

58

2,905

Baile Atha 'n h-Í

1

45

1

45

Béal Ath'n Fheadha

56

2,850

56

2,850

Beal Ath'n Sluagh

28

1,369½

28

1,369½

Béil Táirbheirt

7

385

385

Brí Chualann

194

9,881

194

9,881

Bun Crannaighe

6

321

6

321

Bun Dóbhrann

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig Macaire Ruis

8

380

8

380

Carraig-na-Súire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caisleán-a-Bharraigh

58

2,971

9

630

67

3,601

Caisleán

Mhaghamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

560

Ceannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluan-Meala

16

905

16

905

Muinchille

4

260

4

260

Droichead-Atha

40

1,985

4

240

44

2,225

Dún Dealgain

63

3,389

26

1,820

89

5,209

Dún Garbhán

43

2,138

43

2,138

Dún Laoghaire

689

36,154

689

36,154

Inis

86

4,459

86

4,459

Innis Corthaidh

2

90

2

90

An Gaillimh

555

28,680

555

28,680

Granard

2

105

2

105

Beann Eadair

130

7,155

2

90

132

7,245

Cill Choinnigh

19

958

19

958

Cill Áirne

48

2,261

48

2,261

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannan

7

350

7

350

Lios Tuathail

49

2,625

49

2,625

Longphort

6

281

6

281

Maghcromtha

8

379

8

379

Magh-Ealla

8

351

8

351

Mainistir na Coran

2

105

2

105

Muineacháin

10

625

10

625

Nas-na-Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhumhain

11

647

11

647

Ros Mhic Treon

8

405

8

405

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

33

1,774

33

1,774

Teampall Mór

10

495

10

495

Dúrlas Eile

51

2,524

51

2,524

Tiobraid Arann

16

870

16

870

Traighlí

42

2,211

42

2,211

Tulac Mhór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mairt

20

939½

20

939½

Loc gCarmáin

22

1,042

22

1,042

Cill Manntáin

9

520

9

520

Eochaill

34

1,890

34

1,890

Ard Fhirdiadh

9

505

2

100

11

605

Baile Brigin

8

450

8

450

Béal Atha Beithe

1

40

1

40

Béal Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Beanntraighe

21

1,069

21

1,069

Mainistir na Buaille

2

95

2

95

Droichead Nua

10

500

2

130

12

630

Fiodhard

8

455

8

455

Guaire

13

692

13

692

Cill Caoidhe

19

1,005

3

200

22

1,205

Baile Locha Riach

9

417

2

90

11

507

Móinteach Milic

2

115

2

115

Muillean gCearr

18

950

2

95

20

1,045

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleán Nua

23

1,310

23

1,310

Portlaoighise

10

595

10

595

Rath-Caola

2

110

2

110

Roscomáin

8

365

6

360

14

725

Tuaim

85

4,780

8

560

93

5,340

IOMLÁIN

8,131

420,754

2,154

116,228

10,285

536,982

D'fhiafraí

den Aire-Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnuithe, um an 31/12/'38, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheach), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fhoirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlan do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas: Méid tighte a hathdheanadh agus an méid deontas a híocadh fé Acht na dTighthe (1932-37) go 31/12/'38.

Líomatáiste

Sclabhuighthe Talmhuidhiochta

Míon-fheirmeóirí

IOMLÁN

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Ceartharlach

66

2,610

324

12,801

390

15,411

An Cabhán

29

1,118

512

19,625

541

20,743

An Clár

32

1,257

307

12,049

339

13,306

Corcaigh

430

16,540

4,143

159,363

4,573

175,903

Dún na nGall

24

960

210

8,180

234

9,140

Baile Atha Cliath

21

816

49

1,924

70

2,740

An Gaillimh

21

806

1,366

57,889

1,387

58,695

Ciarraidhe

122

4,715

811

31,314

933

36,029

Cill Dara

22

865

73

2,902

95

3,767

Cill Choinnigh

73

2,652

379

14,767

452

17,419

Laoighis

37

1,394

321

12,503

358

13,897

Liathdruim

12

444

441

17,122

453

17,566

Luimneach

71

2,773

258

9,672¼

329

12,445¼

Longphort

21

799

1,225

43,997½

1,246

44,796½

Lubhaidh

203

7,694

1,142

42,482

1,345

50,176

Muigheo

43

1,640

1,371

53,481

1,414

55,121

An Mhidhe

62

2,356

338

12,923

400

15,279

Muineacháin

10

400

772

30,616

782

31,016

O 'Fáilghe

47

1,796

457

16,799

504

18,595

Roscomáin

14

522

816

31,430

830

31,952

Sligeach

13

518½

381

14,855½

394

15,374

Tiobraid Arann Thuaidh

21

810

178

6,877

199

7,687

Tiobraid Arann Theas

61

2,380

325

12,631

386

15,011

Portlairge

50

1,923

443

17,145

493

19,068

An Iar Mhidhe

40

1,593

341

13,106

381

14,699

Loch gCarmáin

46

1,753

376

14,550½

422

16,303½

Cill Manntáin

29

1,108

244

9,661½

273

10,769½

IOMLÁIN

1,620

62,242½

17,603

680,666¼

19,223

742,903¾

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/12/'38, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 51 (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

LíomatáisteBaile Atha Cliath

Méid tithe a bhí faighte ar an údarás aitiúil um an 31/12/'38.23

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/12/'38, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomatáiste

Méid tighthe a leagadh um an 31/12/'38

Ceatharlach

136

Muine Bheag

90

Béal Tairbeirt

27

An Cabhán

35

Muinchille

25

Innis

60

Cill Rúis

101

Cill Caoidhe

42

Mainistir Fear Mhuighe

58

Corcaigh

514

Clanna Caoilte

41

Magh Cromtha

38

Magh Ealla

57

Pasáiste

17

Eochaill

38

Baile Atha Cliath

815

Leitir Ceannan

20

Béal Atha Seannaigh

12

Traighlí

206

Cill Áirne

47

Béal Atha h-I

181

Rath Caola

12

Luimneach

245

Dún Laoghaire

291

Béal Atha an Sluagh

57

Gaillimh

2

Baile Locha Riach

8

Gránárd

48

Longphort

12

Droichead Atha

347

Dún Dealgain

293

Portlaoighise

74

Guaire

80

Baile Atha Fhirdiadh

59

Bundóbhrán

1

Lios Tuathail

60

Ceannanus Mór

38

Béal Atha 'n Fheadha

217

Cathair na Mairt

58

Caisleán a Bharraigh

74

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

93

Carraig Macaire Róis

61

Caisleán Mhaghamhnach

30

Cluain Eois

98

Béal Atha Beithe

18

Tulach Mhór

146

Biorra

40

Eadon Doire

10

Sligeach

193

Dúrlas Eile

205

Portláirge

176

Dún Garbhán

86

Ath-Luain

128

Muilleann gCearr

44

Carraig-na-Súire

79

Caiseal Mhumhain

110

Cluain Meala

142

Tiobraid Arann

123

Inbhear Mhór

48

Cill Manntáin

60

Brí Chualainn

209

Loch gCarmáin

120

Inis Cortaigh

146

Cill Choinnigh

287

Nás-na-Ríogh

49

Ros Mhic Treoin

46

Calainn

20

Mointeach Milic

86

Cionn tSáile

37

An Uaimh

54

Teampaill Mhór

87

Aonach Urmhumhan

112

Fíodhard

3

IOMLÁN

7,728

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/38, tithe go mbaineann Ailt 6 (1) (a) (i) Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/38.

Tá an freagra mar leanas:—

LIOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/38

Méid tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/38

Corcaigh

830

53

Atha Cliath

1,917

389

Dún Laoghaire

470

Luimneach

479

Portláirge

208

70

An Uaimh

116

Inbhear Mór

60

Ath-Luain

189

Baile-Atha-h-Í

199

Béal Atha'n Fheadha

344

Béal Ath'n Sluagh

101

Béal Tairbheart

26

Biorra

126

Brí Chualann

391

Bun Crannaighe

28

Bun Dobhran

112

Ceatharlach

133

Carraig-MachaireRóis

49

Carraig-na-Súire

186

95

Caiseal

104

Caisleán-aBharraigh

68

Caisleán Mhaghamhnach

36

Cabhán

45

Ceannanus Mór

60

Clanna Caoilte

38

Cluan Eois

100

Cluan Meala

210

An Cobh

30

Muinchille

28

Dún Dealgain

358

14

Dún Garbhán

86

Innis

56

Innis Corthaidh

156

4

Mainistear Fhear Mhuighe

103

An Gaillimh

312

Gránárd

48

Beann Eadair

17

Cill-Choinnigh

301

Cill-Airne

96

Cill Rúis

128

Cionn tSáile

26

Leitir Ceannain

36

Lios Thuathail

104

Longphort

22

Maghcromtha

52

6

Magh-Ealla

114

12

Muinecháin

99

Nás-na-Ríogh

80

AonachUrmhúmhain

111

Ros Mic Treoin

47

Pasáiste

17

Sligeach

328

Teampall Mór

99

Dúrlas Éile

256

Tiobraid Arann

103

Traighlí

251

Baile Atha Thruim

40

Tulac Mhór

202

Cathair na Mairt

47

Loch gCarmán

346

62

Cill Manntáin

148

Eochaill

76

Ard Fhirdiadh

57

Béal Atha Beithe

10

Béal Atha Seannaigh

80

Mainistir na Buaille

58

34

Calainn

20

Eadain Doire

36

Guaire

66

18

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Móinteach Milic

67

10

Muinebeag

90

Muillean gCearr

46

Caisleán Nua

32

Portlaoighise

74

8

Rath Caola

12

Tuaim

90

50

IOMLÁIN

11,637

825

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/38, tithe go mbaineann Ailt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fe leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/38.

Tá an freagra mar leanas:—

LÍOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/38

Méid tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/38

Corcaigh

318

13

Atha Cliath

4,947

352

Dún Laoghaire

160

48

Luimneach

191

Portláirge

413

An Uaimh

52

Ath-Luain

10

Béal Ath'n Fheadha

111

Bun Crannaighe

30

Bun Dóbhrann

12

Ceatharlach

71

Carraig-MacaireRois

10

Carraig-na-Súire

25

Bharraigh

24

Caisleán Mhaghamhnach

5

Cabhán

47

Ceannanus Mór

11

Clanna Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluan Meala

112

23

Muinchille

12

Droichead Atha

578

Dún Dealgain

234

Innis

4

An Gaillimh

1

Beann Eadair

19

Cill Choinnigh

11

Cill Rúis

2

Cionn tSáile

8

Maghcromtha

6

Magh Ealla

69

20

Mainistir na Corann

26

Nás na Ríogh

37

Pasáiste

29

Sciobairín

20

Sligeach

56

Dúrlas Éile

32

Tiobraid Arann

75

Baile Atha Thruim

26

Cathair na Mairt

50

Loch gCarmáin

14

Cill Manntain

10

Ard Fhirdiadh

10

Baile Brigin

34

Béal-Atha-Beithe

9

Beanntraighe

8

Droichead Nua

40

Eadan Doire

2

Liosmór

4

Baile Locha Riach

16

Móinteach Milic

6

Muillean gCearr

62

Portlaoighise

31

Tuaim

120

IOMLÁIN

8,230

456

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/38, tithe go mbaineann Ailt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fe leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/38.

Tá an freagra mar leanas:—

LÍOMATÁISTE

Méid tighthe a críochum an 31/12/38

Méid tighthe a críochnuíodh ceathramha dar chríoch 31/12/38

Ceatharlach

631

115

Cabhán

214

23

Clár

429

6

Corcaigh

877

26

Dún na nGall

394

12

Baile Atha Cliath

933

63

An Gaillimh

422

19

Ciarraidhe

170

Cill Dara

548

9

Cill Choinnigh

532

5

Laoighis

392

7

Liathdruim

147

4

Luimneach

919

47

Longphort

332

Lubhaidh

459

13

Muigheo

195

4

An Mhidhe

803

75

Muineacháin

179

3

O'Failghe

340

1

Roscomáin

286

7

Sligeach

260

28

Tiobraid Arann Thuaidh

770

42

Tiobraid Arann Theas

794

61

Portláirge

417

Iar Mhidhe

437

41

Loch gCarmáin

918

18

Cill Manntáin

847

93

IOMLÁIN

13,645

722

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 31/12/38, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus, (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:—

LÍOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuíodh agus méid deontas a h-íocadh ag daoine príomháideacha um an 31/12/'38

Tighthe a críochnuíodh Cumainn Mhaitheasa Puibli

IOMLÁN

Sclabhuighthe Talmhuidhí ochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeóirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

SclabhuightheTalmhuidhí ochta

Feirmeoirí na fuil thar ortha

Feirmeoiribhfuil idir luachála ortha

Iomlán

Méid Iomlá na dtighthe a chriochnuiodh un an 31/12/'38

Méid Iomlá na ndeontas a h-iocadh um an 31/12/'38

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

3

210

20

1,400

8

480

10

445

41

2,535

1

80

1

180

42

2,615

An Cabhán

2

140

17

1,178

6

355

84

3,694

109

5,267

31

2,450

167

13,422

70

4,898

268

20,770

377

26,137

An Clár

2

140

13

900

5

300

123

5,467

143

6,812

69

5,495

259

20,603

92

6,390

420

32,488

563

39,300

Corcaigh

117

8,097

165

11,506½

44

2,631

1,001

43,426½

1,327

65,661

127

10,110½

182

14,513½

47

3,260½

356

27,884½

1,683

93,545½

Dún na nGall

31

2,164

155

10,735

8

475

106

4,524

300

17,898

34

2,681

134

10,602

6

416

174

13,699

474

31,597

Baile Átha Cliath

71

4,970

17

1,175

9

515

1,586

71,142

1,683

77,802

9

720

2

160

1

70

12

950

1,695

78,752

Gaillimh

20

1,388

83

5,748

18

1,080

195

8,617½

316

16,833½

82

6,532

693

55,411

159

11,087

934

73,030

1,250

89,863½

Ciarraidhe

22

1,503

17

1,185

5

299

282

12,549

326

15,536

655

52,386

685

54,714½

111

7,735

1,451

114,835½

1,777

130,371½

Cill Dara

10

682

1

70

2

120

45

2,014

58

2,886

50

3,995

62

4,950

8

560

120

9,505

178

12,391

Cill Choinnigh

15

1,050

23

1,600

11

660

49

2,180½

98

5,490½

1

70

1

70

99

5,560½

Laoighis

5

350

5

350

23

1,025

33

1,725

4

317

56

4,465

24

1,690

84

6,472

117

8,197

Liathdruim

6

410

46

3,089

11

657

74

3,185

137

7,341

24

1,897

144

11,383

21

1,401

189

14,681

326

22,022

Luimneach

21

1,459

32

2,225

8

477

308

13,840½

369

18,001½

108

8,598

91

7,247½

29

2,020

228

17,865½

597

35,867

Longphort

2

140

29

2,015

6

360

28

1,256

65

3,771

1

80

9

720

8

558

18

1,358

83

5,129

Lubhaidh

4

280

1

60

87

3,879

92

4,219

57

4,549

108

8,566

23

1,603

188

14,718

280

18,937

Muigheo

4

280

222

9,835

226

10,115

209

15,893

1,744

138,861½

136

9,460

2,089

164,214½

2,315

174,329½

An Mhidhe

9

630

12

835

12

720

56

2479

89

4664

2

399

21

1,660

11

759

37

2,818

126

7,482

Muineachain

17

1,165

5

290

58

2,574

80

4,029

29

2,317

520

41,470

94

6,571

643

50,358

723

54,387

O'Fáilghe

4

280

6

395

2

115

22

983

34

1,773

27

2,160

101

7,945

38

2,709

166

12,814

200

14,587

Roscomáin

6

420

55

3,829

5

295

139

6,192

205

10,736

27

2,160

392

31,207

77

5,373

496

38,740

701

49,476

Sligeach

4

280

26

1,785

4

240

120

5,305½

154

7,610½

36

2,873

353

28,079

70

4,865

459

35,817

613

43,427½

Tiobraid Arann Thuaidh

11

764

11

760

12

710

36

1,593

70

3,827

7

560

2

160

9

720

79

4,547

Tiobraid Arann Theas

1

70

6

420

40

1,758

47

2,248

30

2,400

22

1,752

6

420

58

4,572

105

6,820

Portláirge

10

697

4

277

4

237

57

2,491

75

3,702

1

80

5

400

6

480

81

4,182

Iar Mhidhe

89

630

26

1,800

19

1,140

34

1,525

88

5,095

7

560

24

1,915

16

1,120

47

3,595

135

8,690

Loch gCarman

100

6,841

50

3,495

14

830

76

3,353

240

14,519

240

14,519

Cill Manntáin

7

490

11

764

3

178

37

1,642

58

3,074

1

80

2

140

3

220

61

3,294

IOMLÁIN

492

34,085

851

58,986½

222

13,224

4,898

216,975½

6,463

323,271

1,629

129,212½

5,779

460,437

1,049

73,105½

8,457

662,755

14,920

986,026