Message from Dáil.

Tá Dáil Éireann tar éis aontu leis na leasuithe a rinne Seanad Éireann ar an mBille Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1973.

Dáil Éireann has agreed to the amendments made by Seanad Éireann to the Local Government (Planning and Development) Bill, 1973.