Written Answers. - Tithe do Thógáil.

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/9/'41, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid tighthe a bh í faighthe ag an udarás áitiúil um an 30/9/'41

Baile Átha Cliath

25

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poibhlidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 30/9/'41, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Liomatáiste

Méid tighthe a leaghadh um an 30/9/'41

Corcaigh

692

Átha Cliath

1,181

Luimneach

259

Portláirge

205

An Uaimh

57

Béal Átha h-I

199

Árd Fheardiadh

59

Áth Luain

200

Inbhear Mór

100

Brí Chualann

215

Bun Dobhrann

1

Béal Átha na Sluagh

57

Béal Átha Beithe

28

Béal Tairbeart

41

Biorra

125

Béal Átha 'n Fheadha

340

Béal Átha Seannaigh

88

Cluain Eóis

102

Carraig-Mhacaire-Rois

62

Cabhán

35

Muinchille

29

Caisleán Mhaghamhnach

41

Caiseal

110

Caisleán a Bharraigh

81

Cluain Meala

150

Calainn

26

Ceannanus Mór

61

Cill Caoidhe

58

Carraig na Súire

170

Ceatharlach

139

Clanna Caoílte

45

Dún Laoghaire

291

Cionn tSáile

37

Droichead Átha

374

Dún Garbhán

202

Dún Dealgain

338

Eadon Doire

10

Inis

60

Inis Corthaidh

171

Mainistir Fhear Muighe

79

An Gaillimh

81

Guaire

82

Granárd

48

Cill Áirne

91

Cill Ruis

150

Cill Choinnigh

358

Baile Locha Riach

8

Leitir Ceannain

20

Lios Tuathail

60

Longphort

12

Mágh Cromtha

50

Móinteach Mhílic

90

Muine Bheag

91

Mágh Ealla

74

Muineachán

115

Muilleann gCearr

46

Nás na Ríogh

77

Aonach Uimhumhan

112

Ros Mhic Treóin

87

Pasáiste

41

Portlaoighise

74

Rath Caola

12

Mainistir na Buaile

11

Sligeadh

386

Dúrlas Éile

226

Tráighlí

325

Tuaim

74

Tiobraid Árann

167

Túlach Mór

212

Baile Átha Thruim

46

Teampal Mór

108

Cathair na Márt

58

Cill Manntáin

72

Loch gCarman

163

Eochaill

76

Sciobairín

18

Mainistir na Corann

3

Iomlán:

10,242

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí in ar críochuíodh, um an 30/9/'41, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilgnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'41.

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochuíodh um an 30/9/'41.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na leath-bliana dar chrioch an 30/9/'41.

Corcaigh

1,048

42

Atha Cliath

*4,012

698

Dún Laoghaire

470

Luimneach

845

366

Portlairge

305

An Uaimh

116

Inbhear Mór

148

Ath Luain

358

Baile Atha h-I

199

Béal Atha na Fheadha

344

Beal Atha na Sluagh

101

Béal Tairbeart

26

Biorra

177

Brí Chualann

391

Bun Crannaighe

28

Bun Dobhrann

12

Ceatharlach

124

Carraig-MhacaireRois

49

Caiseal

104

Caislean a 'Bharraigh

103

Caisleán Mhaghnamhnach

36

Cabhán

45

Ceannanus Mór

60

Clanna Caoilte

38

Cluain Meala

228

An Cobh

73

Muinchille

28

Cluain Eois

100

Carraig-na-Suire

186

Dún Dealgan

398

Dún Garbhan

225

Droichead Atha

491

6

Inis

56

Inis Corthaidh

200

Mainistir Fhear Muighe

103

An Ghaillimh

348

4

Granárd

48

Beann Éadair

17

Cill Choinnigh

373

32

Cill Áirne

96

Cill Ruis

193

Cionn tSáile

26

Leitir Ceannain

36

Lios Tuathail

104

Longphort

22

Mághcromtha

72

Magh Ealla

120

Muineachán

99

Nás na Ríogh

87

Aonach Urmhumhan

111

Ros Mhic Treóin

97

Pasáiste

41

Sciobairín

60

30

Sligeach

530

26

Teampall Mór

99

Durlas Eile

256

Tiobraid Árann

215

Tráighlí

451

Béal Atha Thruim

40

Tulach Mór

224

Mainistir na Corann

3

Cathair na Mart

47

Loch gCarman

346

Cill Manntáin

182

Eochaill

86

Árd Fhirdiadh

59

2

Béal Átha Beithe

19

Béal Átha Seannaigh

80

Mainistir na Buaile

46

Calainn

20

Eadon Doire

36

Guaire

66

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Móinteach Mhílic

70

Muinebeag

90

Muilleann gCearr

46

Caisleán Nua

32

Portlaoighise

74

Rath Caola

20

Tuaim

124

Iomlán:

16,489

1,206

* Baile Átha Cliath — Taréis mionscrúduithe do dhéanamh ar na h-iarrataisí le h-aghaidh íoca rann-íocanna mar chabhair do mhuirear bhliantúil iasachta, fuarthas go raibh an figiúir 2,390 a luadh sa ráiteas a tugadh don Teachta alos na tréimhse dar críoch 31/3/41 níos lugha de 924 ná an uimhir cheart fé Alt 6 (1) (a) (i). Tá an bhreis seo 924 cothromtha ag an laigheadú ar an líon tighthe ar a bhfuil rann-íocanna iníoca fé Alt 6 (1) (a) (ii).

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad no Baile-líomatáistí inar chíochnuíodh um an 30/9/'41, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'41.

Líomatáiste.

Méid tighthe a criochnuíodh um an 30/9/'41.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na leath-bliana dar chríoch an 30/9/'41.

Corcaigh

660

Átha Cliath

*6,712

260

Dún Laoghaire

54

40

Luimneach

463

Portlairge

453

An Uaimh

52

Áth Luain

10

Béal Átha'n Fheadha

111

Bun Crannaigh

30

Bun Dobhrann

12

Ceatharlach

80

Carraig-MhacaireRois

10

Carraig-na-Súire

25

Caisleán Mhaghamhnach

5

Caisleán a Bharraigh

13

Cabhán

47

Ceannanus Mór

11

Clanna Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluain Meala

140

Muinchille

12

Droichead Átha

268

Dún Dealgan

287

Inis

4

Inis Chortaidh

41

An Ghaillimh

1

Beann Eadair

19

Cill Choinnigh

16

Cill Rúis

3

Mainistir na Buaile

12

Cionn tSáile

8

Mágh Ealla

63

Mainistir na Corann

42

16

Nás na Ríogh

16

Pasáiste

29

Ros Mhic Treóin

26

Sciobairín

20

Sligeach

56

Dúrlas Eile

32

Tiobraid Árann

55

Baile Átha Thruim

26

Cathair na Mart

50

Loch gCarman

22

Cill Manntáin

10

Eochaill

15

Árd Fhirdaidh

16

Baile Brigín

34

Beal Átha Beithe

9

Beanntraighe

8

Droichead Nua

40

Eadon Doire

2

Lios Mór

4

Baile Locha Riach

16

Mointeach Mhílic

12

Muilleann gCearr

62

Portlaoighise

31

Tuaim

120

Iomlán:

10,395

316

Ní rabh rann-íocanna iníochta alos na dtighthe seo leanas a thóg na húdaráis áitiúla a luadh fé Acht 1932:-

Dun Laoghaire

146

Mághcromtha

6

An Cobh

3

Cill Airne

27

Inis Corthaidh

22

Nás na Ríogh

24

Droichead Atha

7

Loch Garman

14

Iomlán:

249

Níor comhairigheadh na tighthe seo ins na figiúrí ar an ráidhtisí a tugadh cheana.

* Baile Átha Cliath — Taréis mionscrúduithe a dhéanamh ar na h-iarrataisí le h-aghaidh íoca rann-íocanna mar chabhair do mhuirear bhliantúil iasachta, fuarthas go raibh an figiúir 7,376 a luadh sa ráiteas a tugadh don Teachta alos na tréimhse dar críoch 31/3/41 níos mó de 924 ná an uimhir cheart fé Alt 6 (1) (a) (ii) den Acht. Tá an laigheadú so cothromtha ag an mbreis ar an líon tighthe ar a bhfuil rann-íocanna iníochta fé Alt 6 (1) (a) (i).

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/'41, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach liomatáiste fé leith aca san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'41.

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 30/9/'41.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na leath-bliana dar chríoch an 30/9/'41.

Ceatharlach

723

Cabhán

312

7

Glár

486

Corcaigh

1,474

21

Dún na nGall

454

2

Baile Átha Cliath

1,202

An Gaillimh

577

1

Ciarraidhe

170

Cill Dara

1,151

194

Cill Choinnigh

854

52

Laoighis

548

Liathdruim

194

3

Luimneach

1,314

79

Longphort

405

Lubhaidhe

557

4

Muigheo

204

An Mhidhe

1,154

16

Muineachán

195

O'Fáilghe

879

127

Roscomáin

408

26

Sligeach

410

Tiobraid Árann Thuaidh

787

2

Tiobraid Árann Theas

881

Portláirge

588

Iar Mhidhe

451

Loch gCarman

1,231

Cill Manntáin

1,423

86

Iomlán:

19,032

620

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n-íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 30/9/'41, i ngach tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeorií go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha, agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeorií sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh ag Daoine Príomháideacha um an 30/9/41

Tighthe a criochnuiodh um an 30/9/'41 ag Cumainn Maitheasa Puibil

IOMLÁN

LÍOMATÁISTE

Sclabhuighthe Talmhuiochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

Schlabhuighthe Talamhui ochta

Feirmeóirí na fuil thar £15 luachaortha

Feirmeói go bhfuil idir luachála ortha

Iomlán

Méid iomlána dtighthe a criochnui odh um

Méid iomlána ndeontas a h-íoca dhum an

(1)

(2)

(3)

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

Méid tighthe

Méid deóntas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

7

490

28

1,935

10

600

18

805

63

3,830

2

140

2

140

65

3,970

An Cabhá

2

140

16

1,109

6

355

124

5,489

148

7,093

49

3,829

291

23,183

101

7,039

441

34,051

589

41,144

An Clá

2

180

12

840

5

300

181

8,051

201

9,371

100

8,029

349

27,773

133

9,255

582

45,057

783

54,428

Corcaigh

141

9,783

186

12,964½

56

3,408

1,445

62,669½

1,828

88,825

231

18,191½

258

20,525½

86

5,978½

575

44,695½

2,403

133,520½

Dún na nGall

44

3,039

176

12,189

10

590

160

6,761

390

22,579

76

6,011

259

20,515

12

834

347

27,360

737

49,939

Baile Átha Cliath

109

7,629

28

1,942

12

695

2,130

95,588

2,279

105,854

10

800

2

160

1

70

13

1,030

2,292

106,884

An Ghaillimh

20

1,388

95

6,608

23

1,365

244

10,794½

382

20,155½

112

8,878

1,057

83,968

290

19,977

1,459

112,823

1,841

132,978½

Ciarruidhe

25

1,713

21

1,463

5

299

407

18,106

458

21,581

968

76,990

936

72,193½

178

12,423

2,082

161,606½

2,540

183,187½

Cill Dara

10

682

2

140

3

180

57

2,538

72

3,540

74

5,981

65

5,200

12

840

151

12,021

223

15,561

Cill Choinnigh

23

1,602

36

2,508

16

960

66

2,922½

141

7,992½

1

79

1

70

2

149

143

8,141½

Laoighis

7

490

9

630

3

180

40

1,748

59

3,048

10

797

80

6,392

32

2,240

122

9,429

181

12,477

Liathdruim

7

449

49

3,314

11

657

95

4,088

162

8,508

34

2,651

256

20,264

37

2,519

327

25,434

489

33,942

Luimneach

20

1,393

29

2,015

10

597

438

19,702

497

23,707

169

13,465½

147

11,737½

51

3,560

367

28,763

864

52,470

Longphort

1

70

39

2,715

7

420

39

1,742

86

4,947

6

478

41

3,254

20

1,389

67

5,121

153

10,068

Lubhaidhe

4

280

2

140

3

178

131

5,839

140

6,437

82

6,507

147

11,601

29

2,023

258

20,131

398

26,568

Muigheo

4

280

2

120

287

12,724

293

13,124

268

20,325

2,155

170968½

190

13,243

2,613

204,536½

2,906

217,660½

An Mhidhe

10

697

14

974

15

899

76

3,354

115

5,924

9

716

29

2,300

19

1,314

57

4,330

172

10,254

Muineacháin

19

1,284

7

409

84

3,731

110

5,424

47

3,721

669

53,281

134

9,363

850

66,365

960

71,789

Ua bhFailghe

3

210

14

955

11

655

44

1,962

72

3,782

42

3,355

148

11,705

60

4,200

250

19,260

322

23,042

Roscomá

2

280

58

4,059

8

468

189

8,401½

259

13,208½

59

4,693

603

47,874½

148

10,389

810

62,956½

1,069

76,165

Sligeach

5

350

28

1,925

6

360

168

7,368½

207

10,003½

57

4,486

536

42,682

122

8,491

715

55,659

922

65,662½

Tiobraid Árann Thuaidh

16

1,114

18

1,260

16

955

58

2,567

108

5,896

10

800

7

558

4

280

21

1,638

129

7,534

Tiobraid Árann Theas

6

420

11

769

2

120

55

2,389

74

3,698

46

3,674

34

2,708

14

975

94

7,357

168

11,055

Portláirge

17

1,185

8

545

5

296

85

3,671

115

5,967

7

555

6

479

2

140

15

1,174

130

6,871

Iarmhidhe

18

1,257

37

2,570

31

1,860

57

2,554

143

8,241

9

720

30

2,395

16

1,120

55

4,235

198

12,476

Loch gGarmá

130

8,926

72

4,987

29

1,727

100

4,565

331

20,205

331

20,205

Cill Manntá

11

747

19

1,324

6

357

53

2,362

89

4,790

2

160

2

140

4

300

93

5,090

IOMLÁN

643

44,514

1,030

71,444½

318

19,010

6,831

302,492½

8,822

437,461

2,475

195,653

8,108

641,956½

1,696

118,012½

12,279

955,622

21,101

1,393,083

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 30/9/'41, fé Achtanna no dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha lighnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream aca san; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

An méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-iocadh in gach baile liomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe (1932-1941) leis um an 30/9/41:

Liomatáiste

DAOINE PRÍOMHÁIDEACHA

CUMANN MAITHEASA PUIBLÍ

IOMLÁN

Tighthe

Méid Deóntas

Tighthe

Méid Deóntas

Tighthe

Méid Deóntas

£

£

£

Corcaigh

276

15,775

265

19,130

541

34,905

Baile Atha Cliath

4,689

238,668

2,059

106,187

6,748

344,855

Luimneach

363

18,301

24

1,176

387

19,477

Portláirge

59

2,831

59

2,831

An Uaimh

11

612½

11

612½

Inbhear Mór

6

285,

6

285

Ath Luain

71

3,535

71

3,535

Ath h-Í

1

45

1

45

Béal Atha Fheadha

59

2,985

59

2,985

Béal Atha na Sluagh

28

1,369½

28

1,369½

Béal Tairbeart

11

565

11

565

Brí Chualann

194

9,881

194

9,881

Bun Crannaigh

8

401

8

401

Bun Dobhrainn

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig Mhacaíre Rois

10

470

10

470

Carraig na Siúire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caisleán a Bharraig

65

3,284

9

630

74

3,914

Caisleán Mhagamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluain Meala

16

905

16

905

Muinchille

5

305

5

305

Droichead Atha

50

2,435

4

240

54

2,675

Dún Dealgain

64

3,414

26

1,820

90

5,234

Dún Garbhán

46

2,243

46

2,243

Dún Laoghaire

718

37,549

718

37,549

Inis

87

4,504

87

4,504

Inis Cortaidh

2

90

2

90

An Ghaillimh

579

29,665

579

29,665

Granárd

2

105

2

105

Beann Eadair

133

7,290

2

90

135

7,380

Cill Coinnigh

25

1,228

25

1,228

Cill Airne

56

2,621

56

2,621

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceanainn

8

395

8

395

Lios Tuathaill

52

2,760

52

2,760

Longphort

7

324

7

324

Magh Cromtha

8

379

8

379

Mágh Ealla

8

351

8

351

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachán

14

800

14

800

Nás na Ríogh

9

610

2

115

11

725

Aonach Urmhumhain

12

692

12

692

Ros Mhic Treóin

9

444

9

444

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

34

1,814

34

1,814

Teampall Mór

10

495

10

495

Durlas Eile

58

2,816½

58

2,816½

Tiobrad Árann

16

870

16

870

Tráighlí

49

2,517

49

2,517

Tulach Mhór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mart

23

1,061½

23

1,061½

Loch gCarmán

24

1,132

24

1,132

Cill Manntáin

9

520

9

520

Eochaill

40

2,160

40

2,160

Árd Fhirdiadh

9

505

2

100

11

605

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Átha Beithe

1

40

1

40

Béal Atha Seannaigh

5

245

5

245

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Beanntraighe

23

1,157

23

1,157

Mainistir na Buaile

5

227

5

227

Droichead Nua

10

500

2

130

12

630

Eadon Doire

1

45

1

45

Fiodhárd

8

455

8

455

Guaire

18

917

18

917

Cill Caoidhe

20

1,047

3

200

23

1,247

Baile Locha Riach

10

440

2

90

12

530

Mointeach Mhilic

4

195

4

195

Muilleann gCearr

20

1,020

2

95

22

1,115

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleán Nua

25

1,400

25

1,400

Portlaoighise

13

730

13

730

Rath Caola

3

155

3

155

Roscomáin

10

455

6

360

16

815

Tuaim

91

5,050

8

560

99

5,610

IOMLÁN

8,470

435,251

2,427

131,468

10,897

566,719

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnuithe, um an 30/9/'41, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n-íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a hath-deineadh agus an méid deóntas a h-iocadh fé Achtanna na dTighthe (1932-41) um an 30/9/41:

Líomatáiste

Sclabhuighthe Talamhuíochta

Mion-Fheirmeóirí

Iomlán

Tighthe

Deóntas

Tighthe

Deóntas

Tighthe

Deóntas

£

£

£

Ceatharlach

82

3,215

468

18,736

550

21,951

Cabhán

55

2,210

1,020

38,132

1,075

40,342

Clár

50

1,944

724

28,105

774

30,049

Corcaigh

606

23,771

5,342

203,411½

5,948

227,182½

Dún na nGall

35

1,386

331

12,868

366

14,254

Baile Átha Cliath

26

1,015

72

2,789

98

3,804

An Ghaillimh

35

1,336

2,116

86,207

2,151

87,543

Ciarruidhe

171

6,512

1,165

44,343

1,336

50,855

Cill Dara

29

1,135

102

3,982

131

5,117

Cill Choinnigh

115

4,208

573

22,137

688

26,345

Laoighis

50

1,849

526

20,095

576

21,944

Liathdruim

16

604

804

31,035

820

31,639

Luimneach

102

3,979

476

17,947¼

578

21,926¼

Longphort

33

1,232

1,611

58,370½

1,644

59,602½

Lubhaidhe

226

8,546

1,269

47,200

1,495

55,746

Muigheó

62

2,361

2,226

85,215

2,288

87,576

An Mhidhe

72

2,679

448

16,973

520

19,652

Muineachán

11

440

997

39,159

1,008

39,599

Ua bhFáilghe

68

2,597

648

24,039

716

26,636

Roscomán

22

797

1,226

46,367

1,248

47,164

Sligeach

24

951½

675

25,970½

699

26,922

Tiobraid Arann, Thuaidh

41

1,487

335

12,620

376

14,107

Tiobraid Arann, Theas

79

3,045

521

19,799

600

22,844

Portláirge

71

2,721

602

23,087

673

25,808

Iarmhidhe

56

2,161

585

22,202

641

24,363

Loch gCarmán

75

2,855

545

21,186½

620

24,041½

Cill Manntáin

58

2,263

348

13,735½

406

15,998½

IOMLÁN

2,270

87,299½

25,755

985,711¾

28,025

1,073,011¼