Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Gaeltacht Improvement Grants.

19.

asked the Minister for the Gaeltacht why the Iveragh Peninsula, County Kerry, received so little by way of Gaeltacht improvement grants for roads last year; and if he will ensure that considerable money is channelled there this year as some of the accommodation roads are in a bad state and need immediate attention.

D'íoc mo Roinnse deontais dar luach £9,369 sa bhliain 1975 chun feabhas a chur ar bhóithre i nGaeltacht Uíbh Ráthach agus ní dóigh liom gur caiteachas an-íseal é sin—go háirithe nuair ba chóir don Chomhairle Contae freastal ar chuid de na bóithre sa cheantar as deontais a chuirtear ar fáil tríd an Roinn Rialtais Áitiúil. Beidh na hiarratais don bhliain reatha á mbreithniú agam go luath.