Written Answers. - State and Semi-State Bodies.

147.

asked the Minister for the Gaeltacht the number of employees of State and semi-State bodies under the aegis of his Department at present in receipt of £2,500 per annum and upwards; and if he will indicate the total amount of salaries paid annually to them.

16 fhostaí atá i gceist agus íocadh £48,984 leo sa bhliain 1970.

148.

asked the Minister for the Gaeltacht if he will state in respect of the years ended 31st March, 1956 and 31st March, 1971 (a) the total debt of State and semi-State bodies under the aegis of his Department and (b) the cost of servicing such debt.

Is mar seo a leanas atá na sonraí (gan rótharraingtí bainc a áireamh):

Gaeltarra Éireann: Ní raibh an bord ann ar 31 Márta, 1956. Ar 31 Márta, 1971, bhí iomlán £1,645,000 a airleacadh as an bPríomh-Chiste tar éis 1 Aibreán, 1965, nach mbeidh inaisíoctha—ná ús air iníoctha—go dtí cibé dáta a chinnfidh an tAire Airgeadais tar éis dó dul i gcomhairle le hAire na Gaeltachta.

Arramara Teoranta (gan scaireanna a áireamh): Ní raibh aon iasacht ann ar 30 Meán Fómhair, 1956. Ar 30 Meán Fómhair, 1970, bhí fuílleach £37,982 d'iasachtaí ann ar íocadh £7,313 mar sheirbhís orthu sa bhliain dar chríoch an dáta sin