Committee on Procedure and Privileges.

Tá orm tuarascáil bhreise ón gCoiste um Nós Imeachta agus Príbhléidí i dtaobh an Ceann Comhairle agus an Leas-Cheann Comhairle do chaitheamh tuínigh a thíolacadh don Dáil.

Tairgin an Tuarascaíl do luí ar an mBord; agus an Tuarascáil maraon le. hImeachta an Choiste a bhaineann leí a chló-bhualadh.

I have to present to the Dáil an additional report from the Committee on Procedure and Privileges re the wearing of gowns by the Ceann Comhairle and Leas-Cheann Comhairle.

I move that the report lie upon the Table; and that the report and relevant proceedings of the committee be printed.

Agreed and ordered accordingly.