An Dearbhú Comórtha Céad Bliain á Shíniú - Signing of Centenary Declaration

The Cathaoirleach and I will now sign the declaration on behalf of the Members of the Houses of the Oireachtas.

I now invite the Cathaoirleach to present this declaration to representatives of Comhairle na nÓg - I ask them to come forward, please - in order that they may carry this message forward to future generations. Tá áthas orm fáilte a chur roimh Anna Powell ó Chontae Thiobraid Árann agus roimh Alex Gorman ó Chontae an Longfoirt.