Social Welfare (Consolidation) Bill, 1980: Message From Dáil.

Tá Dáil Éireann tar éis an tOrdú seo a leanas a dhéanamh:—

Go gcuirfear an Bille Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1980, faoi bhráid an Bhuan-Chomhchoiste um Billi Comhdhlúite; agus

D'ainneoin aon ni i mBuan-Ordú 111, go gcomórfar an chéad chruinniú den Choiste Dé Céadaoin, 26 Samhain, 1980.

Dáil Éireann has made the following Order:

That the Social Welfare (Consolidation) Bill, 1980, be referred to the Standing Joint Committee on Consolidation Bills; and

That, notwithstanding anything in Standing Order 111, the first meeting of the Committee be held on Wednesday, 26th November, 1980.