An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uimh. 2) 2014: An Dara Céim [Comhaltaí Príobháideacha]