An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020: Ordú don Dara Céim