An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Vótála i Reifrinn) 2014: An Chéad Chéim