An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Síocháin agus Neodracht), 2014: An Chéad Chéim