Message from Dáil Éireann.

Fuarthas an teachtaireacht seo a leanas ón Dáil:

Tá Dáil Éireann taréis aontú leis an leasú a rinne Seanad Éireann ar an mBille Leasa Shóisialaigh (Sochar Pá Choibhneasa), 1972.

The following message has been received from the Dáil:

Dáil Éireann has agreed to the amendment made by Seanad Éireann to the Social Welfare (Pay-Related Benefit) Bill, 1972.