An Bille um an Aonú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992: Ordú don Dara Céim. Eleventh Amendment of the Constitution Bill, 1992: Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht do leasú.
Bill entitled an Act to amend the Constitution.

Tairgím: "Go dtógfar an Dara Céim in am Gnó Comhaltaí Príobháideacha".

I move: "That the Second Stage be taken in Private Members' time".

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.