Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Arranmore Island (Donegal): Improvement Works.

27.

asked the Minister for the Gaeltacht if he will make available a special grant for the repair of roads in very bad condition on the Gaeltacht island of Arranmore, County Donegal.

Tá deontaisí á dtabhairt ó thráth go céile ag mo Roinn-se sna blianta deireanacha seo d'fhonn bóithre in Árainn Mhóir, Co. Dhún na nGall, a dheisiú. Ceadaíodh suim mile punt chuige sin sa bhliain 1958/59, cuig chéad caoga punt sa bhliain 1959/60, agus míle punt sa bhliain 1960/61. Maidir leis na blianta as seo amach ní féidir liom ach an méid seo a rá go mbreithneofar go báiúil aon iarratas fiúntach a gheofar.

28.

asked the Minister for the Gaeltacht if, in order to assist the Gaeltacht fishermen and islanders of Arranmore island, County Donegal, he will cause the following works to be executed as soon as possible: (1) erection of hand winches at (a) Pullowaddy, (b) Chapel Strand, (c) Leabgarrow and (d) Aphort, all on Arranmore island; (2) provision of a derrick or small crane on the piers at Leabgarrow and Burtonport, and (3) erection of lights on the pier at Chapel Strand, Arranmore.

Fuarthas iarratas im Roinnse le dénaí chun na saoráidí atá luaite ag an Teachta a chur ar fáil. Tá an t-iarratas sin á scrúdú faoi láthair.