Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Dáil Éireann díospóireacht -
Wednesday, 31 May 1939

Vol. 76 No. 3

Written Answers. - Tithe do Thógáil.

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí chríochnuithe, um an 31/3/39, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh i ngach Baile Líomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe (1932-37) leis um an 31/3/39.

Líomatáiste

Daoine Priomháideacha

Cumann Mhaitheasa Puiblí

Iomlán

Tighthe

Méid Deóntas

Tighthe

Méid Deóntas

Tighthe

Méid Deóntas

£

£

£

Corcaigh

266

15,320

236

16,340

502

31,660

Baile Átha Cliath

4,608

235,563

1,844

96,497

6,452

332,060

Luimneach

354

17,902

24

1,176

378

19,078

Portláirge

58

2,786

58

2,786

An Uaimh

10

590

10

590

Inbhear Mór

6

285

6

285

Áth Luain

60

2,995

60

2,995

Áth h-Í

1

45

1

45

Béal Atha'n Fheadha

56

2,850

56

2,850

Béal Atha na Sluagh

27

1,324½

27

1,324½

Béal Tairbeirt

8

430

8

430

Brí Chualann

194

9,881

194

9,881

Bun Crannaigh

6

321

6

321

Bun Dobhrann

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig Macaire Ruis

10

470

10

470

Carraig na Súire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caisleán a'Bharraigh

60

3,058

9

630

69

3,688

Caisleán Maghamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluain Meala

16

905

16

905

Muinchille

5

275

5

275

Droichead Atha

50

2,435

4

240

54

2,675

Dún Dealgan

63

3,389

26

1,820

89

5,209

Dún Garbhán

46

2,243

46

2,243

Dún Laoghaire

689

36,154

689

36,154

Innis

86

4,459

86

4,459

Innis Corthaidh

2

90

2

90

An Gaillimh

563

28,040

563

28,040

Granárd

2

105

2

105

Beann Eadair

130

7,155

2

90

132

7,245

Cill Choinnigh

20

1,003

20

1,003

Cill Áirne

49

1,306

49

1,306

Cill Rúis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceanann

7

350

7

350

Lios Tuathail

51

2,715

51

2,715

Longphort

7

324

7

324

Maghcromtha

8

379

8

379

Magh Ealla

8

351

8

351

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachán

11

670

11

670

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhumhan

12

692

12

692

Ros Mhic Treon

8

405

8

405

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

34

1,814

34

1,814

Teampall Mór

10

495

10

495

Turlas Éile

52

2,569

52

2,569

Tiobraid Arann

16

870

16

870

Traighlí

42

2,211

42

2,211

Tulach Mór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mart

20

939½

20

939½

Loch gCarman

23

1,087

23

1,087

Cill Mhanntáin

9

520

9

520

Eochaill

36

1,980

36

1,980

Ard Fhirdiadh

9

505

2

100

11

605

Baile Brigin

8

450

8

450

Béal Atha Beithe

1

40

1

40

Béal Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Beanntraighe

23

1,157

23

1,157

Mainistir na Buaille

3

140

3

140

Droichead Nua

10

500

2

130

12

630

Eadan Doire

1

45

1

45

Fiodhard

8

455

8

455

Guaire

15

782

15

782

Cill Caoidhe

19

1,005

3

200

22

1,205

Baile Locha Riach

9

417

2

90

11

507

Móinteach Milic

3

155

3

155

Muilleann gCearr

19

995

2

95

21

1,090

Muine Beag

2

90

2

90

Caisléán Nua

24

1,355

24

1,355

Portlaoighise

10

595

10

595

Rath-Caola

2

110

2

110

Roscomáin

8

365

6

360

14

725

Tuaim

86

4,825

8

560

94

5,385

Íomlán

8,235

423,332

2,180

118,828

10,415

542,160

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnuithe, um an 31/3/39, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí lé n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a h-ath-déanadh agus an méid deontas a h-íocadh fé Acht na dTighthe (1932-37) go 31/3/39.

Líomatáiste

Sclábuighthe Talmhuíochta

Míon-Fheirmeóiri

Iomlán

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Ceatharlach

66

2,610

352

13,887

418

16,497

An Cabhán

32

1,228

575

22,034

607

23,262

An Clár

34

1,337

332

13,014

366

14,351

Corcaigh

457

17,579

4,378

168,134

4,835

185,713

Dún na nGall

26

1,036

216

8,408

242

9,444

Áth Cliath

22

855

53

2,084

75

2,939

An Gaillimh

24

926

1,457

61,365

1,481

62,291

Ciarraidhe

132

5,108

862

33,191

994

38,299

Cill Dara

22

865

76

3,022

98

3,887

Cill Choinnigh

79

2,890

406

15,787

485

18,677

Laoighis

38

1,434

353

13,744

391

15,178

Liathdruim

12

444

475

18,397

487

18,841

Luimneach

74

2,893

276

10,344¼

350

13,237¼

Longphort

24

919

1,309

47,187½

1,333

48,106½

Lubhaidhe

207

7,839

1,155

42,919

1,362

50,758

Muigheo

45

1,720

1,444

56,250

1,489

57,970

An Mhidhe

64

2,436

348

13,315

412

15,751

Muineachán

10

400

797

31,616

807

32,016

Ó Fáilghe

52

1,996

487

17,976

539

19,972

Roscomáin

16

587

861

33,094

877

33,681

Sligeach

14

558½

404

15,741½

418

16,300

Tiobrad Árann Thuaidh.

22

850

192

7,424

214

8,274

Tiobrad Árann Theas

65

2,535

346

13,452

411

15,987

Portláirge

55

2,123

469

18,129

524

20,252

Íar-Mhidhe

41

1,633

385

14,806

426

16,439

Loch gCarman

55

2,113

398

15,385½

453

17,498½

Cill Manntáin

48

1,868

248

9,819½

296

11,687½

Iomlán

1,736

66,782½

18,654

720,526¼

20,390

787,308¾

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cade an méid tithe a bhí faighte, um an 31/3/39, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 51 (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste.

Méid tighthe a bhí faighthe ar an údarás áitiúil um an 31/3/39.

Baile Átha Cliath

23

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/3/39, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste.

Méid tighthe a leagadh um an 31/3/39.

Corcaigh

518

Áth Cliath

913

Luimneach

245

Portláirge

176

An Uaimh

54

Baile Átha h-I

199

Ard Fhirdiadh

59

Ath Luain

128

Inbhear Mór

48

Brí Chualann

209

Bun Dobhran

1

Béal Átha na Sluagh

57

Beal Átha Beithe

18

Béal Tairbeart

36

Biorra

84

Beal Atha'n Fheadha

217

Beal Átha'n Seannaigh

12

Cluan Eois

98

Carraig-Macaire-Róis

61

Cabhán

35

Muinchille

29

Caisleán Mhaghamhnach

30

Caiseal

110

Caisleán a Bharraigh

74

Cluan Meala

142

Calainn

20

Ceannanus Mór

38

Cionn tSáile

37

Cill Caoidhe

42

Carraig-na-Súire

116

Ceatharlach

136

Clanna Caoilte

41

Dún Laoghaire

291

Droichead Átha

347

Dún Garbhán

86

Dún Dealgan

293

Fadan Doire

10

Fiothaird

3

Innis

60

Innis Corthaidh

146

Mainistir Fhear Mhuighe

60

An Gaillimh

2

Guaire

78

Granárd

48

Cill Áirne

91

Cill Ruis

108

Cill Choinnigh

287

Baile Locha Riach

8

Leitir Ceannain

20

Lios Tuathail

60

Longphort

12

Maghcromtha

38

Móinteach Mhilic

86

Muine Bheag

90

Magh Ealla

69

Muineachán

99

Muileann Cearr

44

Nás na Ríogh

52

Aonach Urmhumhan

112

Ros Mhic Treóin

47

Pasáiste

17

Portlaoighise

74

Rath Caola

12

Sligeach

193

Túrlas Eile

206

Tráighlí

206

Tiobraid Árann

153

Tulach Mhór

146

Baile Átha Thruim

46

Teampall Mhór

87

Cathair na Mart

58

Cill Mhanntáin

60

Loch gCarman

120

Eochaill

38

Iomláin

8,046

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad no Bailte-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/2/39, tithe go mbhaineann Alt 6(1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuídh sa ráithe dar chríoch an 31/3/39.

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/3/39.

Méid tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar crioch um an 31/3/39.

(a)

(b)

(c)

Corcaigh

830

Áth Cliath

2,382

465

Dún Laoghaire

470

Luimneach

479

Portláirge

208

An Uaimh

116

Inbhear Mór

60

Áth Luain

189

Baile Átha h-Í

199

Beal Átha'n Fheadha

344

Beal Átha na Sluagh

101

Beal Tairbeart

26

Biorra

126

Brí Chualann

391

Bun Crannaighe

28

Bun Dobhran

12

Ceatharlach

133

Carraig-Macaire Róis

49

Carraig na-Siúire

186

Caiseal

104

Caisleán a'Bharraig

68

Caisleán Mhaghamhnach

36

Cabhán

45

Ceannanus Mór

60

Clanna Caoilte

38

Cluan Eois

100

Cluan Meala

210

An Cobh

30

Muinchille

28

Dún Dealgan

358

Dún Garbhán

86

Innis

56

Innis Corthaidh

156

Mainistir Fhear Mhuighe

103

An Gaillimh

324

12

Granárd

48

Beann Eadair

17

Cill Choinnigh

301

Cill-Áirne

96

Cill Rúis

148

20

Cionn tSáile

26

Leitir Ceannain

36

Lios Tuathail

104

Longphort

22

Maghcromtha

52

Magh Ealla

114

Muineachán

99

Nás na Ríogh

80

Aonach Urmhumhan

111

Ros Mhic Treóin

81

34

Pasáiste

17

Sligeach

328

Teampall Mór

99

Túrlas Éile

256

Tiobrad Árann

145

42

Tráighlí

251

Baile Átha Thruim

40

Tulach Mhór

202

Cathair na Mart

47

Loch gCarman

346

Cill Mhanntáin

148

Eochaill

76

Ard Fhirdiadh

57

Beal Atha Beithe

10

Béal Atha'n Seannaigh

80

Mainistir na Buaille

58

Calainn

20

Eadan Doire

36

Guaire

66

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Móinteach Mhilic

76

9

Muine Beag

90

Muileann gCearr

46

Caisleán Nua

32

Portlaoighise

74

Rath Caola

12

Tuaim

102

12

Iomlán

12,231

594

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1)(a)(ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/39.

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/3/39.

Méid tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar crioch um an 31/3/39.

(a)

(b)

(c)

Corcaigh

318

Áth Cliath

5,276

329

Dún Laoghaire

160

Luimneach

191

Portláirge

413

An Uaimh

52

Áth-Luain

10

Béal Átha'n Fheadha

111

Bun Crannaigh

30

Bun Dóbhrann

12

Ceatharlach

71

Carraig-Macaire Róis

10

Carraig-na-Súire

25

Caisleán a' Bhár nach

5

Cabhán

47

Ceannanus Mór

11

Clanna Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluain Meala

124

12

Muinchille

12

Droichead Átha

578

Dún Dealgan

234

Innis

4

An Gaillimh

1

Beann Eadair

19

Cill Choinnigh

11

Cill Rúis

2

Cionn tSáile

8

Maghcromtha

6

Magh Ealla

69

Mainistir na Corann

26

Nás na Ríogh

37

Pásáiste

29

Ros Mhic Treóin

18

18

Sciobairín

20

Sligeach

56

Dúrlas Eile

32

Tiobrad Árann

75

Baile Átha Thruim

26

Cathair na Mart

50

Loch gCarman

14

Cill Manntáin

10

Áth Fhirdiadh

10

Baile Brigin

34

Béal-Átha Beithe

9

Beanmtraighe

8

Droichead Nua

40

Eadan Doire

2

Liosmór

4

Baile Locha Riach

16

Móinteach Milic

6

Muileann Cearr

62

Portlaoighise

31

Tuaim

120

Iomlán

8,589

359

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilgnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríohh an 31/3/39.

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnúiodh um an 31/3/39.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na ceath ramha dar críoc 31/3/39.

Ceatharlach

646

15

Cabhán

219

5

Clár

450

21

Coreaigh

928

51

Dún na nGall

408

14

Baile Atha Cliath

979

46

An Gaillimh

481

59

Ciarraidhe

170

Cill Dara

555

7

Cill Choinnigh

562

30

Laoghis

392

Liathdruim

184

37

Luimneach

974

55

Longphort

337

5

Lubhaidh

465

6

Muigheó

195

An Mhidhe

883

80

Muineachán

181

2

O Fáilghe

396

56

Roscomáin

308

22

Sligeach

269

9

Tiobrád Arann (Thuaidh)

774

4

Tiobrad Arann (Theas)

801

7

Portláirge

417

Iar-Mhidhe

442

5

Loch gCarmán

979

61

Cill Mhanntáin

957

110

Iomlán

14,352

707

D'fhiafrai

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 31/3/'39, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta; (2) feirmeoiri ná fuil thar £15 de luacháil ortha; (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus; (4) daoine seachas na sclághaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháidheacha agus (2) cumann mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sná tithe agus do sna deontaisí sin.

LIOMATÁISTE

Méid tighthe a ciochnuiodh agus an méid deontas a h-iocadh ag daoine príomhaideacha um an 31/3 '39

Thighthe a cirochnuiodh am an 31 3/39 ag Cumainn Maitheasa Puibli

IOMLAN

Sclabhuighthe Talmhuochta[1]

Feirmeóirí ná full thar pounds ortha[2]

Feirmeóirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha[3]

Daonne seachas iad san ag [1].[2] agus[3]

Iomlán

Sclabhuighthe Talmhulochta

Feirmeoirí go na full thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfull idir £15 argus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán dtighthe a chriochnulodh um an 31/3/39

Méid iomlán ndeontas h-iocadh um an 31/3/39

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid denotas

Méid tighthe

Méid denotas

Méid tighthe

Méid denotas

Méid tighthe

Méid denotas

Méid tighthe

Méid denotas

Méid tighthe

Méid denotas

Méid tighthe

Méid denotas

Méid tighthe

Méid denotas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Catharlach

3

210

22

1,540

8

480

12

535

45

2,765

1

80

2

70

2

150

47

2,915

An Cabhán

2

140

17

1,178

6

355

87

3,824

112

5,497

34

2,690

186

14,933

293

5,103

444

34,338

593

41,445

An Clár

3

210

13

905

5

300

128

5,692

149

7,107

74

5,895

271

21,563

444

6,880

388

30,395½

1,761

98,218½

Corcaigh

120

8,306

166

11,576½

46

2,751

1,041

45,189½

1,373

67,823

143

11,382½

194

51,473½

51

35391½

388

30,395½

1,761

98,219½

Dún na nGall

32

2,234

156

10,805

8

475

110

4,667

306

18,181

37

2,921

142

11,239

188

624

188

14,784

494

32,965

Balle Átha Cllath

74

5,180

17

1,175

10

575

1,652

74,112

1,753

81,042

9

720

2

160

1

70

12

950

1,765

81,992

Galllimh

20

1,388

86

5,958

21

1,260

205

9,062½

332

17,668½

89

7,073

742

59,331

175

12,207

1,006

7,611

1,338

96,279½

Ciarraidhe

22

1,503

18

1,255

5

299

305

13,568

350

16,625

689

55,096

719

57,423½

1,522

7,945

1,522

120,464½

1,872

137,089½

Cill Dara

10

682

1

70

2

120

49

2,194

62

3,066

52

4,155

62

4,950

123

630

123

9,735

185

12,801

Cill Choinnigh

17

1,190

27

1,880

11

660

52

2,310½

107

6,040½

1

90

1

1

70

108

6,110½

Laoighls

5

350

7

490

26

1,124

38

1,964

5

397

58

4,625

25

1,760

88

6,782

126

8,746

Liathdruim

7

479

46

3,089

11

657

76

3,275

140

7,500

24

1,897

154

12,172

22

1,471

200

15,540

340

23,040

Luimneach

21

1,459

32

2,225

9

537

339

15,232½

401

19,453½

118

9,398

101

8,047½

32

2,230

251

19,6675½

652

39,129

Longphort

2

140

31

2,155

6

300

31

1,391

70

4,046

1

80

15

1,200

9

628

25

1,908

95

5,954

Lughaidhe

4

280

1

60

89

3,969

94

4,309

64

5,106

117

9,286

23

1,603

204

1,995

298

20,304

Muigheo

4

280

229

10,140

233

10,426

217

16,527

1,806

143,816½

143

9,872

2,166

170,215½

2,399

180,641½

An Mhidhe

9

630

12

835

12

720

57

2,520

90

4,705

6

479

21

1,660

11

759

38

2,898

128

7,603

Muineachán

17

1,165

6

349

61

2,709

84

4,223

32

2,556

550

43,861

97

6,780

679

53,197

763

57,420

Ua bhFáilghe

4

280

8

535

3

175

30

1,343

45

2,333

30

2,400

103

8,105

46

3,267

179

13,772

224

16,105

Roscomáin

6

420

55

3,829

6

348

157

7,002

224

11,599

30

2,400

422

33,606

89

6,211

541

42,217

765

53,816

Sligeach

4

280

26

1,785

4

240

129

5,678½

163

7,83½

40

3,191

372

29,589

77

5,347

489

38,127

652

46,110½

Tiobrad Árann Thuaidh

12

834

12

830

12

710

40

1,773

76

4,147

7

560

4

320

3

200

14

1,080

90

5,227

Tiobrad Árann Theas

2

140

6

420

40

1,758

48

2,318

33

2,640

25

1,992

8

560

66

5,192

114

7,510

Portláirge

14

938

5

347

5

296

63

2,745

87

4,326

1

80

5

400

6

480

93

4,806

Iar Mhidhe

9

630

28

1,940

20

1,200

34

1,525

91

5,295

7

560

28

2,235

16

1,120

51

3,915

142

9,210

LochgCarmán

100

6,841

52

3,634

18

1,070

79

3,486

249

15,031

1

70

1

70

250

15,101

Cill Mhanntáin

7

490

11

764

3

178

38

1,687

59

3,119

1

80

3

210

4

290

63

3,409

IOMLÁN

509

35,234

875

60,665½

238

14,175

5,159

228,518½

6,781

338,593

1,742

138,203½

6,102

486,218

1,137

79,156½

8,981

703,578

157,62

1,042,171

Barr
Roinn