Private Business. - Limerick Markets Bill, 1989: Appointment of Chairman of Joint Committee.

De bhun BhuanOrdú 71 de Bhuan-Orduithe na Dála agus an tSeanaid i dtaobh Gnó Phríobháidigh, déanaimidne, Ceann Comhairle na Dála agus Cathaoirleach an tSeanaid, i gcomhar An Teachta Brian Ó Comhain a ceapadh chun bheith ina Chathaoirleach ar an gChomhcoiste ar an mBille Um Margaí Luimnigh, 1989.

Pursuant to Standing Order 71 of the Standing Orders of the Dáil and the Seanad relative to Private Business, we, the Ceann Comhairle of the Dáil and the Cathaoirleach of he Seanad, jointly appoint Deputy Brian Cowen to be Chairman of the Joint Committee on the Limerick Markets Bill, 1989.