Ordú an Reifrinn (An Páipéar Ballóide) (Uimhir 2), 1998: Tairiscint. Referendum (Ballot Paper) (No. 2) Order, 1998: Motion.

Tairgím:

7b. Go gcadaíonn Dáil Éireann an t-ordú seo a leanas ina dhréacht:

Ordú an Reifrinn (An Páipéar Ballóide) (Uimh. 2), 1998.

Ordú ar leagadh cóip de i bhfoirm dréachta faoi bhráid Dháil Éireann an 21ú lá d'Aibreán, 1998.

I move:

That Dáil Éireann approves the following order in draft:

Referendum (Ballot Paper) (No. 2) Order, 1998.

A copy of which order in draft form was laid before Dáil Éireann on 21st day of April, 1998."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.