An Bille um an Seachtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2004: An Dara Céim (Atógáil).