Third Report of Committee of Selection.

An Leas-Chathaoirleach

Tuairiscíonn an Coiste Roghnóireachta go bhfuil sé tar éis an Seanadóir Ciarán Mac Aogáin a urscaoileadh ó chomhaltas an Bhuan-Chomhchoiste um Billí Comhdhlúite agus an Seanadóir Eoin Ó Riain a cheapadh ina ionad.

Tairgim go leagfar an Tuarascáil faoi bhráid an tSeanaid.

The Committee of Selection reports that it has discharged Senator Kieran P. Egan from membership of the Standing Joint Committee on Consolidation Bills and has appointed Senator E. Ryan in substitution for him.

I move that the Report be laid before the Seanad.

Agreed and ordered accordingly.