Business of Joint Committee

Tá ceathrar comhaltaí i láthair, agus Seanadóir amháin agus Teachta amháin san áireamh mar is gá. Mar sin is féidir linn tús a chur leis an gcruinniú. Cuirfidh mé an cruinniú ar athló go dtí go dtiocfaidh an tAire Stáit isteach. We are suspending for a few moments and will resume in public session.

Sitting suspended at 1.41 p.m. and resumed at 1.43 p.m.