Coiste Airgeadais. Committee on Finance. - An Bille um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1971: Rún Airgid. Gaeltacht Industries (Amendment) Bill, 1971: Money Resolution.

Tairgim:

"Go bhfuil sé oiriúnach cibé muirir ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus cibé íocaíochtaí as an gcéanna agus cibé íocaíochtaí as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a údarú is gá chun éifeacht a thabhairt d'aon Acht a rithfear sa seisiún seo do leasú agus do leathnú na nAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 go 1968.

That it is expedient to authorise such charges on and payment out of the Central Fund or the growing produce thereof and such payments out of moneys provided by the Oireachtas as are necessary to give effect to any Act of the present session to amend and extend the Gaeltacht Industries Acts, 1957 to 1968."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.
Tuairiscíodh agus aontaíodh an Rún.
Resolution reported and agreed to.