Written Answers. - Tithe do Thogáil

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí chríochnuithe, um an 31/12/39, fé Achtanna na dTithe (Forálacha), 1932, agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deóntas a h-íocadh i ngach baile-líomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe (1932-1939) leis um an 31/12/39.

Líomatáiste

Daoine Príomhaideaha

Cumainn Maitheasa Puiblí

Iomlán

Tighthe

Méid Deóntas

Tighthe

Méid Deóntas

Tigthe

Méid Deóntas

£

£

£

Corcaigh

272

15,595

252

17,839

524

33,425

Balle Átha Cliath

4,808

244,828

1,908

99,407

6,716

344,235

Luimneach

361

18,211

24

1,176

385

19,387

Portláirge

59

2,831

59

2,831

An Uaimh

11

612½

11

612½

Inbhear Mór

6

285

6

285

Áth Luain

71

3,535

71

3,535

Ath-1

1

45

1

45

Béal Tha'n Fheadha

59

2,985

59

2,985

Béal Atha na Sluagh

28

1,369½

28

1,369½

Béal Tairbeart

9

475

9

475

Brí Chualann

194

9,881

194

9,881

Bun Crannaigh

6

321

6

321

Bun Dobhrainn

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig Mhacaire Rois

10

470

10

470

Carraig na Súire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caisleán a Bharraigh

63

3,204

9

630

72

3,834

Caisleán Mhaghamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

660

Ceeannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluain Meala

16

905

16

905

Muinchille

5

305

5

305

Droichead Atha

50

2,435

4

240

54

2,675

Dún Dealgain

64

3,414

26

1,820

90

5,234

Dúm Garbhán

46

2,243

46

2,243

Dún Laoghaire

718

37,549

718

37,549

Innis

87

4,504

87

4,504

Innis Corthaidh

2

90

2

90

An Ghaillimh

573

29,400

573

29,400

Granárd

2

105

2

105

Beann Éadair

133

7,290

2

90

135

7,380

Cill Choinnigh

21

1048

21

1,048

Cill Áirne

54

2,531

54

2,531

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannain

7

350

7

350

Lies Tuathail

52

2,760

52

2,760

Longphort

7

324

7

324

Mághcromtha

8

379

8

379

Mágh Ealla

8

375

8

375

Mainistir na Corann

21

105

2

105

Muineacháin

11

670

11

670

Nas na Ríogh

9

610

2

115

11

725

Aonach Urmhumhain

I2

692

12

692

Ros Mhic Treoin

8

405

8

405

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

34

1,814

34

1,814

Teampall Mhór

10

495

10

495

Dúrlas Eile

58

2,816½

58

2,816½

Tiobrad Arann

16

870

10

870

Tráighlí

42

2,211

42

2,211

Tulach Mór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mart

23

1,061½

23

1,061½

Loch gCarmáin

24

1,132

24

1,132

Cill Manntáin

9

520

9

520

Eochaill

40

2,160

40

2,160

Ard Fhirdiadh

9

505

2

100

11

605

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Atha Beithe

1

40

1

40

Béal Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Banntraighe

23

1,157

23

1,157

Mainistir na Buaille

5

227

5

227

Droichead Nua

10

500

10

500

Eadan Doire

1

45

1

45

Fiodhárd

8

455

8

455

Guaire

18

917

18

917

Cill Caoidhe

20

1,047

3

200

23

1,247

Baile Locha Riach

10

440

2

90

12

530

Móinteach Mhílic

4

195

4

195

Muilleann gCearr

19

995

2

95

21

1,090

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleán Nua

25

1,400

25

1,400

Portlaoighise

12

685

12

685

Rath Caola

2

110

2

110

Roscomán

8

365

6

360

14

725

Tuaim

91

5,050

8

560

99

5,610

IOMLÁIN

8,548

439,655

2,262

1,23,343

10,810

562,998

D'fhiarfruigh

den aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanámh críochnuithe, um an 31/12/39, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forá lacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n-íoc ina dtaobh; agus cas id méid iomlan do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

Méid tighthe a h-ath-deineadh agus an méid deóntas a h-íocadh fé Acht na dTighthe 1932-1937 um an 31/12/1939

Líomatáiste

Sclámuighthe Talamhuiochta

Mion-Fheirmeóirí

Iomlán

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Ceatharlach

74

2,928

423

16,610

497

19,538

An Cabhán

36

1,348

712

26,826

748

28,174

An Clár

39

1,527

442

17,173

481

18,700

Corcaigh

501

19,772

4,863

185,978

5,364

205,750

Dún na nGall

30

1,191

247

9,621½

277

10,812½

Ath Cliath

24

935

58

2,279

82

3214

An Ghaillimh

26

986

1,775

73,187

1,801

74,173

Ciarraidhe

146

5,625

963

36,977

1,109

42,602

Cill Dara

25

980

87

3,447

112

4,427

Cill Choinnigh

92

3,375

473

18,450

565

21,825

Laoighis

44

1,654

423

16,359

467

18,013

Liathdruim

13

484

569

21,975

582

22,459

Luimneach

83

3,253

353

13,306¼

736

16,559¼

Longphort

28

1,069

1,416

51,230½

1,444

52,299½

Lubhaidhe

211

7,999

1,204

44,755

1,415

52,754

Muigheó

50

1,920

1,851

71,233

1,901

73,153

An Mhidhe

67

2,531

390

14,872

457

17,403

Muineachán

11

440

849

33,623

860

34,063

Ua Fáilghe

53

2,036

533

19,653

586

21,689

Roscoman

18

642

972

37,627

990

38,269

Sligeach

15

598½

500

19,274½

515

19,873

Tiobriad Arann Theas

24

902

226

8,709

250

9,611

Tiobraid Arann Theas

68

2,649

404

15,556

472

18,205

Portláirge

65

2,469

535

20,610

600

23,106

Iar-Mhidhe

46

1,807

466

17,774

512

19,581

Loch gCarman

64

2,467

458

17,877½

522

20,344½

Cill Mhanntáin

53

2,068

298

11,812½

351

13,883½

IOMLÁN

1,906

63,682½

21,490

826,798¾

23,396

900,481¼

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aitemhail agus Sláinte Poblidhe an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/12/39, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann úigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 51 (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomataiste.

Méid tighthe a bhí faighthe ar an udarás áitiúil um an 31/12/39.

Baile Átha Cliath

23

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aitemhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/12/39, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste.

Méid tighthe a leagadh um an 31/12/39.

Corcaigh

554

Áth Claith

1,002

Luimneach

259

Portláirge

422

An Uaimh

54

Baile Átha h-1

184

Áth Fhirdiadh

59

Áth Luain

188

Inbhear Mór

48

Brí Chualann

209

Bundóbhran

1

Béal Átha' na Slaugh

57

Béal Átha Beithe

28

Béal Tairbeart

38

Biorra

88

Béal Átha'na Fheadha

337

Béal Átha'n Seannaigh

12

Cluain Eois

98

Carraig-macaire-Róis

51

Cabhán

35

Muinchille

29

Caisleán Mathghamhna

35

Caiseal

110

Caisleán a Bhárraigh

75

Cluain Meala

145

Calainn

20

Ceanannus Mór

61

Cionn tSáile

37

Cill Caoiodhe

50

Carraig na Súire

138

Ceatharlach

136

Clanna Caoilte

41

Dún Laoghaire

291

Droichead Átha

368

Dún Garbhán

86

Dún Dealgan

299

Éadán Doire

10

Innis

60

Innis Corthaidh

150

Mainistir Fhear Muigheó

68

An Gaillimh

57

Guaire

80

Granárd

48

Cill Airne

91

Cill Ruis

115

Cill Choinnigh

318

Baile Locha Riach

8

Leitir Ceannain

20

Lios Tuathail

60

Longphort

12

Maghcromtha

46

Móinteach Mhilie

81

Muine Beag

90

Magh Ealla

69

Muineachán

107

Muileann Ceárr

46

Nás na Ríogh

52

Aonach Urmhumhan

112

Ros Mhic Treóin

47

Pasáiste

17

Portlaoighise

74

Rath Caola

12

Sligeach

284

Dúrlas Éile

206

Tráighlí

306

Tiobraid Árann

159

Túlach Mór

202

Baile Átha Thruim

46

Teampall Mór

96

Cathair na Márt

58

Cill Manntáin

62

Loch Garman

146

Eochaill

42

Scriobairín

6

Iomlán

9,108

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sine atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé and méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/39.

Tá an freagra mar leanas:—

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/39.

Méid tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch 31/12/39.

Corcaigh

995

Átha Cliath

2,000

32

Dún Laoghaire

470

Luimneach

479

Portláirge

208

An Uaimh

116

Inbhear Mór

148

Áth Luain

354

158

Baile Átha h-Í

199

Béal Átha'n Fheadha

344

Béal Átha na Sluagh

101

Béal Tairbeart

26

Biorra

126

Brí Chualann

391

Bun Crannaighe

28

Bun Dóbhran

12

Ceatharlach

133

Carraig-MacaireRois

49

Carraig-na-Súire

186

Caiseal

104

Caisleán a Bhárraigh

92

Caisleán Mhaghamhnach

36

Cabhán

45

Ceannanus Mór

60

Clanna Caoilte

38

Cluain Eois

100

Cluain Meala

212

An Cobh

30

Muinchille

28

Dún Dealgan

400

2

Dún Garbháin

86

Droichead Átha

150

Innis

56

Innis Corthaidh

156

Mainistir Fhear Mhuighe

103

An Gaillimh

324

Granárd

48

Beann Éadair

17

Cill Choinnigh

331

10

Cill Áirne

96

Cill Rúis

194

46

Cionn tSáile

26

Leitir Ceannain

36

Lios Tuathail

104

Longphort

22

Maghcromtha

72

Magh Ealla

114

Muinneacháin

99

Nás na Ríogh

80

Aonach Urmhumhan

111

Ros Mhic Treoin

97

Pasáiste

17

Sciobairín

30

30

Sligeach

368

Teampall Mór

99

Dúrlas Éile

256

Tiobraid Árann

145

Tráishlí

381

Béal Átha Thruim

40

Túlach Mór

224

Cathair na Márt

47

Loch gCarman

346

Cill Manntáin

148

Eochaill

76

Ard Fhirdiadh

57

Béal Átha Beithe

19

Béal Áthain Seannaigh

80

Mainistir na Buaille

58

Calainn

20

Eadan Doire

36

Guaire

66

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Mointeach Mhilic

76

Muine Beag

90

Muillean gCearr

46

Caisleán Nua

32

Portlaoighise

74

Ráth Caola

20

8

Tuam

124

Iomlán

12,858

286

* Tar éis mion-scrúidí a dheanamh ar na h-iarrataistí le h-aghaidh iocathais rann-íocanna le muirir bliantúil iasachta fuaireathas amach go raibh an figiúr 2,382, a taisbeánadh ar an ráidhteas anuas go 30/6/39 a tugadh dón Teachta, níos mó de 416 ná an uimhir ceart fé Alt 6 (1) (a) (i) de'n Acht. Corghramuightear an laighdiughadh seo de 416 leis an meadughadh ar an líon gur féidie leó ranníocanna d'fhághail fé Alt 6 (1) (a) (ii).

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomtáistí inar críochnuíodh um an 31/12/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/39.

Tá an freagra mar leanas:

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/39.

Méid tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar críoch 31/12/39.

Corcaigh

359

Áth Cliath

*6,679

290

Dún Laoghaire

160

Luimneach

343

Portláirge

454

An Uaimh

52

Áth Luain

10

Béal Átha'n Fheadha

111

Bun Crannaigh

30

Bun Dóbhrann

12

Ceatharlach

71

Cearraigh-MacaireRóis

10

Carraig na Súire

25

Caisleán Mathghamhna

5

Caisleán á Bhárriagh

24

Cabhán

47

Ceanannus Mór

11

Clanna Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluain Meala

124

Muinchille

12

Droichead Átha

578

Dún Dealgan

270

4

Innis

4

An Gaillimh

1

Beann Éadair

19

Cill Choinnigh

11

Cill Rúis

2

Cionn tSáile

8

Maghcromtha

6

Magh Ealla

69

Mainistir na Corann

26

Nás na Ríogh

37

Pasáiste

29

Ros Mhic Treoin

26

Sciobairín

20

Sligeach

56

Dúrlas Éile

32

Tiobraid Árann

75

Baile Átha Thruim

26

Cathair na Márt

50

Loch gCarman

22

8

Cill Manntáin

10

Áth Fhirdiadh

16

6

Baile Brigin

34

Béal Átha Beithe

9

Beanntraighe

8

Droichead Nua

40

Éadan Doire

2

Liosmór

4

Baile Loch Riach

16

Mointeach Milic

6

Muileann gCeárr

62

Portlaoighise

31

Tuam

120

Iomlán

10,284

308

* Taréis mion-scrúdú a déanamh ar na -iarrataisí le h-aghaidh iocathais rann-ocanna le muirir bliantiúil iasachta, fuaireathas amach go raibh an figiúir 5,736, a taisbeánadh ar an ráidhteas anuas go dtí 30/6/39, a tugadh do'n Trachta níos lugha de 416 ná an uimhir ceart fé alt 6 (1) (a) (ii). Cothramuightear an méadhughadh seo de 416 leis an laighduigheadh ar an líon gur féidir leó rann-iocanna d'fhaghail fé alt 6 (1) (a) (i).

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/39.

Ta an freagra mar leanas:

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um na 31/12/39.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramha dar críoch 31/12/39.

Ceatharlach

663

1

Cabhan

277

14

Clár

454

Corcaigh

995

12

Dún na nGall

426

4

Baile Átha Cliath

1,006

2

An Gaillimh

535

18

Ciarraidhe

170

Cill Dara

755

5

Cill Choinnigh

625

8

Laoighis

490

89

Liathdruim

188

Luimneach

1,016

28

Longphort

354

4

Lughbhaidhe

512

13

Muigheo

196

An Mhidhe

1,073

86

Muineachán

191

2

Ó Fáilghe

587

72

Roscomáin

342

15

Sligeach

308

Tiobraid Árann Thuaidh

779

1

Tiobraid Árann Theas

851

1

Portláirge

446

12

Íar Mhidhe

451

Loch gCarman

1,172

22

Cill Mhanntáin

1,225

48

Iomlán

16,087

457

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 31/12/39, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha, agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumann mhaiteasa puiblí; agus cad is méid iomlán de sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

FREAGRA

LIOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-iocadh ag daoine príomháideacha um an 31/12/'39

Tighthe a críochnuíodh um an 31/12/'39 ag Cumainn Maitheasa Puiblí

IOMLÁN

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chriochnuídoh um an 31.12.'39

Méid iomlán na ndeontas a h-íocadh um an 31.12.'39

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

6

420

25

1,750

8

480

14

625

53

3,275

1

80

2

140

3

220

56

3,495

An Cabhán

2

140

14

969

7

400

95

4,191

118

5,700

30

3,167

231

18,405

87

6,065

348

27,637

466

33,337

An Clár

3

210

13

905

5

300

143

6,367

164

7,782

82

6,527

299

23,803

109

7,575

490

37,905

65

45,687

Corcaigh

128

8,847

174

12,128½

50

2,991

1,175

51,166½

1,527

75,133

170

13,531½

220

17,307½

65

4,514½

455

35,353½

1,982

11,048½

Dún na nGall

33

2,302

164

11,358

8

475

123

5,222

328

19,357

50

3,949

190

15,061

11

764

251

19,774

579

39,131

Átha Cliath

86

6,020

24

1,665

10

575

1,877

84,236

1,997

92,496

10

800

2

160

1

70

13

1,030

2,010

93,526

Gaillimh

20

1,388

95

6,608

21

1,260

222

9,819½

358

19,075½

99

7,873

864

69,091

214

14,657

1,177

91,621

1,535

110,696½

Ciarraidhe

24

1,643

20

1,395

5

299

349

15,472

398

18,809

771

61,652

787

62,856½

135

9,415

1,693

133,923½

2,091

152,732½

Cill Dara

11

752

1

70

3

180

55

2,461

70

3,463

59

4,713

64

5,110

9

630

132

10,453

202

13,916

Cill Choinnigh

20

1,394

30

2,090

14

840

58

2,561½

122

6,885½

1

70

1

70

123

6,955½

Laoighis

7

490

8

560

1

60

27

1,169

43

2,279

6

477

66

5,265

27

1,900

99

7,642

142

9,921

Liathdruim

7

479

46

3,089

11

657

78

3,364

142

7,589

29

2,294

180

14,239

28

1,890

237

18,423

379

26,012

Luimneach

21

1,459

23

2,295

9

537

374

16,807½

437

21,098½

132

10,518

120

9,567½

34

2,370

286

22,455½

723

43,554

Longphort

2

140

33

2,295

7

420

36

1,611

78

4,466

4

318

21

1,680

14

978

39

2,976

117

7,442

Lughbhaidh

4

280

3

178

102

4,554

109

5,012

70

5,586

129

10,203

23

1,603

222

17,392

331

22,404

Muigheó

4

280

2

120

251

11,123

257

11,523

233

17,799

1,943

154,758½

168

11,620

2,344

184,177½

2,601

195,700½

An Mhidhe

9

630

14

974

12

720

65

2,873

100

5,197

6

479

21

1,660

13

898

40

3,037

140

8,234

Muineacháin

17

1,165

7

409

69

3,059

93

4,633

39

3,116

593

47,255

108

7,548

740

37,919

833

62,552

Ua bhFáilghe

4

280

8

535

4

235

31

1,388

47

2,438

34

2,717

114

8,985

50

3,500

198

15,202

245

17,640

Roscomáin

6

420

56

3,899

6

348

166

7,402

234

12,069

33

2,615

495

39,443

106

7,420

634

49,478

868

61,547

Sligeach

4

280

26

1,785

5

300

145

6,373½

180

8738½

46

3,671

434

34,537

88

6,114

568

44,322

748

53,060½

Tiobraid Árann Thuaidh

14

974

12

830

14

830

45

1,993

85

4,627

8

640

6

480

4

270

18

1,390

103

6,017

Tiobraid Árann Theas

2

140

7

490

1

60

41

1,803

51

2,493

35

2,800

27

2,152

10

699

72

5,651

123

8,144

Portláirge

16

1,078

5

347

6

356

66

2,880

93

4,661

2

157

6

480

1

70

9

707

102

5,368

Iar Mhidhe

9

630

31

2,150

26

1,560

45

2,018

111

6,358

9

720

28

2,235

16

1,120

53

4,075

164

10,433

Loch gCarmán

114

7,809

63

4,403

21

1,249

90

3,975

288

17,436

1

70

1

70

289

17,506

Cill Manntáin

11

765

13

904

3

178

45

2,002

72

3,849

1

80

3

210

4

290

76

4,139

IOMLAN

563

38,970

936

64,939½

269

16,017

5,787

256,516½

7,555

376,443

1,957

156,119½

6,843

544,964½

1,327

92,110½

10,127

793,194

17,682

1,169,637