Business of Joint Committee

Tá leithscéal faighte againn ón Teachta Niamh Smyth. Ba chóir do gach éinne a ngutháin phóca a mhúchadh. Cuirfidh mé an crúinniú ar athló ar feadh cúpla nóiméad agus tiocfaidh muid ar ais i seisiún poiblí.

Sitting suspended at 1.40 p.m. and resumed at 1.45 p.m.