An Bille um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1968: Céim an Choiste agus na Céimeanna Deiridh. Gaeltacht Industries (Amendment) Bill, 1968: Committee and Final Stages.

Cuireadh agus d'aontaíodh Alt 1 agus Alt 2.
Sections 1 and 2, inclusive, agreed to.
Cuireadh agus d'aontaíodh an Teideal.
Title agreed to.
Tuairiscíodh an Bille gan leasú.
Bill reported without amendment.
Cuireadh agus d'aontaíodh an cheist: "Go nglacfar an Bille chun an breithniú deiridh a dhéanamh air".
Bill received for final consideration.
Cuireadh agus d'aontaíodh an cheist: "Go rithfear an Bille anois".
Question: "That the Bill do now pass" put and agreed to.