Official Languages (Amendment) Bill 2019: Order for Second Stage

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003; do leasú Acht na nGiúiréithe, 1976; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.
Cuireadh agus aontaíodh an cheist.