Written Answers. - Teilifís na Gaeilge.

Síle de Valera

Ceist:

307 Miss de Valera asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht the number of potential viewers and the areas that will be affected by the Teilifís na Gaeilge transmission problems; the plans, if any, he has to give subsidies for the purchase of Teilifís na Gaeilge aerials; and if he will make a statement on the matter. [16996/96]

Is ceist do RTE é seo go príomha. Tá a fhios ag Teachtaí, ní foláir, gur tugadh freagracht do RTÉ an bunstructúr teicniúil a thogáil chun Teilifís na Gaeilge a chur ar bun mar sheirbhís náisiúnta ar leith. Is é mo thuiscint anois go mbeidh Teilifís na Gaeilge ar fáil do idir 85 faoin gcéad agus 90 faoin gcéad den daonra ón tús. Oibreoidh an gréasán craolta atá á thogáil don staisiún nua ar mhinicíocht, atá á chur ar fáil ag an Roinn Iompair, Fuinnimh agus Cumarsáide, ar an mbanna craolta UHF ón speictream craolta atá curtha ar fáil d'Éireann faoi chonarthaí idirnáisiúnta.

Tuigim ó RTÉ go mbeidh gá le haeróg UHF a fháil i gcásanna áirithe ina bhfaigheann daoine seirbhisí RTÉ ar VHF má theastaíonn uathu craolacháin Theilifís na Gaeilge a fháil. Sin mar a bhí an scéal freisin i gcás iad siúd a bhí ag iarradh craolacháin níos fearr a fháil ó RTE le deich mbliana anuas. Níl aon phleananna ann, faoi láthair, chun costas ceannaithe aeróga UHF a fhoir-dheonú.