Military Service Pensions (Increase) Bill, 1960 (Certified Money Bill) — Second Stage.

Question proposed: That the Bill be now read a Second Time.

Leis an mBille seo, tugtar údarás reachtúil le hagaidh na méaduithe ar phinsin faoi Achtanna na bPinsean Seirbhise Mileata, 1924 go 1960, i leith fianais sa tréimhse 1916 go 1923, a deonadh le héifeacht ón lú Lúnasa, 1960, ar údarás Meastacháin Bhreise le haghaidh pinsean a ritheadh i nDáil Éireann ar 20ú Iúil, 1960. Meastar £29,400 mar an gcostas bliantúil agus tá na méaduithe de réir mar a udaraíodh ag an Aire Airgeadais ina Ráiteas ar an gCáinaisnéis in Aibreán, 1960.

This Bill gives statutory authority for the increases in pensions under the Military Service Pensions Acts, 1924 to 1960, in respect of active service in the period 1916 to 1923, which were granted with effect from 1st August, 1960, on the authority of a Supplementary Estimate for pensions passed in Dáil Éireann on 20th July, 1960. The annual cost is estimated at £29,400 and the increases are in accordance with what was authorised by the Minister for Finance in his Budget Statement in April, 1960.

Aontaoim leis an mBille.

Question put and agreed to.
Agreed to take remaining Stages today.