Coiste Airgeadais. Committee on Finance. - An Bille um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1968: Rún Airgid. Gaeltacht Industries (Amendment) Bill, 1968: Money Resolution.

Tairgim:

Go bhfuil sé oiriúnach cibé íocaíochtaí as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a údarú is gá chun éifeacht a thabhairt d'aon Acht a rithfear sa seisiún seo do leasú agus do leathnú na nAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 agus 1965.

I move:

That it is expedient to authorise such payments out of moneys provided by the Oireachtas as are necessary to give effect to any Act of the present session to amend and extend the Gaeltacht Industries Acts, 1957 and 1965.

Cuireadh agus d'aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.
Tuairiscíodh agus d'aontaíodh an Rún.
Resolution reported and agreed to.