Messages from Dáil.

Fuarthas na Teachtaireachtaí seo a leanas ó Dháil Éireann:

Tá an Bille um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe), 1971 rite ag Dáil Éireann gan leasú

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis an leasú a rinne Seanad Éireann ar an mBille um Iompar ar Bhóithre, 1970.

The following Messages have been received from Dáil Éireann:

Dáil Éireann has passed the Local Government Services (Corporate Bodies) Bill, 1971 without amendment.

Dáil Éireann has agreed to the amendment made by Seanad Éireann to the Road Transport Bill, 1971.