An Bille Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1969: An Chéad Chéim.

Tairgim do dtabharfar cead an Bille Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1969, a thabhairt isteach—Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le marcáil eolasach choimeádán ina bpacáiltear earraí lena miondíol, do dhéanamh rialú ar na cainníochtaí earraí a fhéadfar a phacáil i gcoimeádáin lena ndíol amhlaidh agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis na nithe réamhráite.

Cén uair a thógfar an chéad Chéim eile?

Dé Máirt, 4 Feabhra, 1969.

Ordaíodh go dtógfaí an Dara Céim Dé Máirt, 4 Feabhra, 1969.