An Bille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2006: An Chéad Chéim.