An Bille um Mainistir na Croise Naofa (Contae Thiobraid Árann), 1969: An Chéad Chéim.

Tairgim go dtabharfar cead an Bille um Mainistir na Croise Naofa (Contae Thiobraid Árann), 1969, a thabhairt isteach— Bille dá ngairtear Acht dá chumasú do Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn Mainistir na Croise Naofa i gContae Thiobraid Árann, An Trian Thuaidh, a athchóiriú le haghaidh cuspóirí eaglasta, do leasú alt 25 (1) denIrish Church Act, 1869, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe áirithe a bhaineann leis na nithe réamhráite.

Cén uair a thógfar an chéad Chéim eile?

Dé Máirt, 4 Feabhra, 1969.

Ordaíodh go dtógfaí an Dara Céim Dé Máirt, 4 Feabhra, 1969.