Thirty-fifth Amendment of the Constitution (Economic, Social and Cultural Rights) Bill 2016: Second Stage (Resumed) [Private Members]

Rinneadh vótáil a lorg Dé Céadaoin, an 22 Márta 2017, ar an gceist go ndéanfaí An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Eacnamaíochta, Sóisialacha agus Cultúir), 2016 a léamh an Dara hUair. De réir Bhuan-Ordaithe 70(2), ní foláir an vótáil sin a thógáil anois.

A division was challenged on Wednesday, 22 March 2017, on the question that the Thirty-fifth Amendment of the Constitution (Economic, Social and Cultural Rights) Bill 2016 be read a Second Time. In accordance with Standing Order 70(2), that division must be taken now.

Cuireadh an cheist arís: Go léifear an Bille an Dara hUair anois.
Question again put: "That the Bill be now read a Second Time."
The Dáil divided: Tá, 48; Níl, 90; Staon, 0.

 • Barry, Mick.
 • Boyd Barrett, Richard.
 • Brady, John.
 • Broughan, Thomas P.
 • Buckley, Pat.
 • Collins, Joan.
 • Connolly, Catherine.
 • Coppinger, Ruth.
 • Crowe, Seán.
 • Cullinane, David.
 • Daly, Clare.
 • Doherty, Pearse.
 • Ellis, Dessie.
 • Ferris, Martin.
 • Fitzmaurice, Michael.
 • Funchion, Kathleen.
 • Grealish, Noel.
 • Healy-Rae, Danny.
 • Healy-Rae, Michael.
 • Healy, Seamus.
 • Howlin, Brendan.
 • Kelly, Alan.
 • Kenny, Gino.
 • McDonald, Mary Lou.
 • McGrath, Mattie.
 • Martin, Catherine.
 • Mitchell, Denise.
 • Munster, Imelda.
 • Murphy, Catherine.
 • Nolan, Carol.
 • Ó Broin, Eoin.
 • Ó Caoláin, Caoimhghín.
 • Ó Laoghaire, Donnchadh.
 • Ó Snodaigh, Aengus.
 • O'Reilly, Louise.
 • O'Sullivan, Jan.
 • O'Sullivan, Maureen.
 • Penrose, Willie.
 • Pringle, Thomas.
 • Quinlivan, Maurice.
 • Ryan, Brendan.
 • Ryan, Eamon.
 • Sherlock, Sean.
 • Shortall, Róisín.
 • Smith, Bríd.
 • Stanley, Brian.
 • Tóibín, Peadar.
 • Wallace, Mick.

Níl

 • Aylward, Bobby.
 • Bailey, Maria.
 • Barrett, Seán.
 • Brassil, John.
 • Breen, Pat.
 • Browne, James.
 • Bruton, Richard.
 • Burke, Peter.
 • Butler, Mary.
 • Byrne, Catherine.
 • Byrne, Thomas.
 • Cahill, Jackie.
 • Calleary, Dara.
 • Canney, Seán.
 • Cannon, Ciarán.
 • Carey, Joe.
 • Casey, Pat.
 • Cassells, Shane.
 • Chambers, Jack.
 • Chambers, Lisa.
 • Corcoran Kennedy, Marcella.
 • Coveney, Simon.
 • Cowen, Barry.
 • Creed, Michael.
 • Curran, John.
 • D'Arcy, Michael.
 • Daly, Jim.
 • Deasy, John.
 • Deering, Pat.
 • Doherty, Regina.
 • Donnelly, Stephen S.
 • Donohoe, Paschal.
 • Doyle, Andrew.
 • Durkan, Bernard J.
 • English, Damien.
 • Farrell, Alan.
 • Fitzgerald, Frances.
 • Flanagan, Charles.
 • Fleming, Sean.
 • Gallagher, Pat The Cope.
 • Griffin, Brendan.
 • Halligan, John.
 • Harris, Simon.
 • Harty, Michael.
 • Haughey, Seán.
 • Humphreys, Heather.
 • Kelleher, Billy.
 • Kyne, Seán.
 • Lahart, John.
 • Lawless, James.
 • Lowry, Michael.
 • MacSharry, Marc.
 • McConalogue, Charlie.
 • McEntee, Helen.
 • McGrath, Finian.
 • McGrath, Michael.
 • McGuinness, John.
 • McHugh, Joe.
 • McLoughlin, Tony.
 • Madigan, Josepha.
 • Martin, Micheál.
 • Mitchell O'Connor, Mary.
 • Moran, Kevin Boxer.
 • Moynihan, Aindrias.
 • Moynihan, Michael.
 • Murphy O'Mahony, Margaret.
 • Murphy, Eoghan.
 • Murphy, Eugene.
 • Naughten, Denis.
 • Naughton, Hildegarde.
 • Neville, Tom.
 • Noonan, Michael.
 • O'Brien, Darragh.
 • O'Callaghan, Jim.
 • O'Connell, Kate.
 • O'Dea, Willie.
 • O'Donovan, Patrick.
 • O'Keeffe, Kevin.
 • O'Rourke, Frank.
 • Phelan, John Paul.
 • Rabbitte, Anne.
 • Ring, Michael.
 • Rock, Noel.
 • Scanlon, Eamon.
 • Smith, Brendan.
 • Smyth, Niamh.
 • Stanton, David.
 • Troy, Robert.
 • Varadkar, Leo.
 • Zappone, Katherine.

Staon

Tellers: Tá, Deputies Thomas Pringle and Maureen O'Sullivan; Níl, Deputies Regina Doherty and Tony McLoughlin.
Question declared lost.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis diúltú don cheist.