An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Ceart chun Féinriarachta Pearsanta agus Sláine Colainne) 2014: An Dara Céim [Comhaltaí Príobháideacha]