Written Answers. - Housebuilding Statistics.

asked the Minister for Local Government and Public Health if he will state in respect of each county and county borough the number of new houses completed up to the 30th June, 1940, under the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Acts, 1932-37—(1) in urban areas (a) by local authorities, (b) by private persons, (c) by public utility societies, and (d) the total number of new houses so completed in urban areas; and (2) the number of new houses completed in rural areas by (a) local authorities, (b) private persons, (c) public utility societies, and (d) the total number of new houses so completed in rural areas; also the gross total of new houses so completed.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/6/40, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 51 (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 30/6/40, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-liomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/6/40.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh um an 30/6/40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáistí fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoeh an 30/6/40.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; codé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoeh an 30/6/40.

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 30/6/40, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí na fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £l5 agus £25 de luacháil ortha, agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé léith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 30/6/40, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnuithe, um an 30/6/40, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

As intimated to the Deputy in letter dated 9th August last, statistical returns of the nature referred to in the questions are now being compiled for half-yearly periods only. The information in respect of the half-year ended the 31st March last has already been furnished to the Deputy. The particulars for the half-year ended on the 30th ultimo will be ready about the 15th proximo.