An Bille Logainmneacha (Foirmeacha Gaeilge), 1973: An Chéad Chéim.

Tugadh cead an Bille seo a leanas a thúirt isteach:
Bille dá ngairtear Acht a údarú don Aire Airgeadais foirmeacha Gaeilge logainmneacha a shonrú chun críocha dlí agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe eile a bhaineann leis an ní réamhráite.
—(Aire Airgeadais.)
D'ordaíodh go dtógfaí an Dara Céim Mairt 30ú lá de Dheireadh Fómhair, 1973.