An Dearbhú Comórtha Céad Bliain - Centenary Declaration

Sula n-iarrfaidh mé ar cheannairí na bpáirtithe agus ar cheannairí na ngrúpaí a n-aithisc a thabhairt don suí, tíolacaim an dearbhú seo a leanas don suí, thar ceann Chomhaltaí dhá Theach an Oireachtais:

Ar ócáid an Chomórtha seo ar Chothrom Céad Bliain an chéad tionóil de Dháil Éireann an 21 Eanáir 1919,

Déanaimidne, ionadaithe mhuintir na hÉireann, aitheantas a thabhairt don stair chasta chomhroinnte atá againn agus déanaimid ár machnamh uirthi;

Déanaimid comóradh ar aisling, crógacht agus íobairt na gcomhaltaí den chéad Dáil Éireann agus déanaimid onóir a thabhairt dóibh;

Is ábhar mórtais dúinn, agus is luachmhar linn, an daonlathas parlaiminteach a d’fhág siad le hoidhreacht; agus

Déanaimid gealltanas sollúnta a thabhairt, leis an Dearbhú seo, ár ndaonlathas parlaiminteach a chaomhnú agus a neartú, ar mhaithe lenár náisiún agus go ceann céad bliain eile.

On this occasion of the Centenary of the first meeting of Dáil Éireann on 21st January 1919,

We, the representatives of the Irish people, acknowledge and reflect on our shared and complex history;

We commemorate and honour the vision, bravery and sacrifice of the members of the first Dáil Éireann;

We take pride in, and cherish, their legacy of parliamentary democracy; and

We solemnly commit, in this Declaration, to safeguarding and strengthening our parliamentary democracy, for the good of our nation, and for the next hundred years.