An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhaltaí de Thithe an Oireachtais), 2014: An Chéad Chéim