Ceisteanna—Questions Oral Answers - County Donegal Unemployed.

3.

asked the Minister for the Gaeltacht the number of (a) males and (b) females who are listed as unemployed with Údarás na Gaeltachta, in County Donegal.

Tuigim ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil timpeall 2,000 iarratas — fir agus mná le chéile — ar lámha acu do phoist i nGaeltacht Dhún na nGall. Tá poist cheana féin ag roinnt de na daoine sin i gceantair eile Ghaeltachta nó lasmuigh den Ghaeltacht; níl cónaí ar chuid de na daoine nach bhfuil poist acu i nGaeltacht Dhún na nGall.

An dtig leis an Aire a insint duinn cé an bhfuil méadú nó laghdú ag teacht ar na uimhreacha sin?

Níl athrú mór síos ná suas. Athruíonn siad ó thráth go chéile ach chomh fada is atá anseo agam níl méadú ann. Tá thart ar 2,000 cláraithe faoi láthair.

Os rud é go bhfuil méadaithe i ngach áit eile sa tír is dócha go gcaithfimid glacadh leis go bhfuil méadú anseo. An dtig leis an Aire a rá an bhfuil aon rud leagtha amach ag Údarás na Gaeltachta le freastal ar an líon seo atá ag iarraidh oibre i láthair na huaire.

Tá iarrachtaí a ndéanamh i gcónaí ag an Údarás leathnú ar an bhfostaíocht atá acu sna Gaeltachtaí ar fad, agus go deimhin tháinig ardú i gcás Dhún na nGall. Beidh mé ag trácht ar sin sa chéad cheist eile.

Ins an eolas a thug an tAire inné, sílim go ndúirt sé go raibh 5 acra áirithe de thalamh i nGaoth Dobhair nach raibh monarcha ar bith tógtha air. An bhfuil sé i gceist ag an Aire nó ag an Údarás réamh-mhonarcha a thógáil anseo le freastal ar fostaíocht a chur ar fáil do na daoine seo atá as obair i láthair na huaire?

Tá trí réamh-mhonarchana tógtha i bparóiste na Rosann. Tógadh iad anuraidh agus tá siad folamh go fóill. Dá bhrí sin níl sé ar intinn agam réamh-mhonarcha a thógáil go dtí go mbeidh a fhios againn cen chaoi a bhfuil ag éirigh leis na cinn atá againn folamh faoi láthair.

An bhfuil aon iarratais á bhfáil ag an Aire ó thionsclaíthe le fostaíocht a chur ar fáil sna réamhmhonarchana seo atá luaite aige?

Níl faoi láthair.

Cé mhéad monarchana i Stát tionsclaíocht i nGaoth Dobhair nach bhfuil aon obair ar siúl iontu faoi láthair, atá dúnta nó nach féidir aon tionscal a fháil dóibh?

Níl an t-eolas sin agam faoi láthair. Cuirfidh mé chuig an Teachta é.

An bhfuil a fhios aige faoi mhonarchana nach bhfuil aon obair ar siúl iontu.

Tá ceann ar a laghad. Níl a fhios agam an bhfuil níol mó ná ceann.

An bhfuil aon iarrachtaí éifeachtúla a ndéanamh ag an Údarás chun tionscail a chur ar fáil iontu siúd?

Tá agus bíonn i gcónaí agus tá mé cinnte ar a bpointe seo go bhfuil iarracht á déanamh acu daoine a fháil le dul isteach sna monarchana folamha seo.