Written Answers. - Deployment of Civil Servants.

Liz O'Donnell

Ceist:

209 Ms O'Donnell asked the Minister for Equality and Law Reform the number of civil servants allocated to him for the purposes of dealing with constituency queries, representations and replies. [1110/94]

One civil servant has been assigned to deal with constituency queries, representations and replies in my Department.

Liz O'Donnell

Ceist:

210 Ms O'Donnell asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht the number of civil servants allocated to him and to the Minister of State at his Department for the purposes of dealing with constituency queries, representations and replies. [1111/94]

Tá ceithre státseirbhíseach ag deileáil le hobair dháilcheantair i m'oifig féin. Níl aon Aire Stáit i mo Roinnse faoi láthair.

Chomh maith leis sin tá mo chuntóir pearsanta agus mo rúnaí pearsanta — atá fostaithe ar chonradh araon — ag plé freisin le hobair dháilcheantair.

Proinsias De Rossa

Ceist:

211 D'fhiafraigh Proinsias De Rossa den Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta na bóithre áise a bhfuil deontas á cheadú dóibh i mbliana. [1098/94]

Seo a leanas sonraí faoi na bóithre áise agus portaigh a bhfuil deontais ceadaithe ina leith go dtí seo i mbliana mar aon le heolas faoin tsuim airgid a ceadaíodh i ngach cás:

Bóithre Áise agus Portaigh 1994.

£

Contae Dhún na nGall

Bóthar ag Machaire Geis/Roisín via Cullian chun na reilge

3,000

Bóthar idir Ionad Pobail Mhín na Croise chuig bóthar an Fháil Charraigh (via Brennans)

1,000

Bóthar chuig tithe Bhríd Ní Bhaoill agus Phroinnsias Mhic a' Bháird, Bráid, Ceann Caslach

600

Bóthar ag cúl an Eastáit Tithíochta i nDúchorraidh

1,500

Bóthar ag an gCruit, Ceann Caslach

750

Bóthar chuig teach Philib Mhic Ruadhairí agus Hannah Nic Giontaigh, Bóthar an Ghleanna, Anagaire

500

Bóthar go dtí Monarchan Uí Ghallachóir, tithe Uí Ghallachóir agus Mhic Aodháin, Bun a' Leaca

1,000

Bóthar go dtí teach Aodha Mhic Chumhaill agus Monarchan Phádraig Mhic a' Bhaird, An Tearmann, An Clochán Liath

500

Bóthar go dtí tithe Mhichíl Uí Dhochartaigh, Chathail Mhic Shuibhne, Róise Ní Dhochartaigh agus Mháire Ní Fhionnghaile, Machaire Clochaire, na Doirí Beaga

600

Bóthar go dtí tithe Bhreandáin Mhic Cúirt, S.S. Uí Fhearraigh, Phádraig Mhic Pháidín agus Niall Uí Fhearraigh, Cnoc Fola, Bun a' Leaca

1,000

Bóthar go dtí tithe Sheoirse Mhic Cheadaigh agus Bhríd Nic Shé, Loch Salta, An Clochán Liath

750

Bóthar go teach Lita McCluskey agus siopa oibre Bhrian Mhic Dháibhíd, Anagaire

500

Bóthar go tithe Liam Mhic Ghaotháin agus Dhonncha Mhic Shuibhne, Loch an Iúir

750

Bóthar go dtí tithe Antoine Uí Chearbhaill agus Fhirdorcha Uí Cholla, Machaire Clochaire, na Doirí Beaga

750

Bóthar go dtí tithe Mháire Nic Giolla Easbaig agus Éamoinn Mhic Ghiolla Easbaig, Srath na Corcra, na Doirí Beaga

500

Bóthar go dtí tithe Éamoinn Mhic Ghiolla Bhríde agus Mháire Nic Ghiolla Bhríde, Machaire Clochaire, an Bun Beag

650

Bóthar go dtí teach Dhonnchaidh Uí Ghallchóir (Seoirse) agus Sinsear, An Baile Íochtarach, Mín Lárach

700

Bóthar Glenahilt, Ailt an Chorráin

700

Bóthar go dtí tithe Shéamuis Uí Dhomhnaill agus Mháire Ní Dhomhnaill, Bóthar an tSéipéil, An Clochán Liath

700

Bóthar go dtí tithe Phádraig Mhic Ghiolla Chomhaill agus Dhónail Uí Ghallachóir, Rann na Feirste

700

Bóthar go dtí tithe Shorcha Nic Eitigeáin agus Róisín Ní Ghallchóir, Mín Drain, An Clochán Liath

650

Bóthar go dtí tithe Chormaic Uí Cholla, Eibhlín Ní Cholla, Pheadair Mhic Ghoill agus Pheadair Uí Earáin, An Mhín Mhór Thoir, Baile na Finne

1,000

Bóthar go dtí teach Phroinnsias agus Eoghain Mhic Ghrianna, Rann na Feirste

650

Bóthar go dtí teach Bhridie Ní Cheallaigh agus Dhonncha Mhic Ghairbeith, Rann na Feirste

400

Bóthar go dtí teach Chathail Mhic Ghregóir agus Mháire Ní Ghallchóir, Staisiún Ghaoth Dobhair

500

Bóhtar go dtí teach Hugh Uí Bhaoill agus Owenie Uí Bhaoill, Mín a' Leaca

400

Bóthar go dtí teach Sheáin Uí Churraoin agus Rose Ní Churraoin, Caol Droma, Gort a' Choirce

400

Bóthar go dtí teach Mhichíl Mhic Aoidh agus Ned Mhic Aoidh, Baile an Chlocháin, an Fál Carrach

600

Bóthar ón mBóthar Chondae go teach Phroinnsias Mhic Ghiolla Easbuig, Mucros, Cill Chárthaigh

6,300

Bóthar go teach Chaitlín Nic Giolla, Cearra An Chró, An Charraig

1,000

Bóthar chuig tithe Dhónaill Uí Ghallchóir agus Sorcha Ní Ghallchóir, Baile Lár, Na Doirí Beaga

700

Bóthar chuig tithe Ghearóid Uí Ghallchóir agus Shéamuis (Nóra) Uí Dhomhnaill, Mín Dearaid, Ailt an Chorráin

600

An seanbhealach ó chúl theach Thomáis Mhic Fhionnghaile, Mín an Chladaigh, a chóiriú mar bhóthar

1,650

Bóithre chuig tithe Harley, Uí Fhearraigh agus Bradley, Ailt an Chorráin

700

Bóthar go tithe Wallace, Uí Rabhartaigh agus Uí Chinnéide, Cró Bheith, An Clochán Liath

750

Bóthar go tithe Sheáin Uí Fhearraigh agus Phádraig Uí Fhearraigh, Cnoc Fola

700

Bóthar go tithe Ellen Houston agus Antaine Houston, Lakenagh, Ailt an Chorráin

500

Bóthar go tithe Sarah Nic Aodh, Phádraig Mhic Phaidín agus Liam Uí Ghallchóir, Dobhar, an Bun Beag

650

Bóthar go teaghlach Uí Charra (Seán), Doiredruel, Leitrim Mhic an Bhaird

500

Bóthar go tithe Antoine Uí Bhaoill agus Mhánuis Uí Ghallchóir, Ailt an Chorráin

700

Contae Mhaigh Eo Bóthar chuig tithe Thomáis Mhic Éil agus Patsy Devlan, Muingeanáin

2,000

Bóthar chuig tithe Dháithí Bhreathnach, Sheáin Bhreathnach, Mhichíl Lally agus Chlann Mhic Shuibhne

2,500

Bóthar chuig tithe Mhichíl Uí Chatháin, Ghearóid Uí Chatháin agus Mhichíl Gaughan ag An Chrois, An Geata Mór, Béal a' Mhuirthead

1,700

An bóthar ag síniú le cladach ag teach Sheosaimh Uí Mháille

2,000

Bóthar ag Faullagh

3,000

Bóthar chuig tithe Antoine Calpin, Ghearóid Goonan agus Phádraig Goonan, Tullachan Bán

1,250

Bóthar chuig tithe Bhríd Greene agus Bhríd Ní Thuathail, Dubh Thuama

1,000

Bóthar chuig tithe Thomáis Mhic Uidhre agus Pháidraig Monaghan, Gaoth Sáile

1,250

Bóthar chuig tithe Phádraig Deane agus Mháirtín Gruddy, Dubh Ghort

1,250

Bóthar ag Doire Easa/Seanghort. An tSraith, Clár Chlainne Mhuiris

3,000

Bóthar ag síniú ó dheas ag binn

3,000

taobh thiar de theach na Scoile

Náisiúnta, Tóin re Gaoth

Bóthar chuig tithe Mhichíl Uí Loideán agus Phádraig Uí Loideán, sean Bhaile Chathail, Tuar Mhic Éadaigh

1,500

Bóthar chuig teach Phádraic Mhic Ruddy, Carn, Béal an Mhuirthead

1,000