Message from Dáil. - Fisheries (Amendment) Bill, 1962.

Fuarthas an Teachtaireacht seo a leanas ó Dháil Éireann:

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis an Leasú a rinne Seanad Éireann ar an mBille Iascaigh (Leasú), 1962.

The following Message has been received from Dáil Éireann:

Dáil Éireann has agreed to the Amendment made by Seanad Éireann to the Fisheries (Amendment) Bill, 1962.