Message from Dáil.

Fuarthas an Teachtaireacht seo a leanas ó Dháil Éireann:

Tá an Bille Rialtais Áitiúil (Luacháil a Laghdú go Sealadach), 1963 rite ag Dáil Éireann gan leasú.

The following Message has been received from Dáil Éireann:

Dáil Éireann has passed the Local Government (Temporary Reduction of Valuation) Bill, 1963 without amendment.