Written Answers. - Tithe do Thógáil.

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnaithe, um an 31ú Márta, 1946, fé Achta na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) 1932 go 1946, ag daoine seachas údaráis áitiúla; cadé and méid de na tithe sin a chríochnaigh (a) daoine príobhádeacha agus (b) cumainn mhaitheasa poiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu san; agus had is méid iomláin do na tithe agus do na deontais sin.

Líon na dtithe a críochnuíodh agus méid na ndeontas a h-íocadh 'n-a leith alos gach baile-líomatáiste go mbaineann Achtanna na dTithe, 1932-1946, leis, um an 31 adh lá Márta, 1946.

Líomatáiste

Daoine Príobhádeacha

Cumainn Maitheasa Puiblí

Iomlán Iomlán

Tithe

Deontas

Tithe

Deontas

Tithe

Deontas

£

£

£

Corcaigh

276

15,775

271

19,730

547

35,505

Baile Átha Cliath

*4,824

246,018

2,201

120,477

7,025

366,495

Luimneach

363

18,315

24

1,167

387

19,482

Portláirge

59

2,831

59

2,831

An Uaimh

11

612½

11

612½

Inbhear Mór

6

285

6

285

Áth Luain

73

3,595

73

3,595

Ath h-I

1

45

1

45

Béal Átha Fheadha

59

2,985

59

2,985

Béal Átha na Sluagh

28

1,369½

28

1,369½

Béal Tairbheart

11

565

11

565

Brí Chualann

194

9,881

194

9,881

Bun Crannaigh

8

401

8

401

Bun Dobhrainn

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig-Mhacaire Rois

11

520

11

520

Carraig na Súire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caisleán an Bharraig

65

3,284

9

630

74

3,914

Caisleán Mhaghamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluain Meala

16

905

16

905

Muinchille

5

305

5

305

Droichead Átha

50

2,435

4

240

54

2,675

Dún Dealgain

64

3,414

26

1,820

90

5,234

Dún Garbhán

46

2,243

46

2,243

Dún Laoghaire

718

37,549

718

37,549

Inis

87

4,504

87

4,504

Inis Corthaidh

2

90

2

90

An Ghaillimh

582

29,895

582

29,895

Granárd

2

105

2

105

Cill Choinnigh

25

1,228

25

1,228

Cill Áirne

56

2,621

56

2,621

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannainn

8

395

8

395

Lios Tuathaill

52

2,760

52

2,760

Longphort

7

324

7

324

Mágh Cromtha

8

379

8

379

Mágh Ealla

8

351

8

351

Mainistear na Corann

2

105

2

105

Muineachán

14

800

14

800

Nás na Ríogh

9

610

2

115

11

725

Aonach Urmhumhan

12

692

12

692

Ros Mhic Treoin

9

444

9

444

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

34

1,814

34

1,814

Teampall Mór

10

495

10

495

Durlas Eile

58

2,816½

58

2,816½

Tiobraid Árann

16

870

16

870

Tráighlí

49

2,517

49

2,517

Tulach Mór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mart

23

1,061½

23

1,061½

Loch gCarmán

24

1,132

24

1,132

Cill Manntáin

9

520

9

520

Eochaill

40

2,160

40

2,160

Árd Fhirdiath

9

505

2

100

11

605

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Átha Beithe

1

40

1

40

Béal Átha Seannaigh

5

245

5

245

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Beanntraighe

23

1,157

23

1,157

Mainistir na Buaile

5

227

5

227

Droichead Nua

10

500

2

130

12

630

Éadon Doire

1

45

1

45

Fiodhárd

8

455

8

455

Guaire

18

917

18

917

Cill Caoidhe

20

1,062

3

200

23

1,262

Baile Locha Riach

10

440

2

90

12

530

Móinteach Mhilic

4

195

4

195

Muilleann gCearr

20

1,020

2

95

22

1,115

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleán Nua

25

1,400

25

1,400

Portlaoighise

13

730

13

730

Rath Caola

3

155

3

155

Roscomán

10

455

6

360

16

815

Tuaim

91

5,050

8

560

99

5,610

IOMLAN

8,478

435,680

2,573

146,259

11,051

581,939

*maidir le Beann Éadair.

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnaithe, um an 31ú Márta, 1946, fé alt 5 (1) (h)d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n-íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do na tithe agus do na deontais sin.

MÉID TITHE A hATH DEINEADH AGUS AN MÉID DEÓNTAS A hÍOCHADH FÉ ACHTANNA NA dTITHE 1932-1946 UM AN 31/3/46.

Líomatáiste

Sclábhuightha Talmhuíochta

Mion Fheirmeóirí

Iomlán

Tithe

Deóntas

Tithe

Deóntas

Tithe

Deóntas

£

£

£

Ceatharlach

95

3,688

477

18,613

572

22,301

Cabhán

69

2,635

1,234

46,633

1,303

49,268

Clár

58

2,176

874

33,609

932

35,785

Corcaigh

727

27,657½

5,586

211,156

6,313

238,813½

Dún na nGall

47

1,813

369

14,356½

416

16,169½

Baile Átha Cliath

32

1,247

78

3,042

110

4,289

An Ghaillimh

47

1,766

2,358

89,634

2,405

91,400

Ciarruidhe

212

8,058

1,217

46,172

1,429

54,230

Cill Dara

44

1,723

102

3,939

146

5,662

Cill Coinnigh

122

4,685

593

22,670

715

27,355

Laoighis

59

2,212

554

21,007

613

23,219

Liathdruim

20

781

996

38,368

1,016

39,149

Luimneach

115

4,479

520

19,932¼

635

24,411¼

Longphort

41

1,550

1,686

63,089½

1,727

64,639½

Lubhaidhe

251

9,342

1,269

48,099

1,520

57,441

Muigheó

72

2,725

2,478

94,463

2,550

97,188

An Mhidhe

92

3,400

479

17,961

571

21,361

Muineachán

16

618

1,044

40,318

1,060

40,936

Ua bFháilghe

84

3,189

702

27,157

786

30,346

Roscomán

26

977

1,443

53,788

1,469

54,765

Sligeach

33

1,260½

867

33,386

900

34,646½

Tiobrad Arann (Thuaidh)

50

1,809

401

15,053

451

16,862

Tiobrad Arann (Theas)

110

4,209

538

20,459

648

24,668

Portlairge

102

3,912

623

23,572½

725

27,484½

Iarmhidhe

67

2,570

635

24,052½

702

26,622

Loch gCarmán

104

3,975

561

21,351½

665

25,326½

Cill Manntáin

48

1,834

383

14,862½

431

16,696½

IOMLÁN

2,743

104,291

28,067

1,066,743¾

30,810

1,171,034

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnaíodh um an 31ú Márta, 1946, tithe go mbaineann alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) 1932, leo; cadé an méid de na tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnaíodh sa ráithe dar chríoch an 31ú Márta, 1946.

Líomatáiste

Méid tithe a críoch naoidh um an 31/3/46

Méid tithe a críochnuiodh i rith an raithe dar chríoch 31/3/46

Ceatharlach

723

Cabhán

325

Clár

501

1

Corcaigh

1,529

Dún na nGall

474

Baile Atha Cliath

1,202

An Gaillimh

581

Ciarraidhe

170

Cill Dára

1,717

Cill Choinnigh

925

Laoighis

565

Liathdru m

242

Luimneach

1,378

Longphort

405

Lubhaidh

559

Muigheó

204

An Mhidhe

1,187

Muineacháin

195

O'Failghe

1,096

Roscomáin

437

Sligeach

410

Tiobraid Árann Thuaidh

836

Tiobraid Árann Theas

924

Portláirge

588

Iar Mhidhe

461

Loch gCarman

1,355

Cill Manntáin

1,729

4

Iomlán

20,718

5

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méidna ndeontas atá le n-íoc ina dtaobh, a bhí críochnaithe um an 31ú Márta, 1946, i ngach Tuathlíomatáiste fé Achta na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) 1932 go 1946; ag (1) sclábhaithe talmhaíochta; (2) feirmeoir£ ná fuil thar £15 de luacháil orthu, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £22 de luacháil orthu, agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (i) daoine príobháideacha agus (ii) cumainn mhaitheasa poiblí; agus cad is méid iomlán do na tithe agus do na deontais sin.

Tá an fhreagra i bhfuirm tábla, a clobhuailfear san Tuairisc Oifigiúil. Mar seo leanas an tábla:—

Méid tithe a criochnuiodh agus an méid deontas a h-iocadh ag Daoine Priomháideacha um an 31/3/46

Tithe a chríchnuiodh um an 31/3/46 ag Cumainn Maitheasa Puiblí

IOMLÁN

LIOMATAISTE

Sclamhuithe Talmhaíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachala ortha

Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

Sclamhuitheuithe Talmhaíochta

Feirmeoirí náfuil thar ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir luachála ortha

Iomlá

Méid iomlán na dtithe a criochnuoidh um an 31/3/46

Méid iomlán na ndeontas a h-iocadh um an 31/3/46

(1)

(2)

(3)

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

Méid tithe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

8

560

29

2,005

10

600

20

805

67

4,060

2

140

2

140

69

4,800

An Cábhan

2

140

17

1,179

8

474

135

5,983

162

7,776

68

5,332

349

27,714

115

7,984

532

41,030

694

48,800

An Clár

4

250

12

840

5

300

201

8,946

222

10,336

134

10,392

383

30,404

133

9,209

650

50,005

872

60,341

Corcaigh

161

11,179

190

13,249½

59

3,528

1,771

78,693

2,181

106,649½

277

21,918½

263

20,925½

91

6,328½

631

49,172½

2,812

155,822

Dún na nGall

58

4,019

189

13,028½

9

536

190

8,209

446

25,792½

108

8,437

286

22,65

18

1,227

412

32,318

858

58,110½

Baile Átha Cliath

125

8,747

29

2,012

13

780

2,350

105,626

2,517

117,165

9

720

1

70

10

79

An Ghaillimh

22

1,523

95

6,609

24

1,425

281

12,425½

422

21,982½

146

11,540

1,109

88,409

344

24,002

1,599

123,951

2,021

145,933½

Ciarruidhe

28

1,948

22

1,533

5

299

445

19,753

500

23,533

1,033

81,897

972

77,629½

183

12,772

2,188

172,298½

2,688

195,831½

Cill Dara

12

822

2

140

3

180

68

3,033

85

4,175

77

6,151

66

5,280

13

910

156

12,341

241

16,516

Cill Choinnigh

28

1,949

36

2,508

19

1,140

72

3,192½

155

8,789½

1

79

1

70

2

Laoighis

9

629

13

910

5

300

50

2,198

77

4,037

10

797

84

6,712

35

2,450

129

9,959

206

13,996

Liathdruim

9

584

52

3,514

10

577

106

4,581

177

9,266

41

3,087

292

23,022

48

3,314

381

29,423

558

Luimneach

22

1,533

29

2,015

10

597

468

21,048

529

25,193

192

15,268½

149

11,897½

54

Longphort

2

140

42

2,925

7

420

44

1,967

95

5,452

5

398

53

4,240

22

1,520

80

6,167

175

11,619

Lubhaighe

4

280

4

268

1

60

151

6,722

160

7,330

79

6,233

156

12,335

35

2,443

270

21,011

430

28,3

Muigheo

8

560

2

120

318

14,121

328

14,801

299

23,614

2,295

182,896½

179

12,440

2,773

An Mhidhe

15

1,017

19

1,324

18

1,078

91

4,028

143

7,447

10

796

33

2,640

19

1,314

62

4,750

205

1

Muineacháin

1

70

16

1,089

9

529

92

4,082

118

5,770

49

3,880

695

55,323

143

9,981

887

69,184

Ua bhFáilghe

3

210

16

1,120

14

834

51

2,282

84

4,446

53

4,160

147

11,735

69

4,802

269

20,697

Roscomán

5

350

58

4,059

10

588

208

9,256½

281

14,252½

49

3,848

696

55,360

156

Sligeach

5

350

29

1,995

6

360

188

8,208½

228

10,913½

78

6,070

612

48,755

144

10,023

834

64,848

1,062

75,761½

Tiobraid Árann (Thuaidh).

17

1,184

19

1,330

19

1,135

59

2,592

114

6,241

10

800

7

558

7

490

24

1,848

13

8,089

Tiobraid Árann (Theas).

6

420

13

907

2

120

62

2,689

83

4,136

53

4,233

33

2,587

14

975

100

7,795

183

Portlairge

17

1,185

9

614

5

296

90

3,891

121

5,986

10

760

7

559

2

140

19

1,4599

140

7,445

Iarmhidhe

21

1,467

46

3,200

33

1,978

64

2,870

164

9,515

11

840

30

2,395

17

1,190

58

4,425

222

Loch gGarmán

155

10,661

75

5,197

34

2,022

109

4,812

373

22,692

373

Cill Manntán

15

1,027

20

1,394

7

416

67

2,974

109

5,811

2

160

2

140

4

300

113

6,11

IOMLÁN

754

52,244

1,089

75,525

347

20,692

7,751

345,078

9,941

493,539

2,801

221,172

8,720

694,270

1,847

128,535½

13,368

1,043,977½

23,309

1,537,516½

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnaíodh, um an 31ú Márta, 1946, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de na tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnaíodh sa ráithe dar chríoch an 31ú Márta, 1946.

Líomatáiste

Méid tithe a críochnaiodh um an 31/3/46

Méid tithe a criochnaiodh i rith an raith dar chrioch an 31/3/46

Corcaigh

1,192

Átha Cliath

7,909

133

Luimneach

1,183

Portlairge

301

Dún Laoghaire

462

An Uaimh

96

Inbhear Mór

197

Áth Luain

261

Baile Átha h-I

199

Béal Átha'n Fheadha

344

Béal Átha na Sluagh

101

Béal Tairbeart

26

Biorra

169

Brí Chualann

391

Bunn Crannaighe

28

Bun Dobhrann

7

Ceatharlach

191

Carraig-Mhacaire-Rois

49

Caiseal

114

Caisleán a Bharraigh

102

Caisleán Mhaghamhnach

36

Cabhán

45

Ceannanus Mór

59

Clanna Caoilte

38

Cluain Meala

225

Cobh

125

Muinchille

25

Cluain Eois

100

Carraig-na-Súire

219

Dún Dealgan

470

Dún Garbhán

225

Droichead Átha

501

Inis

56

Inis Corthaidh

200

Máinistir Fhear Muighe

103

An Gaillimh

418

Granard

48

Cill Choinnigh

394

Cill Áirne

94

Cill Rúis

193

Cionn tSáile

26

Leitir Ceannain

66

Lios Tuathail

104

Longphort

36

Mághcromtha

72

Magha Ealla

120

Mainistir na Corann

3

Muineacháin

96

Nás na Ríogh

87

Aonach Urmhumhan

111

Ros Mhic Treóin

97

Pasáiste

40

Sciobairin

60

Sligeach

625

Teampall Mór

99

Durlas Eile

256

Tiobraid Árann

213

Traighlí

451

Béal Átha Thruim

40

Tulach Mór

210

Cathair na Mart

34

Loch gCarman

262

Cill Manntáin

181

Eochaill

79

Árd Fhirdiadh

59

Béal Átha Beithe

19

Béal Átha Seannaigh

80

Droichead na Banndan

21

Mainistir na Buaile

44

Calainn

20

Eadon Doire

36

Guaire

80

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Mointeach Mhílic

70

Muinebeag

90

Muilleann gCarr

46

Caisleán Nua

31

Portlaoighise

121

Rath Caola

20

Tuaim

101

IOMLAN

21,153

133

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnaíodh um an 31ú Márta, 1946, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de na tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnaíodh sa ráithe dar chríoch an 31ú Márta, 1946.

Líomatáiste

Méid tithe a críoch nuíodh um an 31/3/'46

Méid tithe a críochnuíodh i rith an ráithe dar chríoch an 31/3/'46

Corcaigh

684

Átha Cliath

6,053

Dun Laoghaire

299

Luimneach

457

Portláirge

525

An Uaimh

64

Áth Luain

116

Béal Átha'n Fheadha

103

Bun Crannaigh

30

Bun Dobhrann

17

Ceatharlach

74

Carraig-Mhacaire-Rois

10

Carraig-na-Súire

25

Caisleán Mhaghamhnach

5

Caisleán a Bharraig

14

Cabhán

47

Ceannanus Mór

12

Clanna Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluain Meala

131

Mumchille

15

Droichead Átha

266

Dún Dealgan

294

Inis

4

Inis Chortaidh

41

An Ghaillimh

1

Cill Choinnigh

16

Cill Rúis

3

Cill Áirne

2

Cionn tSáile

8

Leitir Ceannain

14

Biorra

8

Muineacháin

3

Longphóirt

8

Mágh Ealla

63

Mainistir na Corann

42

Nás na Riogh

16

Pasáiste

30

Ros Mhic Treóin

26

Sciobaírín

20

Sligeach

87

Dúrlas Eile

32

Tiobraid Árann

56

Baile Atha Thruim

26

Cathair na Mart

63

Loch gCarman

145

Cill Manntáin

11

Eochaill

22

Árd Fhirdiaidh

16

Baile Brigin

34

Béal Átha Beithe

9

Beanntraighe

8

Mainistir na Buaile

12

Droichead Nua

16

Eadon Doire

2

Lios Mór

4

Baile Locha Riach

16

Mointeach Mhílic

12

Muilleann gCearr

62

Portlaoighise

31

Tuaim

143

Droichead na Banndan

1

Tulach Mór

14

Inbhear Mór

75

IOMLÁN

10,463

Ní raibh rann-íocanna fó Acht 1932 iníochta alos na dtithe seo leanas a thóg na húdaiáisaitiúla atá luaidhte thíos.

Ath Cliath

5

Portlairge

12

Luimneach

6

Dun Laoghaire

146

Cobh

3

Mághcromtha

6

Cill Áirne

27

Nás na Riogh

24

Droichead Nua

24

Cill Choinnigh

1

Loch gCarmán

14

Caisleán Nua

1

Droichead Átha

7

Dún Dealgan

5

Béal Átha'n Fheadha

24

An Uaimh

8

Mainistir na Buaile

2

Sligeach

23

Cluain Meala

12

Tiobraid Árann

1

Áth Luain

1

Inis Corthaidh

22

IOMLÁN

374

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31ú Márta, 1946, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) dAcht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid tithe a bhí Faighte ag an udarás áitiúil um an 31/3/46

Baile Átha Cliath

33

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúil agus Sláinte Poiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnaithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 31ú Márta, 1946, mar chothrom i gcoinne tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid tithe a leagadh um an 31.3.'46

Corcaigh

782

Áth Cliath

1,741

Luimneach

775

Portlairge

239

An Uaimh

66

Inbhear Mór

136

Áth Luain

200

Béal Átha h-Í

211

Béal Átha'n Fheadha

342

Béal Átha na Sluagh

60

Béal Tairbeart

54

Biorra

158

Brí Chualann

221

Bun Crannaigh

21

Bun Dobhrann

1

Ceatharlach

189

Carraig-Mhacaire-Rois

74

Carraig na Súire

203

Caiseal

120

Caisleán a Bharraigh

82

Caisleán Mhaghamhnach

42

Cabhán

35

Ceannanus Mór

61

Clanna Caoilte

45

Cluain Eóis

102

Cluain Meala

176

Cobh

43

Muinchille

29

Dún Dealgain

349

Droichead Átha

385

Dún Garbháin

225

Dún Laoghaire

294

Inis

57

Inis Corthaigh

186

Mainistir Fear Mhuighe

79

Gaillimh

97

Cill Choinnigh

374

Cill Áirne

91

Cill Ruis

180

Cionn tSáile

37

Leitir Ceannain

23

Lios Tuathaile

60

Longphort

34

Mágh Cromtha

58

Mágh Ealla

74

Mainistir na Corann

3

Muineacháin

115

Nás na Riogh

87

Aonach Urmhumhan

123

Ros Mhic Treoin

87

Sciobairín

42

Sligeach

501

Teampall Mór

125

Durlas Éile

209

Tiobraid Árann

174

Tráighlí

363

Baile Atha Thruim

49

Tulach Mór

222

Cathair na Mart

36

Loch gCarman

214

Cill Manntain

108

Eochaill

76

Ard Fhirdiath

62

Baile Brigin

Béal Átha Beithe

40

Béal Átha Seannaigh

87

Droichead na Banndon

16

Beanntraigh

Mainistir na Buaile

45

Calainn

20

Droichead Nua

Eadon Doire

14

Fiodhard

Guaire

80

Granárd

48

Cill Caoidhe

63

Lios Mormochuda

Baile Locha Riach

12

Móinteac Mhílic

80

Muine Bheag

91

Muilleann gCarr

46

Cáislean Nua

Pasáiste

41

Portlaoighise

74

Rath Caola

20

Roscomáin

Tuaim

158

IOMLÁN

12,342